Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać powierzone dokumenty?

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 24.09.2010

Rok temu powierzyłem oryginalne dokumenty związane z moim nowo wybudowanym domem osobie, która miała zatwierdzić budowę i wystawić świadectwo energetyczne. Do dziś usługa nie została wykonana, a ten człowiek nie odbiera telefonów i nie chce oddać moich dokumentów. Wysłałem mu pismo, wyznaczając termin zwrotu – bezskutecznie. Co jeszcze mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W przedmiotowej sprawie w celu odzyskania dokumentów może Pan skorzystać zarówno ze środków przewidzianych w prawie karnym, jak i w prawie cywilnym.

 

Zacznijmy od przepisów Kodeksu cywilnego (w skrócie K.c.). Należy zwrócić uwagę na treść art. 222 § 1 K.c., zgodnie z którym „właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą(roszczenie windykacyjne).

 

Treścią przewidzianego w art. 222 § 1 K.c. roszczenia windykacyjnego, zwanego też roszczeniem wydobywczym, jest przyznane właścicielowi żądanie wydania oznaczonej rzeczy przez osobę, która włada jego rzeczą. Służy przywróceniu właścicielowi władztwa nad rzeczą, a więc ochronie jednego z podstawowych atrybutów prawa własności. Dlatego obrazowo określa się je jako roszczenie nieposiadającego właściciela przeciwko posiadającemu niewłaścicielowi. Roszczenie windykacyjne wynika bezpośrednio z istoty prawa własności jako prawa podmiotowego o charakterze bezwzględnym. Jako że właściciel ma wyłączne prawo do posiadania, korzystania i rozporządzania rzeczą, to wszelkie naruszenia owych uprawnień dają właścicielowi prawo wystąpienia ze stosownymi roszczeniami. Treścią roszczenia windykacyjnego jest więc żądanie wydania rzeczy. Obejmuje wydanie rzeczy w takim stanie, w jakim ona się znajduje w czasie realizacji roszczenia.

 

Przedmiotem wydania mogą być m.in. rzeczy, o których mowa w art. 45 K.c., zgodnie z którym „rzeczami w rozumieniu Kodeksu cywilnego są tylko przedmioty materialne”. W zakresie pojęcia „rzeczy” mieści się więc niewątpliwie dokumentacja w formie pisemnej. Uprawnionym do wystąpienia z roszczeniem windykacyjnym jest właściciel rzeczy. W myśl art. 6 K.c. spoczywa na nim ciężar udowodnienia, że przysługuje mu prawo własności. Roszczenie windykacyjne powinno być kierowane przeciwko osobie, która faktycznie włada cudzą rzeczą bez podstawy prawnej. Może to być posiadacz takie rzeczy.

 

Mając na uwadze powyższe, może Pan skierować do sądu cywilnego pozew z żądaniem wydania dokumentów przeciwko osobie, która nie chce ich Panu zwrócić.

 

Drugim rozwiązaniem jest zawiadomienie policji lub prokuratury o popełnienie przestępstwa z art. 276 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

 

Usunięcie dokumentu obejmuje wszelkie czynności prowadzące do uczynienia go niedostępnym dla osoby uprawnionej, choćby znane było miejsce przechowywania tego dokumentu (Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna, red. A. Zoll, Zakamycze 1999).

 

Usunięciem dokumentu będzie także pozbawienie nad nim władztwa dotychczasowego dysponenta.

 

Przestępstwo z art. 276 Kodeksu karnego ścigane jest z oskarżenia publicznego.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - VIII =

»Podobne materiały

Pozew do sądu o wydanie dokumentów

Mój problem polega na tym, że radca prawny, z którym współpracowałam od roku, nie chce wydać mi moich dokumentów. Prowadził dwie moje sprawy: o przyznanie paszportów dla dzieci i sprawę rozwodową. W międzyczasie doszedł jeszcze inny problem, więc postanowiłam wnieść skargę do okręgowej izby radców p

 

Utrudnianie wjazdu do garażu przez zaparkowane samochody

Wzdłuż mojej posesji biegnie droga miejska. Po drugiej stronie ulicy nie ma domów, jest łąka (a raczej chaszcze). Sąsiedzi często goszczą swoją rodzinę, a ich goście zwykle stają wzdłuż drogi w taki sposób, że uniemożliwiają mi wjazd do mojego garażu. Nie mogę też zaparkować wzdłuż ulicy (

 

Żądanie zwrotu mienia ruchomego ze sprzedanej nieruchomości

Czy mienie ruchome pozostawione w domu można odzyskać po jego sprzedaży? Jeśli tak – przez jaki czas? Czy nowy właściciel nieruchomości może żądać zapłaty za przechowywanie tych rzeczy?  

 

Podwójna opłata za abonament RTV od małżonków

Mieszkam i pracuję w Warszawie, a moja żona mieszka i pracuje w Poznaniu. Prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe/wspólnie ponosimy wydatki? Czy każde z osobna powinno płacić abonament RTV? Taką informację uzyskałem w KRRiT. Jak ewentualnie uniknąć podwójnej opłaty abonamentu RTV?

 

Roszczenie o wydanie rzeczy

Mój ojciec, zmarły pół roku temu, prawdopodobnie dał pewne wartościowe rzeczy swojej siostrze na przechowanie. Niestety było to wiele lat temu i nie mam pewności ani co do tego, czy faktycznie tak było (słyszałam różne wersje), ani co do tego, jakie dokładnie to były przedmioty – mam tylko ich

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »