.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Działalność w Anglii, usługi w Polsce, jak rozliczyć?

• Autor: Aleksander Słysz

Prowadzę działalność w UK – zajęcia ruchowe z niepełnosprawnymi dziećmi. Jest to jednoosobowa działalność gospodarcza. Otrzymałam zaproszenie od pewnej polskiej fundacji do prowadzenia takich zajęć w kraju. Czy mogę wystawić rachunek z UK i rozliczać się w UK, a dać sesję na terenie Polski? Podopiecznych tej fundacji nie stać na wyjazd do Anglii. Dodam, że nie jestem VAT-owcem, bo nie osiągam tak wysokich dochodów. Czy mogę wystawić rachunek na fundację z podaniem nazwiska dziecka albo na jego rodziców? Pieniądze trafią do mnie z subkonta podopiecznego. Czym muszę się z takiego dochodu rozliczyć w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Działalność w Anglii, usługi w Polsce, jak rozliczyć?

Fot. Fotolia

Miejsce zamieszkania w myśl przepisów podatkowych

Ostateczne stanowisko w opisanej sprawie uzależnione jest od tego, gdzie ma Pani miejsce zamieszkania w myśl przepisów podatkowych, a szczególnie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. [art. 4]. Ma to kolosalne znaczenie, bowiem zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi w drugim Umawiającym się Państwie działalność poprzez położony tam zakład. Określenie „przedsiębiorstwo” ma zastosowanie do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej także przez osobę fizyczną.

 

Tu jednak pojawia się problem, bowiem zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. g Konwencji określenia „przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa” i „przedsiębiorstwo drugiego Umawiającego się Państwa” oznaczają odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie i przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie. Tym samym przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce jest przedsiębiorstwem polskim (nawet jeśli zarejestrować je w Wielkiej Brytanii) i zyski takiego przedsiębiorstwa podlegają opodatkowaniu w Polsce. Analogicznie przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mająca miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii jest przedsiębiorstwem Wielkiej Brytanii i zyski takiego przedsiębiorstwa podlegają tamże opodatkowaniu poza zyskami osiąganymi ewentualnie przez zakład położony w innym Państwie. Określenie „zakład” oznacza co do zasady (a istnieje wiele wyjątków) stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa. Dla jednoosobowych firm problematyczny jest art. 5 ust. 5 zgodnie z którym, jeżeli osoba – z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela, o którym mowa w ustępie 6 art. 5 – działa w imieniu przedsiębiorstwa oraz posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa w Umawiającym się Państwie, to uważa się, że przedsiębiorstwo to posiada w tym Państwie zakład w zakresie każdego rodzaju działalności, którą osoba ta podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności wymienionych w ustępie 4 niniejszego artykułu, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień tego ustępu. W praktyce uznaje się jednak, że właściciel, jednoosobowy przedsiębiorca Wielkiej Brytanii, który nie podejmuje decyzji zarządczych ani nie zawiera umów na terenie Polski, gdy świadczy tu usługę, nie powoduje automatycznie, że powstaje tu zakład – więc nie opodatkowuje jej w Polsce, chyba że otwiera (uruchamia) w Polsce m.in.:

 

a) siedzibę zarządu,

b) filię,

c) biuro,

d) fabrykę,

e) warsztat,

f) kopalnię, źródło ropy naftowej lub gazu, kamieniołom, albo każde inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Obowiązek rozliczenia przychodu w Polsce

Reasumując, przy założeniu że ma Pani miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii, z zastrzeżeniami przedstawionymi powyżej, przychód z wykonania usługi rehabilitacyjnej na terytorium Polski nie spowodowałby obowiązku rozliczenia tego przychodu w Polsce i opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym, mimo że co do zasady zgodnie z art. 3 ust. 2B pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z: działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia; oraz z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład; podlegają opodatkowaniu w Polsce. Zasadę tę bowiem stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, czyli jej stosowanie ogranicza omówiona konwencja.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Aleksander Słysz
Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus 7 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu