.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Wniosek o przysposobienie dziecka

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 27.09.2013

Mam córkę w wieku przedszkolnym. Ojciec mojego dziecka został całkowicie pozbawiony praw rodzicielskich. Obecnie córka nosi moje nazwisko panieńskie. Niedawno wyszłam za mąż. Chcemy, aby mój mąż przysposobił córkę i aby został wydany nowy akt urodzenia dziecka. Gdzie mamy złożyć wniosek o przysposobienie dziecka? Co zrobić, aby córka nosiła nazwisko męża?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wniosek o przysposobienie dziecka

Gdzie złożyć i co powinien zawierać wniosek o przysposobienie dziecka?

W tej sytuacji Pani obecny mąż powinien przysposobić dziecko. Skoro biologiczny ojciec dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej, jego zgoda na przysposobienie nie jest konieczna. Wystarczy Pani zgoda. Wynika to z art. 119 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), który stanowi:

 

„Do przysposobienia potrzebna jest zgoda rodziców przysposabianego, chyba że zostali oni pozbawieni władzy rodzicielskiej lub są nieznani albo porozumienie się z nimi napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody”.

 

O przysposobieniu może orzec tylko sąd.

 

Pani mąż powinien więc wystąpić do sądu z wnioskiem o przysposobienie Pani dziecka. Sądem właściwym będzie sąd opiekuńczy (sąd rodzinny) właściwy dla osoby przysposabiającego lub osoby mającej być przysposobioną (dziecka).

 

Wniosek powinien być uzasadniony tym, iż wraz z Panią i dzieckiem mającym zostać przysposobionym tworzycie rodzinę.

 

We wniosku należy zaznaczyć, iż biologiczny ojciec dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Najlepiej byłoby powołać sygnaturę akt sądowych z postępowania o pozbawienie ojca dziecka władzy rodzicielskiej.

 

We wniosku o przysposobienie dziecka Pani mąż powinien ponadto określić, czy przysposobienie ma być pełne czy niepełne.

Czym się różni przysposobienie pełne dziecka od przysposobienia niepełnego?

W wyniku przysposobienia pełnego powstaje pokrewieństwo między córką a Pani mężem, a także między córką a rodziną Pani męża. W ten sposób następuje zerwanie więzi z rodziną naturalną i nawiązanie więzi z nową rodziną. W akcie urodzenia córki zostanie wpisana tzw. wzmianka dodatkowa o przysposobieniu. Istnieje też możliwość wydania nowego aktu urodzenia, ale tylko wtedy, gdy tak postanowi sąd opiekuńczy. Zatem we wniosku proszę dodatkowo wnieść o nakazanie sporządzenia nowego aktu urodzenia.

 

Nowy akt urodzenia sporządza się obligatoryjnie tylko wówczas, jeśli rodzic (rodzice) wyraził (wyrazili) przed sądem opiekuńczym zgodę na przysposobienie dziecka przez kogokolwiek.

 

Natomiast w wyniku przysposobienia niepełnego powstaje stosunek pokrewieństwa między dzieckiem a Pani mężem. Zerwana więc zostaje więź między dzieckiem a jego ojcem biologicznym. Dziecko nie zostaje jednak włączone do nowej rodziny. To znaczy, że pozostają wszystkie więzi pokrewieństwa z naturalną rodziną dziecka, poza pokrewieństwem z ojcem biologicznym.

 

Rodzaj przysposobienia będzie miał więc wpływ na dziedziczenie i obowiązek alimentacyjny.

 

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach. Taki wniosek jest wolny od opłat sądowych.

 

Z treści pytania rozumiem, że dziecko nie ma jeszcze ukończonych 13 lat. Sąd opiekuńczy powinien wysłuchać przysposabianego, który nie ukończył lat trzynastu, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia.

 

W razie orzeczenia przysposobienia córka otrzyma nazwisko, które noszą albo nosiłyby dzieci zrodzone z Państwa małżeństwa (art. 122 § 1 K.r.o.). Jeśli więc nie mają Państwo wspólnych dzieci, córka będzie nosiła takie nazwisko, jakie wynika z oświadczenia, które złożyli Państwo w urzędzie stanu cywilnego przy okazji zawarcia małżeństwa (oświadczenie co do nazwiska dzieci jest składane wraz z oświadczeniem o nazwiskach, które będą nosić małżonkowie).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • sześć plus sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl