.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Skreślenie z listy studentów

Parę lat temu studiowałam na pewnej krakowskiej uczelni. Zaliczyłam dwa lata studiów. Z różnych względów przerwałam naukę, lecz w roku 2011 (rok akademicki 2011/2012) postanowiłam dokończyć studia. W listopadzie i grudniu próbowałam się dowiedzieć, jakie przedmioty (wyrównawcze) mam zaliczyć oraz kto będzie moim promotorem. Jednakże ciągle były jakieś problemy – a to brak moich dokumentów, innym razem nie było osoby zajmującej się moim kierunkiem itd. Jak to w dziekanacie – tam nigdy nic nie wiedzą. W związku z taką sytuacją nie opłaciłam czesnego. Dopiero w styczniu dowiedziałam się, jakie przedmioty mam zaliczyć. Zrezygnowałam ze studiów, bo nie dałabym rady zaliczyć wszystkiego, a przecież trzeba było jeszcze napisać pracę licencjacką. Powiedziałam pani z dziekanatu, że rezygnuję ze studiów. Niestety nie przekazałam tej informacji na piśmie. Zaznaczam, że nie byłam na żadnych zajęciach, nie podchodziłam do żadnego egzaminu. W lutym br. otrzymałam informację o skreśleniu z listy studentów w związku z niezaliczeniem roku do dnia 30.09.2012 r. oraz w związku z nieopłaceniem czesnego. Teraz chcą, żebym zapłaciła czesne za cały rok (prawie 6 tys. zł!). W innym wypadku skierują sprawę do firmy windykacyjnej. Czy żądanie szkoły jest zgodne z prawem? Przecież nie uczęszczałam na żadne zajęcia. W załączniku przesyłam regulamin studiów. Dodam tylko, że nie przypominam sobie, abym podpisywała jakąś umowę z uczelnią. 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Skreślenie z listy studentów

Skreślenie z listy studentów

Odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że § 9 regulaminu studiów stanowi:

 

„§ 9. 1. Nauka w uczelni jest odpłatna. Student obowiązany jest do uiszczania opłat za studia w formie, wysokości i terminach określonych przez Rektora Uczelni.

 

2. Warunki odpłatności za studia lub usługi edukacyjne określa pisemna umowa zawarta między Uczelnią a studentem”.

 

Natomiast według § 25 regulaminu studiów:

 

„§ 25. 1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

 

1) niepodjęcia studiów;

2) rezygnacji ze studiów;

3) niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego;

4) ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni.

 

2. Fakt niepodjęcia studiów stwierdza dziekan w ciągu miesiąca od dnia, w którym odbyły się pierwsze zajęcia w ramach grupy, do której student został przypisany. Dowodem niepodjęcia studiów może być w szczególności fakt niezłożenia ślubowania, nieodebrania indeksu (jeśli obowiązuje), niepodpisania umowy o odpłatności za studia.

 

3. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

 

1) stwierdzenia braku postępów w nauce;

2) nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie;

3) niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.

 

4. Skreślenie z listy studentów z powodu rezygnacji ze studiów następuje na podstawie pisemnego oświadczenia studenta”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Rezygnacja studenta ze studiów a obowiązek zapłaty czesnego

Wobec powyższego pragnę podkreślić, że bez znajomości zapisów umowy, którą według regulaminu powinna była Pani podpisać z uczelnią, ciężko będzie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy uczelnia miała prawo wezwać Panią do zapłaty za cały rok.

 

Jednakże lektura regulaminu wskazała pewne informacje na ten temat. Zgodnie z regulaminem skreślenie z listy studentów następuje, gdy student złoży pisemne oświadczenie o rezygnacji ze studiów, a także gdy dziekan poweźmie wiadomość, że student studiów nie podjął. Jednakże otrzymała Pani informacje o przedmiotach do zaliczenia i nie wystosowała Pani pisma do dziekana o rezygnacji ze studiów (informacja ustna jest niewystarczająca).

 

W takiej sytuacji szkoła miała jak najbardziej podstawy sądzić, że jest Pani jej studentką, a więc mogła naliczać Pani czesne za dany semestr albo nawet rok (bez umowy trudno jest powiedzieć, czy naliczenie za rok jest zgodne z prawem).

 

Należy jednak podkreślić, że dziekan może (ale nie musi) skreślić studenta z listy studentów w przypadku niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów. W tym przypadku nie skorzystał z takiej możliwości, dlatego przez cały czas była Pani traktowana jak studentka, a to rodzi z kolei obowiązek zapłaty czesnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 minus X =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu