.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przyspieszyć sprawę o podział majątku?

Autor: Marcin Górecki • Opublikowane: 16.01.2015 • Zaktualizowane: 15.01.2021

Rozwiodłam się z mężem. Sprawa o podział majątku (wspólny) dom trwa już 3 lata, mąż robi wszystko, by ją przedłużyć. Sąd zna wartość domu, ja nie chcę tam wrócić, ale były mąż nie zgadza się na spłatę ani na sprzedaż nieruchomości. Mi bardzo zależy na przyspieszeniu sprawy, jak to zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak przyspieszyć sprawę o podział majątku?

Brak porozumienia co do podziału majątku po rozwodzie

Orzeczenie rozwodu powoduje, iż pomiędzy małżonkami ustaje majątkowa wspólność ustawowa. Do majątku wspólnego małżonków, który jest dzielony po rozwodzie, należą przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej. Nie ma znaczenia, czy w tym czasie nabyli je wspólnie oboje małżonkowie, czy tylko jeden z nich. Podział majątku może nastąpić umownie lub sądownie.

 

Z treści Pani pytania wynika, że w chwili obecnej przed sądem toczy się postępowanie o podział majątku Zasadą jest, że podział majątku wspólnego obejmuje składniki należące do tego majątku w czasie ustania wspólności oraz istniejące w chwili dokonywania podziału. Wyjątek stanowią m.in. przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności przez każdego z małżonków w zamian za stanowiące jego majątek osobisty przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej (zasada surogacji z art. 33 pkt 10 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – w skrócie K.r.io.) albo nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (art. 33 pkt 2 K.r.io.). Art. 31 § 2 K.r.io. przykładowo wymienia jako należące do majątku wspólnego małżonków pobrane wynagrodzenie za pracę oraz dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków i dochody z majątku wspólnego, jak też z majątku osobistego każdego z małżonków.

 

Wskazuje Pani, iż były małżonek nie zamierza Pani spłacać, a Pani nie chce domu dla siebie. Innymi słowy nie ma między Państwem zgody w przedmiocie rozporządzania nieruchomością. Jedynym punktem zgody jest, jak rozumiem, wartość nieruchomości.

W jaki sposób sąd może podzielić majątek w którego skład wchodzi nieruchomość?

W takiej sytuacji sąd ma prawo dokonać podziału majątku małżeńskiego w dwojaki sposób. Po pierwsze może orzec o sprzedaży nieruchomości przy jednoczesnym podziale kwoty, która zostanie uzyskana ze sprzedaży – stosownie do udziałów w majątku wspólnym, a po drugie sąd może przyznać nieruchomość na własność jednemu z Państwa, zasądzając jednocześnie od jednego małżonka na rzecz drugiego odpowiednią kwotę. Trzecią możliwością jest (tylko w wyjątkowych sytuacjach) podział nieruchomości na dwie równe części, tak aby powstały dwa odrębne przedmioty własności. Podział, o którym mowa, możliwy jest jednak tylko na podstawie opinii biegłego z zakresu budownictwa, architektury.

 

Przyznanie nieruchomości jednemu z małżonków następuje wówczas, gdy sąd dojdzie do przekonania na podstawie całokształtu zebranego w sprawie materiału dowodowego, że przyznanie nieruchomości jednemu z byłych małżonków jest nieuzasadnione.

 

Z treści Pani pytania, iż domniemywać można, iż przyznanie nieruchomości jednemu z Państwa nie gwarantuje spłaty drugiego małżonka. W takich sytuacjach sądy bardzo często zarządzają sprzedaż wspólnej nieruchomości i podział uzyskanej w ten sposób kwoty na części w stosunku do przysługujących każdemu udziałów.

Sprzedaż domu zarządzona przez sąd na sprawie o podział majątku

Sprzedaż domu zarządzona przez sąd odbywa się na podstawie przepisów postępowania egzekucyjnego odnoszących się do sprzedaży nieruchomości. Sprzedaży nieruchomości w takim przypadku dokonuje komornik. Co do zasady koszty komornicze oscylują w graniach od 15 do 20% kwoty uzyskanej ze sprzedania nieruchomości. Kolejnym zagrożeniem jest wartość ustalona przez operat szacunkowy. Jak pokazuje praktyka, zasadą jest, iż wartość nieruchomości ustalona w operacie szacunkowym jest niższa aniżeli wartość nieruchomości w rynku. Zasadna jest zatem próba porozumienia w przedmiocie sprzedaży nieruchomości poza sądem, bowiem w taki sposób możecie Państwo bardzo dużo stracić.

 

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Termin licytacji nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie dwóch tygodni po uprawomocnieniu się opisu i oszacowania ani też przed uprawomocnieniem się wyroku, na podstawie którego wszczęto egzekucję. Cena wywoławcza w przypadku pierwszej licytacji wynosi 3/4 ceny oszacowania. W sytuacji, kiedy pierwsza licytacja nie odniosłaby skutku, druga licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej 2/3 wartości wskazanej w oszacowaniu.

 

Reasumując, w mojej ocenie powinna Pani przedstawić powyższe twierdzenie byłemu małżonkowi celem zaprezentowania mu całej procedury i wskazania wartości ewentualnych strat.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden minus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »