.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kara za niepłacenie abonamentu RTV w pensjonacie

Autor: Wioletta Dyl

Moja żona prowadziła pensjonat, lecz z powodu pandemii z końcem miesiąca (październik 2020 r.) musiała zawiesić działalność. Dwa tygodnie wcześniej miała kontrolę odbiorników RTV. Kontrolerzy spotkali żonę, gdy z podjazdu wyjeżdżała do lekarza, gdyż jest przewlekle chora. Była to dla żony bardzo stresująca sytuacja, kontrolujący zapytali o liczbę pokoi i liczbę telewizorów – odpowiedziała, że ma 3 telewizory i 8 pokoi, urządzenia w pozostałych pokojach to tylko monitory z dostępem do Internetu. Przy czym żona poinformowała, że posiada 3 telewizory od 3 miesięcy, na co kontroler stwierdził, że musi je zarejestrować i nie będzie żadnych kar i opłat dodatkowych. Oczywiście żona na to przystała i podpisała w pośpiechu protokół, a następnie odjechała na wspomnianą wizytę lekarską. Kilka dni później żona na poczcie podpisała stosowną umowę. Dzisiaj otrzymała pismo, z którego wynika, że fakt podpisania tej umowy nie ma nic do rzeczy i kara zostanie naliczona. Czy możemy wnieść skargę na kontrolerów, którzy wprowadzili żonę w błąd? Niestety na słowa kontrolera nie mamy dowodów, ale tak właśnie było. Czy można w jakiś sposób uniknąć płacenia tej kary, a jeśli już zostanie naliczona, to za ile telewizorów?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kara za niepłacenie abonamentu RTV w pensjonacie

Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (dalej w skrócie „uoa”) statuuje obowiązek posiadaczy odbiorników RTV w zakresie uiszczania opłaty abonamentowej. Obowiązek związany jest bowiem z posiadaniem odbiornika RTV.

 

Opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

 

Domniemanie faktu używania telewizora, skoro się go posiada

Z przepisu art. 2 ust. 2 uoa wynika, że posiadanie odbiornika stanowi domniemanie faktu jego używania, z kolei z posiadaniem i używaniem odbiornika ustawa wiąże obowiązek jego rejestracji (art. 5 ust. 1) oraz uiszczania opłat abonamentowych (art. 2 ust. 1), zatem dla nakazania rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników TV wystarczające jest domniemanie ich posiadania. Celem instytucji prawnoprocesowej domniemania są ułatwienia w zakresie postępowania dowodowego i przeniesienie ciężaru dowodowego na podmiot, który zamierza obalić powyższe domniemanie prawne. Z kolei ustalenia w zakresie możliwości „natychmiastowego odbioru programu” przez odbiorniki telewizyjne oraz fakt ich niezarejestrowania są elementami stanu faktycznego. W sytuacji, gdy ze stanu faktycznego wynika, że odbiorniki telewizyjne znajdujące się w posiadaniu Pana żony znajdują się w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, brak jest podstaw do przyjęcia, że doszło do obalenia domniemania wskazującego, że Pana żona używa 8 niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych. Niestety sądy administracyjne stoją na stanowisku, że przez używanie telewizora, zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ww. ustawy, nie należy rozumieć jedynie odbiór programów telewizji publicznej. Brak jest w tym zakresie ograniczeń, co oznacza korzystanie z odbiornika zgodnie z jego przeznaczeniem (funkcjami).

 

W opisanym przez Pana przypadku wynajęcie pokoi przez gości hotelowych przekonuje nie tylko do braku możliwości przeprowadzenia kontroli odbiorników, co do ich sprawności technicznej, ale również do stanowiska, że telewizory te były sprawne technicznie – pokoje te były przecież wynajęte. Doświadczenie życiowe wskazuje, że w ramach działalności hotelarskiej, co do zasady, wynajmuje się pokoje ze sprawnymi telewizorami. Nie jest możliwe, aby telewizory w wynajmowanych pokojach były niesprawne technicznie. Co zapewne posłużyło kontrolującym do ustalenia, że odbiorniki TV są sprawne i wykonują przypisane im funkcje. Niemniej przyjmuje się, że jedynie w sytuacji gdy odbiornik jest podłączony do anteny, możliwe jest jego uruchomienie i działa, domniemywa się, że korzystamy ze sprzętu. Jeśli więc telewizor jest w pomieszczeniu, ale nie ma podłączenia do anteny czy sieci telewizji cyfrowej, jest wyłączony z kontaktu, można próbować się bronić, że nie korzysta się z odbiornika.

 

Z powyższego wynika niekorzystny dla Pana żony wniosek, że obowiązek rejestracji odbiorników telewizyjnych, uiszczania opłat abonamentowych oraz uiszczania opłat za używanie niezarejestrowanych odbiorników wynika tylko i wyłącznie z faktu posiadania odbiorników, zaś opłaty abonamentowe uiszcza się niezależnie od tego, czy korzysta się z mediów publicznych, czy też nie. Powyższe stanowisko znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

 

Kary za nieopłacenie opłaty abonamentowej za odbiornik RTV

Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje dość wysokie kary za nieopłacenie odbiornika telewizyjnego. W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. W razie zatem posiadania odbiornika telewizyjnego kara wynosi 681 zł (681 x 8 = 5448 zł).

 

Ponadto uiszczenie ww. opłaty sankcyjnej nie zwalnia od obowiązku uiszczania bieżącej opłaty abonamentowej za okres od dnia stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

 

Po zakończeniu postępowania dowodowego wydawana jest decyzja administracyjna ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników. W przypadku braku uiszczenia opłaty ustalonej w decyzji administracyjnej Poczta Polska wysyła upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego. To oznacza, że skarbówki mogą ściągnąć należność z konta bankowego osoby, która nie opłaca abonamentu.

 

Natomiast umorzenia zaległości abonamentowych może dokonać tylko KRRiT, Poczta nie ma takich uprawnień. Można się o to zwrócić w przypadku trudnej sytuacji (np. zawieszenia działalności wobec COVID-19 i braku gości).

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 + 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl