Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieuznanie przez ZUS szkoły zawodowej do lat pracy

Autor: Irena Sawa • Opublikowane: 23.07.2012

Mój obecny partner ma problem związany z okresem praktycznej nauki zawodu. ZUS nie zaliczył mu do emerytury lat, które przepracował, będąc uczniem zasadniczej szkoły górniczej (od 1964 do 1967 roku). Mój partner ma zaświadczenia ze szkoły i kopalni, w której odbywał praktykę (stosownie do zarządzenia z dnia 10 czerwca 1985 roku). Czy warto odwoływać się do sądu? Czy ZUS ma rację?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przepisy regulujące uprawnienia absolwentów zasadniczych szkół górniczych w okresie wskazanym w treści pytania wielokrotnie się zmieniały, ale zmiany te dotyczyły głównie uprawnień do tzw. wynagrodzenia kwartalnego. Zgodnie z regulacją prawną okres 1 roku nauki w zasadniczej szkole górniczej zaliczany był do uprawnień z Karty górnika (podstawa prawna: uchwała nr 6 Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r.; Monitor Polski, nr 91, poz. 1014 ze zm.).

 

Po zmianie przepisów prawa uprawnienia absolwentów szkół górniczych rozszerzono na stosunek pracy w zakresie zaliczania całego okresu nauki w zasadniczej szkole górniczej jako 1 roku do uprawnień urlopowych i jubileuszowych.

 

Kolejne zmiany przepisów doprowadziły do wydania – wspomnianego przez Panią w treści pytania – zarządzenia nr 18 z dnia 10 czerwca 1985 r. w sprawie organizacji zasadniczych szkół górniczych, które rozszerzyło uprawnienia absolwentów.

 

I tak, na mocy powyższego zarządzenia, uprawnienia absolwentów szkół górniczych rozszerzono w dalszym ciągu na stosunek pracy w zakresie zaliczania całego okresu nauki w szkole zasadniczej górniczej jako okresu zaliczanego do uprawnień jubileuszowych i okresu uprawniającego do wynagrodzeń specjalnych z Karty górnika.

 

Przechodząc na grunt przepisów ubezpieczeniowych, to według art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) „za okresy składkowe uważa się również przypadające przed dniem 15 listopada 1991 r. następujące okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne:

 

1) zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia”.

 

Okresem zatrudnienia po ukończeniu 15 roku życia jest okres wykonywania tzw. praktycznej nauki zawodu. Młodociani w okresie nauki zawodu pozostawali z pracodawcą w stosunku pracy.

 

W tym miejscu należy podkreślić, że uczniów zasadniczych szkół górniczych nigdy nie wiązała indywidualna umowa o pracę w celu nauki zawodu, a jedynie pomiędzy szkołą a zakładem pracy (kopalnią) była spisywana umowa o naukę.

 

W treści wskazanego wyżej przepisu ustawy emerytalnej podstawą zaliczenia okresu do stażu ubezpieczeniowego jest fakt opłacania składek.

 

Za uczniów nie była odprowadzana składka. Owszem, otrzymywali oni w trakcie nauki pomoc materialną, ale pomoc ta nie miała charakteru wynagrodzenia za pracę.

 

Dlatego brak jest podstaw do uznania, że spełniona jest przesłanka podstawowa z treści art. 6 ust. 2 pkt 1 do zaliczenia okresu praktycznej nauki zawodu do stażu ubezpieczeniowego, tj. do stażu uprawniającego do emerytury, ponieważ jest to okres nieskładkowy. Niestety w tym zakresie należy ZUS-owi przyznać rację.

 

Dowodem, w oparciu o który okres praktycznej nauki zawodu może być doliczony do stażu ubezpieczeniowego, jest wymóg posiadania zawartej indywidualnej umowy pomiędzy zakładem pracy, który zatrudniał ucznia, a tym uczniem.

 

Reasumując powyższe, należy stwierdzić, że w oparciu o stan faktyczny sprawy brak jest podstaw do zaliczenia okresu praktycznej nauki zawodu w szkole górniczej do okresu składkowego.

 

Od decyzji ZUS-u przysługuje odwołanie do sądu. Po złożeniu odwołania to sąd zajmuje stanowisko ostateczne.

 

W mojej ocenie brak stosunku pracy w okresie praktycznej nauki zawodu przekreśla możliwość wygrania sprawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć minus siedem =

»Podobne materiały

Uzyskanie świadectwa pracy za pracę w ramach przygotowania zawodowego od następcy prawnego nieistniejącego zakładu

Zwróciłem się do następcy prawnego nieistniejącego już zakładu pracy, w którym pobierałem naukę w ramach przygotowania do zawodu w latach 1985-1988, o wydanie duplikatu świadectwa pracy. Okazało się, że jest to niemożliwe, gdyż w aktach nie ma duplikatu i prawdopodobnie nie zostało mi wydane św

 

Czy mogę odejść z pracy z dnia na dzień?

Mam umowę o pracę na czas nieokreślony. Pracuję już 8 miesięcy, jednak nie jestem w stanie wypełniać swoich obowiązków. Chcę złożyć wypowiedzenie i odejść z pracy z dnia na dzień. Czy jest to możliwe i jakie ewentualne konsekwencje grożą mi jako pracownikowi?

 

Alimenty i żądanie przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Chciałabym pomóc koleżance, bo znalazła się w kłopotach. Ona ma męża i nastoletniego syna. Małżonek w ogóle nie łoży na dziecko i nie daje na życie. Wszystkimi wydatkami obciążona jest moja koleżanka. Problem w tym, że spłaca też kredyt hipoteczny na wspólne mieszkanie, dodatkowo mąż się zadłużył i

 

Fikcyjne faktury

Prowadzę działalność gospodarczą od kilku lat. W ostatnim czasie zaksięgowałem sporą liczbę faktur kosztowych, które niestety okazały się fikcyjne. Nie było to z mojej strony celowe działanie, ale nie będę tego w stanie udowodnić. Czy powinienem złożyć korektę deklaracji VAT i PIT za ten okres? Nies

 

Prawo do emerytury – emerytura wojskowa

Moje pytanie dotyczy prawa do emerytury wojskowej. Przedstawię przebieg mojej służby: w 1993 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej. Od lipca 1994 r. przez pełne 4 lata pełniłem nadterminową służbę wojskową, po czym zostałem przeniesiony do rezerwy. W sierpniu 1999 r. zo

 

Emerytura przelana na konto po śmierci babci

Moja babcia zmarła 27 lipca, a 10 sierpnia przelano emeryturę na jej konto bankowe, do którego mam dostęp. Ja z kolei dokonałam przelewu tej kwoty na rachunek mojej mamy. Po kilku dniach ZUS zwrócił się do banku o zwrot emerytury, a pracownicy banku zgłosili się do mnie z zapytaniem, czy mogłab

 

Renta z KRUS a posiadanie gospodarstwa

Chciałabym się dowiedzieć, czy grożą mi jakieś konsekwencje związane z posiadaniem pola (spadku) i pobieraniem pełnej renty. Otóż jeszcze w latach 70. otrzymałam w spadku część udziałów w gospodarstwie, ale nigdy nie czerpałam z tego korzyści. Pole leżało odłogiem po śmierci mamy. W latach 80.

 

Koszty zarządu we wspólnocie mieszkaniowej

Jestem właścicielką mieszkania o powierzchni 36 m2. W budynku, zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową, jest razem sześć mieszkań; moje jest najmniejsze. Głosowanie nad uchwałami odbywa się zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o własności lokali (czyli zgodnie z posiadanymi udziałami). W 2012

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »