.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Odwołanie od oceny niedostatecznej wystawionej na koniec roku

Rodzice uczennicy odwołali się od oceny niedostatecznej wystawionej na koniec roku z mojego przedmiotu. Żądają przeprowadzenia tzw. egzaminu sprawdzającego wiedzę i umiejętności. Nie mogę znaleźć odpowiednich przepisów prawnych, na których podstawie uczennica ma prawo pisać taki sprawdzian przed końcem roku. Dodam, że tryb wystawienia oceny został zachowany. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną poinformowałam rodziców o zamiarze wystawienia oceny niedostatecznej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Odwołanie od oceny niedostatecznej wystawionej na koniec roku

Fot. Fotolia

Przystąpienie ucznia do egzaminu poprawkowego

Zgodnie z art. 44m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty „począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z:

 

1) jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, albo

2) jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalneg

– może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć”.

Ustalenie rocznej oceny niezgodnie z przepisami

„W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 

1) w przypadku rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną, a w szkole policealnej – semestralną, ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania”.

W jaki sposób uczeń może oprawić negatywną ocenę klasyfikacyjną?

Przepisy wyróżniają dwa rodzaje egzaminów – poprawkowy, gdy uczeń otrzymał negatywną ocenę kwalifikacyjną i chciałby ją poprawić, albo sprawdzian umiejętności, jeśli ocena została wystawiona niezgodnie z przepisami. W opisanym przypadku mamy raczej do czynienia z sytuacją pierwszą – uczeń otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną i chce ją poprawić.

 

Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • IX - II =

Decyzję czy roczna ocena klasyfikacyjna została wystawiona zgodnie czy nie z ww. trybem podejmuje dyrektor. To on analizuje, czy n-l zapoznał uczniów, jego rodziców z wymaganiami edukacyjnymi, czy oceniał systematycznie i z obszarów wskazanych w wso, pso, czy liczba ocen była właściwa, typy sprawdzenia wiedzy itd. Czyli to, co zawiera statut i ww. ustawa, ogólnie początek rozdziału 3a. Itd. Nie tylko poinformowanie o ocenie, ale i inne aspekty.

ewa

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu