Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na emeryturę a praca w Niemczech

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 28.08.2017

Sprawa dotyczy przejścia na emeryturę w Polsce a pracy w Niemczech. Od 2008 pracuje w Niemczech jako opiekunka osób starszych i jako osoba samotna jestem zmuszona do kontynuacji dalszej pracy zarobkowej. Zameldowana jestem podwójnie. Ukończyłam 61 lat i mam zamiar złożyć wniosek do ZUS-u o przyznanie polskiej emerytury. Udzielono mi słownej informacji, że mogę ją otrzymać pod warunkiem, że nie będę w stosunku pracy, a po przyznaniu mogę podjąć pracę powtórnie. Jaka powinna być ta przerwa w pracy na zgłoszenie się do emerytury? Czy mogę wrócić do tego samego pracodawcy?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przejście na emeryturę a praca w Niemczech

Fot. Fotolia

Postaram się wyjaśnić Pani stan prawny w kontekście zadanego przez Panią pytania. Otóż, art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.

 

Tak więc dopóki emeryt jest zatrudniony, ma on zawieszone prawo do emerytury niezależnie od tego, w jakim wymiarze czasu pracuje i ile zarabia. Z tego właśnie względu koniecznie jest chwilowe rozwiązanie umowy o pracę z pracodawcą lub pracodawcami, o ile jest ich więcej. Sąd Najwyższy przesądził w uchwale 7 sędziów z dnia 10 listopada 2004 r., wydanej w sprawie II UZP 9/04, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu, jeżeli emeryt nie rozwiąże wszystkich stosunków pracy, w których pozostawał bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury. W Pani przypadku ten problem nie występuje, bo nie ma Pani kilku pracodawców.

 

Dodam jeszcze, że także w orzecznictwie potwierdzone zostało, że kontynuacja zatrudnienia – bez rozwiązania stosunku pracy – po dniu nabycia prawa do emerytury przesądza o zawieszeniu prawa do emerytury (tak np.  wyroki Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2004 r., II UK 274/0 i z dnia 12 lutego 2004 r., II UK 237/03). Dzieje się to niezależnie od kontynuowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy (zob. wyrok SN z dnia 3 sierpnia 2005 r., sygn. akt I UK 358/04 i wyrok SA w Katowicach z dnia 22 czerwca 2004 r., sygn. akt III AUa 261/03).

 

Odpowiadając stricte na Pani pytania, w jakim odstępie czasu może Pani ponownie zawrzeć umowę o pracę, wyjaśniam, że wystarczy przerwa nawet jednodniowa. Z treści przepisu wynika bowiem jedynie to, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu, jeżeli nie rozwiąże Pani stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Proszę jednak mieć na uwadze, że nie może Pani np. 10 maja rozwiązać umowy i 11 nawiązać kolejnej, bo wówczas nie ma de facto przerwy. Kolejna umowa najwcześniej mogłaby być zawarta dopiero 12 maja. Ważne jest to, aby w dniu nabycia prawa do emerytury nie pozostawała Pani w stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.

 

Natomiast w zakresie pytania, czy wolno się Pani zatrudnić  u tego samego pracodawcy, czy musi to być inny, wyjaśniam, że w tym względzie przepis nie wymusza zmiany pracodawcy, tak więc może się Pani zatrudnić ponownie u tego samego pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • trzy plus 6 =

»Podobne materiały

Wyliczenie emerytury dla zawodowego żołnierza

Jestem zawodowym żołnierzem, służę 25 lat. Poza wojskiem pracowałem także cztery lata. Planuję przejść na emeryturę wojskową. Kiedy i jak mogłaby być mi naliczona maksymalna emerytura?

 

Powołanie świadków w sporze z ZUS

Mam 60 lat. Przepracowałem pół życia jako kierowca ciężarówek i operator sprzętu ciężkiego. Zaświadczenie o pracy zostało wystawione przez składnicę akt, ponieważ mój zakład pracy już nie istnieje. ZUS odrzucił mój wniosek o emeryturę z powodu niedostarczenia dowodów na pracę w szczególnych war

 

Zaliczenie do emerytury studium nauczycielskiego

Ukończyłem studium nauczycielskie 2-letnie w roku 1969 i pracowałem jako nauczyciel 30 lat. Jestem emerytem. Czy nauka w studium nauczycielskim może być zaliczona od emerytury? Czy po przepracowaniu jednego kwartału na umowę-zlecenie będę mógł starać się o przeliczenie emerytury?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »