Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura przelana na konto po śmierci babci

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 08.09.2010

Moja babcia zmarła 27 lipca, a 10 sierpnia przelano emeryturę na jej konto bankowe, do którego mam dostęp. Ja z kolei dokonałam przelewu tej kwoty na rachunek mojej mamy. Po kilku dniach ZUS zwrócił się do banku o zwrot emerytury, a pracownicy banku zgłosili się do mnie z zapytaniem, czy mogłabym oddać przelane pieniądze. Co powinnam zrobić? Czy muszę zwrócić emeryturę? Co się stanie, jeśli tego nie zrobię?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do świadczeń emerytalnych kończy się wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Wynika to wprost z art. 101 pkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, stosownie do którego „prawo do świadczeń ustaje ze śmiercią osoby uprawnionej”.

 

W dniu 27 lipca 2010 r. prawo do emerytury babci wygasło wraz z jej śmiercią.

 

Jak wskazuje art. 130 ust. 1 ustawy, „świadczenia wypłaca się za miesiące kalendarzowe w dniu ustalonym w decyzji organu rentowego jako termin płatności świadczeń”.

 

Emerytura jest więc wypłacana za dany miesiąc kalendarzowy w terminie wypłaty ustalonym w decyzji o przyznaniu emerytury – najczęściej jest to 5, 10, 15, 20, 25 dzień miesiąca.

 

Co prawda, art. 136 ust. 1 ustawy wskazuje, że „w razie śmierci osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia określone ustawą, świadczenia należne jej do dnia śmierci wypłaca się małżonkowi, dzieciom, z którymi prowadziła wspólne gospodarstwo domowe, a w razie ich braku – małżonkowi i dzieciom, z którymi osoba ta nie prowadziła wspólnego gospodarstwa domowego, a w razie ich braku – innym członkom rodziny uprawnionym do renty rodzinnej lub na których utrzymaniu pozostawała ta osoba”, ale w Pani wypadku ten przepis nie będzie miał zastosowania.

 

Emerytura przelana przez ZUS na konto babci była świadczeniem za miesiąc sierpień, a więc za miesiąc, w którym emerytura nie przysługiwała babci, ponieważ już nie żyła.

 

Środki wpłacone przez ZUS na konto babci są nienależnie pobranymi świadczeniami i ZUS jak najbardziej może żądać ich zwrotu.

 

Pani babcia zapewne ustanowiła Panią pełnomocnikiem do konta bankowego. Tu należy zaznaczyć, iż to pełnomocnictwo wygasło wraz z chwilą śmierci babci.

 

Jak wskazuje art. 138a ustawy, „bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa są zobowiązane zwrócić Zakładowi kwoty świadczeń przekazane na rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy. Przepis art. 144 ust. 1 stosuje się odpowiednio”.

 

Z kolei stosownie do art. 144 ust. 1 ustawy „od osób nieuprawnionych do pobierania świadczeń określonych w ustawie kwoty nienależnie pobranych świadczeń, o których mowa w art. 138 ust. 2 i 3, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, na podstawie prawomocnej decyzji organu rentowego”.

 

Jako że emerytura została wypłacona po śmierci babci za miesiąc, w którym prawo do emerytury już wygasło, również pełnomocnictwo udzielone Pani w banku wygasło. Powinna Pani więc zwrócić pieniądze, które pobrała Pani z konta babci bezpodstawnie.

 

Jeżeli pieniędzy tych Pani nie zwróci, ZUS może odzyskać środki przelane na konto nieżyjącej już babci w drodze postępowania egzekucyjnego.

 

Można się zastanowić, czy w Pani przypadku nie będzie miał zastosowania art. 286 § 1 Kodeksu karnego, stosownie do którego „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

 

Według art. 286 § 3 Kodeksu „w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Myślę jednak, że odpowiedzialności karnej nie powinna się Pani obawiać, jednak ZUS ma środki prawne, aby odzyskać środki, które trafiły na konto nieżyjącej już babci.

 

Emerytura, która została wypłacona przez ZUS, nie była należna babci, a tym bardziej Pani.

 

ZUS wypłacił emeryturę za sierpień, chociaż prawo do niej wygasło wraz ze śmiercią babci, zapewne dlatego, że nie miał informacji o śmierci babci.

 

Ta emerytura nie była przeznaczona dla Pani mamy, lecz dla babci. Nawet jeżeli babcia złożyłaby w banku dyspozycję na wypadek śmierci, zgodnie z którą po jej śmierci środki zgromadzone na jej koncie mogłyby zostać wypłacone określonej osobie, to i tak nie zmienia to faktu, iż te pieniądze (emerytura za sierpień) znalazły się na koncie nieprawidłowo.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus cztery =

»Podobne materiały

Powrót do wojska i przejście na emeryturę

W 1995 r. zostałem powołany do zasadniczej służby wojskowej, którą pełniłem do 2009 z powodu wygaśnięcia kontraktu. Dziś mogę wrócić do wojska. Czy po przesłużeniu roku i 3 miesięcy będę mógł przejść na emeryturę?

 

Nienależnie pobrane alimenty

Miałem zasądzone alimenty od ojca (10% jego dochodów); kwoty, które otrzymywałem (ściągnięte przez komornika), były jednak znacznie zaniżone. Moim zdaniem ojciec jest mi winien jeszcze ok. 5000 zł. Kiedy ustał obowiązek alimentacyjny, dalej otrzymywałem od komornika pieniądze (nie wiedziałem, że ali

 

Klient nie chce zapłacić całości kwoty za wykonane prace - co zrobić?

Wykonałem klientowi w ramach swojej działalności gospodarczej usługę brukarską. Usługa została wykonywana w dwóch etapach – za pierwszy etap klient zapłacił w całości. Z uwagi natomiast na zgłaszane uwagi i reklamacje wstrzymał się z zapłatą za etap drugi. Wykonałem część poprawek, natomiast z

 

Zaniżona wycena odszkodowania AC

Zgłosiłem szkodę własnego samochodu z polisy AC. Ekspert ubezpieczyciela zaniżył wycenę odszkodowania AC, uwzględniając tylko część poniesionej szkody. Napisałem odwołanie i jednocześnie poprosiłem o wycenę serwis Mercedesa. Co powinienem zrobić w tej sytuacji i czy godzić się na warunki firmy ubezp

 

Narodziny dziecka po odrzuceniu spadku

W 2010 roku syn złożył oświadczenie o odrzuceniu spadku po zmarłym w 2007 roku wujku swojego ojca, po którym dziedziczył ustawowo. W zeszłym roku urodziła się synowi córka. Czy syn musi odrzucić wymieniony wyżej spadek również w imieniu swojej nieletniej córki, która urodziła się po odrzuceniu spadk

 

Po jakim czasie ustaje karalność za niezłożenie sprawozdania finansowego firmy w KRS?

Po jakim czasie przedawnia się karalność za niezłożenie sprawozdania finansowego firmy w KRS?

 

Sprzedaż uszkodzonego laptopa na Allegro

Jestem sprzedającym w serwisie Allegro. Jakiś czas temu sprzedałem na aukcji internetowej laptopa z uszkodzoną matrycą – wystawiłem go na aukcję w kategorii „uszkodzone”. Po krótkim czasie od doręczenia przesyłki otrzymałem e-maila od nabywcy z informacją, że laptop nie działa i żą

 

Wyrok eksmisji a brak lokali socjalnych

Po śmierci ojca zostałam właścicielką mieszkania, w którym jest zameldowana jego była konkubina. Sąd wydał wyrok eksmisji z prawem do lokalu socjalnego. Jednak w gminie brakuje lokali socjalnych. Konkubina ojca cały czas mieszka więc w moim mieszkaniu, w dodatku nie płaci czynszu. Co mogę zrobi

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »