Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy muszę zakańczać stosunek pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 26.02.2018

Pracuje w urzędzie. W październiku osiągnę wiek emerytalny, ale bardzo chcę nadal pracować. Pracodawca oświadczył mi i innym osobom w podobnej sytuacji, że mamy złożyć deklarację przejścia na emeryturę z dniem 1 października, a my nie mamy żadnych praw ochrony przedemerytalnej. Czy to prawda? Czy muszę zakańczać stosunek pracy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W żadnym wypadku nie można zmusić pracownika do odejścia na emeryturę ani do składania wypowiedzenia czy jakichkolwiek deklaracji, czy czegokolwiek od Pani oczekują.

 

W wyroku z 21 stycznia 2009 r. (sygn. akt II PZP 13/08) Sąd Najwyższy wskazał, że zdarzenia te [wiek emerytalny] nie wiążą się bezpośrednio z pracą, a przede wszystkim nie przesądzają o nieprzydatności pracownika do wykonywania dotychczasowych obowiązków. Osiągnięcie wieku emerytalnego nie jest także powodem do wypowiedzenia umowy ze strony pracodawcy.

 

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25 stycznia 2012 r. (sygn. akt II PK 104/11) zaznaczył, że „powody zwolnienia pracownika w wieku emerytalnym powinny się odwoływać do obiektywnych, indywidualnie skonkretyzowanych przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy związanych z wykonywaniem pracy, takich jak na przykład niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych, obniżenie wydajności, długotrwałe nieobecności w pracy spowodowane chorobami, brak zdolności dostosowania się do procesów modernizacyjnych, ograniczenie zakresu działalności zakładu pracy, zmiana profilu działalności produkcyjnej lub usługowej wymuszająca zatrudnienie pracowników o innych kwalifikacjach”.

 

Czy pracodawca oczekuje deklaracji, czy raczej wypowiedzenia? Bo zmiana wieku emerytalnego zmodyfikowała okres ochronny. Pracownicy, którzy nie będą objęci ochroną 1 października, ale wiek emerytalny – zgodnie z nowymi przepisami – osiągną do października 2021 r., objęci będą ochroną od 1 października 2017 r. do 1 października 2021 r.

 

Pracownicy z Pani grupy będą chronieni przez okres 4 lat od wejścia w życie ustawy, tj. do 30 września 2021 r. bez względu na osiągnięcie w między czasie wieku emerytalnego. Pracodawca nie będzie mógł skutecznie wypowiedzieć umowy pracownikowi znajdującemu się w okresie ochronnym, także jeśli uzyska on już prawo do emerytury.

 

Proszę więc iść na zwolnienie do końca września, aby przypadkiem nie otrzymać wypowiedzenia. A potem – spokojnie pracować do 2021r .

 

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus dwa =

»Podobne materiały

Emerytura nauczycielska a ponowne podjęcie pracy

31 grudnia 2007 roku rozwiązałem umowę o pracę ze szkołą, przechodząc na emeryturę nauczycielską (wniosek złożyłem 03.01.2008 r.). Ponownie zatrudniono mnie w tej samej szkole od 2 stycznia 2008 roku, a emerytura została mi przyznana 01.01.2008 r. W lutym 2009 r. złożyłem rozliczenie o osiągany

 

Czy studium nauczycielskie można wliczyć do stażu pracy?

W 1980 r. ukończyłam studium nauczycielskie na kierunku wychowanie wczesnoszkolne. W 1987 r. uzyskałam tytuł magistra fizyki (studia odbywałam zaocznie). Koleżanka ze studium kilka lat później ukończyła trzyletnie uzupełniające studia magisterskie. ZUS zaliczył jej do okresu pracy dwa lata

 

Nieuznanie przez ZUS szkoły zawodowej do lat pracy

Mój obecny partner ma problem związany z okresem praktycznej nauki zawodu. ZUS nie zaliczył mu do emerytury lat, które przepracował, będąc uczniem zasadniczej szkoły górniczej (od 1964 do 1967 roku). Mój partner ma zaświadczenia ze szkoły i kopalni, w której odbywał praktykę (stosownie do zarzą

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »