Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odszkodowanie i renta w Austrii

Autor: Grzegorz Gęborek • Opublikowane: 04.07.2015

Czy moja siostra ma szansę dostać rentę w Austrii? Jak powinna postępować i gdzie to załatwić? Mieszka tam jako Polka od 15 lat, jej mężem (zmarł) był Austriak. Choruje od dzieciństwa. Kiedy i jak można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w Austrii? Jakie są formalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W ramach poniższej odpowiedzi postaram się wpleść również fachową terminologię. Myślę, ze powinno to być pomocne w uzyskaniu grupy inwalidzkiej.

 

Oczywiście w Austrii istnieje możliwość uzyskania pomocy od państwa, w tym również świadczeń pieniężnych oraz ulg podatkowych. Osoby niepełnosprawne są również wspierane w pracy. Powyższe postaram się omówić w dalszej części odpowiedzi.

 

Pani siostra jak osoba posiadająca obywatelstwo polskie – obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej – jest w Austrii traktowa na równi w osobami posiadającymi obywatelstwo austriackie. Nie może być w żaden sposób dyskryminowana w zakresie dostępu do pomocy dla osób niepełnosprawnych. Obywatelstwo nie stoi na przeszkodzie w uzyskaniu świadczeń. Wynika to zarówno z przepisów prawa unijnego dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, jak i przepisów prawa austriackiego. Mam tu na myśli m.in. austriacką ustawę o zatrudnianiu niepełnosprawnych (zob. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008253).

 

W pierwszej kolejności Pani siostra powinna złożyć wniosek o przyznanie jej grupy inwalidzkiej. Wnioskodawca jest badany przez biegłego lekarza orzecznika, który sporządza odpowiednią opinię, w której stwierdza uszczerbki, w tym ciele, umyśle, psychice oraz percepcji. Następnie określa uszczerbki procentowe, które łącznie pozwalają oszacować stopień niepełnosprawności. Biegły będzie również sprawdzał historię choroby, w tym diagnozy oraz przebieg leczenia. Szacują procent niepełnosprawności lekarz oprze się na austriackim rozporządzeniu Ministra pracy, ochrony socjalnej i konsumentów dotyczącego szczegółowych postanowień o stwierdzaniu stopnia niepełnosprawności (dost. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006879).

 

Rozdział 04.10 załącznika do rozporządzenia (link dostępny na dole strony z treścią rozporządzenia) dotyczy epilepsji (niem. Epilepsie), rozróżnia się 3 formy nasilenia choroby:

 

  1. lekką formę z bardzo rzadkimi napadami: Leichte Formen mit sehr seltenen Anfällen – lekarz może orzec 20–40% niepełnosprawności,
  2. formę średnio ciężką z rzadkimi do umiarkowanie częstych napadów: Mittelschwere Formen mit seltenen bis mäßig gehäuften Anfällen – lekarz może orzec 50–80%,
  3. ciężką formę z częstymi napadami: Schwere Form mit häufigen Anfällen – lekarz może orzec 90–100%.

 

Z kolei rozdział 12.02 dotyczy narządów słuchu: Hörorgan. W przypadku utraty słuchu orzeka się 100%.

 

Dodatkowo rozdział 02.01 dotyczy kręgosłupa (Wirbelsäule), w tym przypadku również istnieją 3 stopnie, i tak:

 

  1. w przypadku ograniczeń w funkcjonowaniu w niskim stopniu: Funktionseinschränkungen geringen Grades – lekarz może orzec 10–20%,  
  2. w stopniu średnim 30–40 % (Funktionseinschränkungen mittleren Grades),
  3. stopień ciężki: Funktionseinschränkungen Schwerin Grades – 50–80%.

 

Osobie z niepełnosprawnością w stopniu wyższym niż 50% przysługuje szereg przywilejów pracowniczych, które mają za zadanie zrównać szanse na rynku pracy. Pracodawcy na każde 25 osób mają obowiązek zatrudnić jedną taką osobą. Jest ona również chroniona przed zwolnieniem oraz dyskryminacją.

 

Na stronie Ministerstwa Polityki Społecznej można pobrać szereg wniosków.

 

Przede wszystkim potrzebny jest wniosek o stwierdzenie, że siostra należy do grupy osób niepełnosprawnych w stopniu powyżej 50%, jest to wniosek Feststellung Antrag – to formularz ogólnokrajowy. Wypełniony wniosek wraz z załącznikmi należy przesłać do Sozialministeriumservice – Landesstelle Oberösterreich, Gruberstraße 63, 4021 Linz, gdzie zostanie opracowany i przesłany elektronicznie do właściwego oddziału.

 

Z załączników siostra będzie musiała mieć:

 

  • kopię paszportu,
  • aktualne badania oraz opinię biegłego o stopniu niepełnosprawności (Gutachten) –jeżeli posiada,
  • aktualne orzeczenie lekarza dotyczące uszczerbku na zdrowiu.

 

Można również złożyć wniosek o legitymację osoby niepełnosprawnej – Behindertenpass – wniosek również znajduje się na wyżej podane stronie. Uprawnia ona do wielu zniżek oraz ulg – w tym również podatkowych.

 

Na stronie Sozialministeriumservice znajdzie Pani oferty pracy dla osób niepełnosprawnych. Są też oferty specjalnie dla osób z epilepsją.

 

Osoba niepełnosprawna, która jest niezdolna do pracy lub ma obniżoną zdolność do pracy, może starać się o rentę – Invaliditätspension. Dodatkowo, jeżeli siostra jeszcze tego nie zrobiła, może złożyć wniosek o rentę wdowią po mężu do pobrania tutaj: http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707756&action=2 – Witwenpension.

 

Na tej samej stronie jest wniosek dla osoby niezdolnej do pracy Invaliditätspension – we wniosku znajdują szczegółowe pouczenia, w jaki sposób należy go wypełnić. Po wypełnieniu trzeba wniosek przekazać do właściwego Pensionsversicherungsanstalt.

 

Co się tyczy wypadku przy pracy. W zasadzie dochodzenie odszkodowania i zadość uczynienia od pracodawcy jest wyłączone. Jeżeli Pani siostra była zatrudniona legalnie, to powinna być ubezpieczona, w tym w ramach ubezpieczenia wypadkowego. Pracodawca powinien zgłosił ten wypadek i w ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia, rehabilitacji, leki i środki opatrunkowe. Jeżeli istnieją ku temu przesłanki – uszczerbek będzie trwały – Pani siostra może się starać rentę z ubezpieczenia wypadkowego. Jeżeli nie, to przyznawane są świadczenia jednorazowe. Należałoby ustalić z pracodawcą, gdzie jest ubezpieczony. Najprawdopodobniej będzie to AUVA – Soziale Unfallversicherung. Jeżeli będzie to jakiś inny ubezpieczyciel, to należy z nim się skontaktować i ustalić zakres przysługujących świadczeń. Prywatni ubezpieczyciele czasem oferują szerszy zakres ubezpieczenia.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • III minus sześć =

»Podobne materiały

Wysługa lat pracy policjanta

W latach 2004-2007 ukończyłem licencjat w systemie zaocznym. Od 2009 r. jestem funkcjonariuszem policji, w latach 2014-2016 ukończyłem studia wyższe magisterskie w systemie zaocznym. Czy okres studiów będzie się wliczał do wysługi lat jako okres bezskładkowy? Ile lat zostanie wliczone do stażu pracy

 

Spłacenie zaległości alimentacyjnych i wycofanie zarzutów o niepłaceniu alimentów

Mam zasądzone alimenty na rzecz syna byłej żony. Z powodu straty płynności finansowej nie mogłem regularnie płacić alimentów, wskutek czego otrzymałem wezwanie na komendę policji w celu przedstawienia mi zarzutów. Część zaległości została pobrana z mojego konta za pośrednictwem komornika, jednak nie

 

Zwolnienie z opodatkowania rekompensaty za mienie zabużańskie

Czy mogę uniknąć podatku od przekazania przelewem przez mamę i ciotkę (jako spadkobierców) rekompensaty za mienie zabużańskie? Urząd skarbowy twierdzi, że nie.

 

Renta z ZUS

Z końcem miesiąca rozwiązano ze mną umowę o pracę; wcześniej przebywałem na zwolnieniu lekarskim (choruję na stwardnienie rozsiane). W związku z tym chciałbym starać się o zasiłek chorobowy i rentę z ZUS (przepracowałem 26 lat). Mam jednak wątpliwość: razem z żoną jesteśmy właścicielami 6 ha ziemi.

 

Zgoda głównego najemcy mieszkania komunalnego na zamieszkiwanie

Mieszkam z teściową w jej mieszkaniu komunalnym (jest głównym najemcą). Rok temu zmarła moja żona. Dostaliśmy pismo z administracji, że teściowa ma złożyć pisemną zgodę na moje zamieszkiwanie w lokalu. Dlaczego jest do tego zmuszona, przecież od wielu lat mieszkamy razem? Czy powinienem złożyć ten d

 

Austriacki zasiłek na dziecko

Mój mąż mieszka i pracuje legalnie w Austrii. Ja niedawno zaszłam w ciążę, ale na razie mieszkam w Polsce. Zastanawiam się, czy mamy szansę na austriacki zasiłek na dziecko? Jakie są formalności, by go otrzymać? Co bym musiała zrobić?

 

Austriackie prawo bankowe – przedawnienie długu

Mój mąż przez 20 lat mieszkał z matką w Austrii (ale obywatelstwo ma tylko polskie), w 1995 r. zaciągnął w austriackim banku duży kredyt, który po kilku latach przestał spłacać. Od 2000 r. mieszkamy razem w Polsce. Od czasu do czasu przychodzą jednak do męża monity od austriackiej firmy windyka

 

Austriackie prawo bankowe – przedawnienie długu

Mój mąż przez 20 lat mieszkał z matką w Austrii (ale obywatelstwo ma tylko polskie), w 1995 r. zaciągnął w austriackim banku duży kredyt, który po kilku latach przestał spłacać. Od 2000 r. mieszkamy razem w Polsce. Od czasu do czasu przychodzą jednak do męża monity od austriackiej firmy windyka

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »