Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na emeryturę a praca w Niemczech

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 28.08.2017

Sprawa dotyczy przejścia na emeryturę w Polsce a pracy w Niemczech. Od 2008 pracuje w Niemczech jako opiekunka osób starszych i jako osoba samotna jestem zmuszona do kontynuacji dalszej pracy zarobkowej. Zameldowana jestem podwójnie. Ukończyłam 61 lat i mam zamiar złożyć wniosek do ZUS-u o przyznanie polskiej emerytury. Udzielono mi słownej informacji, że mogę ją otrzymać pod warunkiem, że nie będę w stosunku pracy, a po przyznaniu mogę podjąć pracę  powtórnie. Jaka powinna być ta przerwa w pracy na zgłoszenie się do emerytury? Czy mogę wrócić do tego samego pracodawcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście na emeryturę a praca w Niemczech

Fot. Fotolia

Postaram się wyjaśnić Pani stan prawny w kontekście zadanego przez Panią pytania. Otóż, art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

 

Tak więc dopóki emeryt jest zatrudniony, ma on zawieszone prawo do emerytury niezależnie od tego, w jakim wymiarze czasu pracuje i ile zarabia. Z tego właśnie względu koniecznie jest chwilowe rozwiązanie umowy o pracę z pracodawcą lub pracodawcami, o ile jest ich więcej. Sąd Najwyższy przesądził w uchwale 7 sędziów z dnia 10 listopada 2004 r., wydanej w sprawie II UZP 9/04, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu, jeżeli emeryt nie rozwiąże wszystkich stosunków pracy, w których pozostawał bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. W Pani przypadku ten problem nie występuje, bo nie ma Pani kilku pracodawców.

 

Dodam jeszcze, że także w orzecznictwie potwierdzone zostało, że kontynuacja zatrudnienia – bez rozwiązania stosunku pracy – po dniu nabycia prawa do emerytury przesądza o zawieszeniu prawa do emerytury (tak np.  wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2004 r., II UK 274/0 i z dnia 12 lutego 2004 r., II UK 237/03). Dzieje się to niezależnie od kontynuowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (zob. wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2005 r., sygn. akt I UK 358/04 i wyrok SA w Katowicach z dnia 22 czerwca 2004 r., sygn. akt III AUa 261/03).

 

Odpowiadając stricte na Pani pytania, w jakim odstępie czasu może Pani ponownie zawrzeć umowę o pracę, wyjaśniam, że wystarczy przerwa nawet jednodniowa. Z treści przepisu wynika bowiem jedynie to, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu, jeżeli nie rozwiąże Pani stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Proszę jednak mieć na uwadze, że nie może Pani np. 10 maja rozwiązać umowy i 11 nawiązać kolejnej, bo wówczas nie ma de facto przerwy. Kolejna umowa najwcześniej mogłaby być zawarta dopiero 12 maja. Ważne jest to, aby w dniu nabycia prawa do emerytury nie pozostawała Pani w stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

 

Natomiast w zakresie pytania, czy wolno się Pani zatrudnić  u tego samego pracodawcy, czy musi to być inny, wyjaśniam, że w tym względzie przepis nie wymusza zmiany pracodawcy, tak więc może się Pani zatrudnić ponownie u tego samego pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 9 plus X =

»Podobne materiały

Ustalenie prawa do emerytury

Ja i żona mieszkamy na stałe w RPA od 1984 roku. W Polsce nasz staż pracy wyniósł: ja – 10 lat (plus urlop bezpłatny 2 lata), żona – 9 lat. Obecnie mam 60 lat, a żona 59. Czy żona po ukończeniu 60 lat życia, a ja po ukończeniu 65 lat będziemy mieli prawo do jakiejkolwiek emerytury, a jeś

 

Emerytura dla pracownika Wojska Ochrony Pogranicza

Służyłem w Wojskach Ochrony Pogranicza od 12.01.1972 r. do 15.10.1986 r., gdzie za rok służby liczono półtora roku wysługi. Przez cały czas do dzisiaj pracuję zawodowo na odcinku cywilnym, mam 56 lat. Czy mogę starać się o emeryturę wojskową i jakie przepisy prawne to regulują?  

 

Powołanie świadków w sporze z ZUS

Mam 60 lat. Przepracowałem pół życia jako kierowca ciężarówek i operator sprzętu ciężkiego. Zaświadczenie o pracy zostało wystawione przez składnicę akt, ponieważ mój zakład pracy już nie istnieje. ZUS odrzucił mój wniosek o emeryturę z powodu niedostarczenia dowodów na pracę w szczególnych war

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »