Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie i brak zameldowania

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 07.03.2019

Muszę wymeldować się z miejsca stałego zameldowania. Mieszkam od 20 lat w innym mieście bez zmiany stałego zameldowania i nie będę miał stałego ani czasowego zameldowania. Mam prawo jazdy bez ograniczenia czasowego, z wpisanym miejscem stałego zameldowania. Czy organ administracyjny wezwie mnie do jego zmiany po wymeldowaniu się z pobyto stałego? Czy muszę je zmienić i czy otrzymam prawo jazdy z ograniczeniem czasowym? Czy wezwie mnie do zmiany dowodu rejestracyjnego samochodu, gdzie również jest miejsce stałego zameldowania? Czy muszę go zmienić? Czy nie będę miał innych problemów administracyjnych przy braku stałego i czasowego zameldowania? Jakie mogą wystąpić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymeldowanie i brak zameldowania

Fot. Fotolia

Organ nie wezwie Pana do wymiany dokumentów. Organ nie ma takiego obowiązku ani nie weryfikuje okresowo zgodności danych. To Pana obowiązek.

 

Co do zasady zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami stanowi, że jeśli zmieni się „stan faktyczny”, wymagający zmiany danych zawartych w prawie jazdy w tym adres, kierowca w ciągu 30 dni musi wymienić dokument u starosty. Nie ma natomiast sankcji karnych za brak zmiany. Prawo jazdy nie traci ważności. Policja może nałożyć mandat, ale rzadko się to zdarza.

 

Przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym w art. 98 ust. 1 wskazują, iż osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić starostę o utracie prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem, o zniszczeniu tych dokumentów w stopniu powodującym ich nieczytelność, a także zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nich zawartych. „W sytuacji, o której mowa w ust. 1, starosta, na wniosek osoby uprawnionej, wydaje za opłatą wtórnik dokumentu pod warunkiem:

 

1) złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, oświadczenia o utracie dokumentu;

2) zwrotu zniszczonego dokumentu albo

3) zwrotu dokumentu wymagającego zmiany danych (art. 98 ust. 2 ustawy)”.

 

Co do zasady w prawie jazdy może być tylko miejscowość zamieszkania, nie musi być tam adres. Nie ogranicza to okresu ważności prawa jazdy ani jego terminowości tylko obowiązek wymiany dokumentu Terminowość nie dotyczy uprawnień, ale dokumentu.

 

Nie dostanie Pan wezwania do zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym, musi Pan to zrobić sam. Wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego należy złożyć w ciągu 30 dni od zmiany danych. W dowodzie rejestracyjnym podaje się adres zamieszkania, a nie adres zameldowania.

 

Brak adresu zameldowania skomplikuje Panu kilka rzeczy. Raczej nie tyle administracyjnie, ile cywilnoprawnie. Może mieć Pan problem z kredytem. Z doręczeniem pism – jak grzywna za przekroczenie prędkości – jeśli nie zaktualizuje Pan danych w CEPIK. Potem sąd Pana zapewne odnajdzie, ale po czasie. To raczej odradzam. Kwestie podatkowe także wchodzą w grę. Tu także warto aktualizować dane.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + siedem =

»Podobne materiały

Czy adres zameldowania oznacza to samo co miejsce stałego pobytu?

Od kilku lat mieszkam i pracuję za granica. Niedawno byłam w polskiej ambasadzie i złożyłam wniosek o nowy paszport. W miejscu „dokładny adres miejsca stałego pobytu” wpisałam adres, gdzie obecnie przebywam, a w miejscu „poprzedni adres stałego pobytu” wpisałam adres polski,

 

Wpisanie nazwiska w dowodzie osobistym z małej litery

Od kilku lat staram się o nowy dowód osobisty. Moje nazwisko pisze się małą literą: „de”, ale w urzędzie odmówiono mi takiego zapisu, powołując się na prawo WE. Nazwisko jest moim dobrem osobistym i nie chciałabym się go pozbywać. Czy mogę coś zrobić w tej sytuacji?

 

Skutki wymeldowania

Muszę się wymeldować z obecnego miejsca pobytu stałego jak najszybciej dla dobra rodziny. Jednocześnie aktualnie nie mam gdzie się zameldować, chce żyć w tej miejscowości bez meldunku. Jak się wymeldować i jakie to będzie miało skutki?

 

Koszty wyrobienia nowego paszportu po kradzieży dokumentu

Skradziono mi paszport. Gdy starałem się o nowy, poinformowano mnie, że, oprócz kompletu potrzebnych dokumentów i potwierdzenia z policji, będzie mnie to kosztowało 140 zł. Później okazało się jednak, że muszę zapłacić 200% za wyrobienie nowego dokumentu, ponieważ niewystarczająco zabezpieczyłem pop

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »