.
Mamy 12 627 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podwójna opłata za abonament RTV od małżonków

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 07.07.2019 • Zaktualizowane: 11.02.2021

Mieszkam i pracuję w Warszawie, a moja żona mieszka i pracuje w Poznaniu. Prowadzimy wspólne gospodarstwo domowe/wspólnie ponosimy wydatki? Czy każde z osobna powinno płacić abonament RTV? Taką informację uzyskałem w KRRiT. Jak ewentualnie uniknąć podwójnej opłaty abonamentu RTV?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podwójna opłata za abonament RTV od małżonków

Fot. Fotolia

Obowiązek rejestracji odbiorników RTV dla celów pobierania opłat

Obowiązek rejestracji odbiorników w placówkach pocztowych, dla celów pobierania tychże opłat przewiduje art. 5 ustawy o opłatach abonamentowych. Zgodnie z art. 2 ustawy za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

 

Tak więc opłatę abonamentową opłaca ten, kto posiada odbiornik. Bez znaczenia jest fakt, czy korzysta z niego w mieszkaniu własnym, czy wynajmowanym. Istotny jest sam fakt posiadania odbiornika.

 

Gospodarstwem domowym, w rozumieniu przepisów  ustawy, jest zespół osób mieszkających i utrzymujących się wspólnie albo jedna osoba utrzymująca się samodzielnie. Trudno więc, ze względu na różne miejsca zamieszkania, uznać Państwa za jedno gospodarstwo domowe.

Opłata abonamentowa przez osoby fizyczne w gospodarstwie domowym

Jedna opłata abonamentowa jest uiszczana niezależnie od liczby odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych używanych przez osoby fizyczne w tym samym gospodarstwie domowym lub w samochodzie stanowiącym ich własność.  

 

Należy pamiętać o jednej ważnej kwestii, a mianowicie o tym, że odbiornik telewizyjny lub radiowy rejestrowany jest na daną osobę, a nie na mieszkanie. Sprzedaż mieszkania, czy zmiana miejsca zamieszkania nie zwalnia właściciela zarejestrowanego odbiornika z obowiązku wnoszenia opłat. Poprzedni właściciel powinien wyrejestrować odbiornik, a nowy posiadacz go zarejestrować. Wszystko po to, aby nie naliczano opłat abonamentowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku o sygn. akt I SA/Gl 1321/16 orzekł, iż „zarejestrowanie odbiornika pod rządami ustawy z 1992 r. o radiofonii i telewizji, a nawet w okresie wcześniejszych regulacji bez jego późniejszego wyrejestrowania stanowi wystarczającą przesłankę istnienia obowiązku opłat abonamentowych wynikającą z obecnej ustawy”.

 

Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.

Stwierdzenie używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. W takiej sytuacji, zgodnie z art. 7 ust. 6, kierownik jednostki pocztowej przeprowadzającej kontrolę, wydaje decyzję, w której nakazuje rejestrację odbiornika oraz ustala opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Brak reakcji na wezwanie skutkuje rozpoczęciem egzekucji przez urząd skarbowy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć minus IX =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »