.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odszkodowanie i renta w Austrii

• Autor: Grzegorz Gęborek

Czy moja siostra ma szansę dostać rentę w Austrii? Jak powinna postępować i gdzie to załatwić? Mieszka tam jako Polka od 15 lat, jej mężem (zmarł) był Austriak. Choruje od dzieciństwa. Kiedy i jak można ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w Austrii? Jakie są formalności?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Uzyskanie grupy inwalidzkiej

W ramach poniższej odpowiedzi postaram się wpleść również fachową terminologię. Myślę, że powinno to być pomocne w uzyskaniu grupy inwalidzkiej.

 

Oczywiście w Austrii istnieje możliwość uzyskania pomocy od państwa, w tym również świadczeń pieniężnych oraz ulg podatkowych. Osoby niepełnosprawne są również wspierane w pracy. Powyższe postaram się omówić w dalszej części odpowiedzi.

 

Pani siostra jak osoba posiadająca obywatelstwo polskie – obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej – jest w Austrii traktowa na równi w osobami posiadającymi obywatelstwo austriackie. Nie może być w żaden sposób dyskryminowana w zakresie dostępu do pomocy dla osób niepełnosprawnych. Obywatelstwo nie stoi na przeszkodzie w uzyskaniu świadczeń. Wynika to zarówno z przepisów prawa unijnego dotyczących kwestii zabezpieczenia społecznego, jak i przepisów prawa austriackiego. Mam tu na myśli m.in. austriacką ustawę o zatrudnianiu niepełnosprawnych (zob. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008253).

Wniosek o przyznanie grupy inwalidzkiej

W pierwszej kolejności Pani siostra powinna złożyć wniosek o przyznanie jej grupy inwalidzkiej. Wnioskodawca jest badany przez biegłego lekarza orzecznika, który sporządza odpowiednią opinię, w której stwierdza uszczerbki, w tym ciele, umyśle, psychice oraz percepcji. Następnie określa uszczerbki procentowe, które łącznie pozwalają oszacować stopień niepełnosprawności. Biegły będzie również sprawdzał historię choroby, w tym diagnozy oraz przebieg leczenia. Szacują procent niepełnosprawności lekarz oprze się na austriackim rozporządzeniu Ministra pracy, ochrony socjalnej i konsumentów dotyczącego szczegółowych postanowień o stwierdzaniu stopnia niepełnosprawności (dost. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20006879).

 

Rozdział 04.10 załącznika do rozporządzenia (link dostępny na dole strony z treścią rozporządzenia) dotyczy epilepsji (niem. Epilepsie), rozróżnia się 3 formy nasilenia choroby:

 

  1. lekką formę z bardzo rzadkimi napadami: Leichte Formen mit sehr seltenen Anfällen – lekarz może orzec 20–40% niepełnosprawności,
  2. formę średnio ciężką z rzadkimi do umiarkowanie częstych napadów: Mittelschwere Formen mit seltenen bis mäßig gehäuften Anfällen – lekarz może orzec 50–80%,
  3. ciężką formę z częstymi napadami: Schwere Form mit häufigen Anfällen – lekarz może orzec 90–100%.

 

Z kolei rozdział 12.02 dotyczy narządów słuchu: Hörorgan. W przypadku utraty słuchu orzeka się 100%.

 

Dodatkowo rozdział 02.01 dotyczy kręgosłupa (Wirbelsäule), w tym przypadku również istnieją 3 stopnie, i tak:

 

  1. w przypadku ograniczeń w funkcjonowaniu w niskim stopniu: Funktionseinschränkungen geringen Grades – lekarz może orzec 10–20%,  
  2. w stopniu średnim 30–40 % (Funktionseinschränkungen mittleren Grades),
  3. stopień ciężki: Funktionseinschränkungen Schwerin Grades – 50–80%.

Przywileje pracownicze dla osoby z niepełnosprawnością w stopniu wyższym niż 50%

Osobie z niepełnosprawnością w stopniu wyższym niż 50% przysługuje szereg przywilejów pracowniczych, które mają za zadanie zrównać szanse na rynku pracy. Pracodawcy na każde 25 osób mają obowiązek zatrudnić jedną taką osobą. Jest ona również chroniona przed zwolnieniem oraz dyskryminacją.

 

Na stronie Ministerstwa Polityki Społecznej można pobrać szereg wniosków.

 

Przede wszystkim potrzebny jest wniosek o stwierdzenie, że siostra należy do grupy osób niepełnosprawnych w stopniu powyżej 50%, jest to wniosek Feststellung Antrag – to formularz ogólnokrajowy. Wypełniony wniosek wraz z załącznikmi należy przesłać do Sozialministeriumservice – Landesstelle Oberösterreich, Gruberstraße 63, 4021 Linz, gdzie zostanie opracowany i przesłany elektronicznie do właściwego oddziału.

 

Z załączników siostra będzie musiała mieć:

 

  • kopię paszportu,
  • aktualne badania oraz opinię biegłego o stopniu niepełnosprawności (Gutachten) –jeżeli posiada,
  • aktualne orzeczenie lekarza dotyczące uszczerbku na zdrowiu.

Wniosek o legitymację osoby niepełnosprawnej

Można również złożyć wniosek o legitymację osoby niepełnosprawnej – Behindertenpass – wniosek również znajduje się na wyżej podane stronie. Uprawnia ona do wielu zniżek oraz ulg – w tym również podatkowych.

 

Na stronie Sozialministeriumservice znajdzie Pani oferty pracy dla osób niepełnosprawnych. Są też oferty specjalnie dla osób z epilepsją.

 

Osoba niepełnosprawna, która jest niezdolna do pracy lub ma obniżoną zdolność do pracy, może starać się o rentę – Invaliditätspension. Dodatkowo, jeżeli siostra jeszcze tego nie zrobiła, może złożyć wniosek o rentę wdowią po mężu do pobrania tutaj: http://www.pensionsversicherung.at/portal27/portal/pvaportal/content/contentWindow?contentid=10007.707756&action=2 – Witwenpension.

 

Na tej samej stronie jest wniosek dla osoby niezdolnej do pracy Invaliditätspension – we wniosku znajdują szczegółowe pouczenia, w jaki sposób należy go wypełnić. Po wypełnieniu trzeba wniosek przekazać do właściwego Pensionsversicherungsanstalt.

 

Co się tyczy wypadku przy pracy. W zasadzie dochodzenie odszkodowania i zadość uczynienia od pracodawcy jest wyłączone. Jeżeli Pani siostra była zatrudniona legalnie, to powinna być ubezpieczona, w tym w ramach ubezpieczenia wypadkowego. Pracodawca powinien zgłosił ten wypadek i w ramach ubezpieczenia pokrywane są koszty leczenia, rehabilitacji, leki i środki opatrunkowe. Jeżeli istnieją ku temu przesłanki – uszczerbek będzie trwały – Pani siostra może się starać rentę z ubezpieczenia wypadkowego. Jeżeli nie, to przyznawane są świadczenia jednorazowe. Należałoby ustalić z pracodawcą, gdzie jest ubezpieczony. Najprawdopodobniej będzie to AUVA – Soziale Unfallversicherung. Jeżeli będzie to jakiś inny ubezpieczyciel, to należy z nim się skontaktować i ustalić zakres przysługujących świadczeń. Prywatni ubezpieczyciele czasem oferują szerszy zakres ubezpieczenia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Grzegorz Gęborek

Aplikant radcowski, absolwent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunkach Bachelor i Master of German and Polish Law ze specjalizacją niemieckie prawo karne. Specjalizuje się w polskim i niemieckim prawie cywilnym oraz procedurze cywilnej. Biegle włada jęz. niemieckim (z uwzględnieniem niemieckiej terminologii prawniczej) oraz jęz. angielskim. Naszym klientom doradza w szczególności w zakresie niemieckiego prawa cywilnego oraz karnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden + IV =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu