Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie i usunięcie wnuka z domu który nadużywa alkoholu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.11.2020

Razem z moją mamą, właścicielką domu, mieszka jej pełnoletni wnuk. Wnuk nadużywa alkoholu, awanturuje się i wygraża, że pozbawi wszystkich życia. Stosuje przemoc psychiczną. Mama czuje się zagrożona i chciałaby, by wyprowadził się z jej domu. Wnuk jest zameldowany w jej domu od urodzenia. Wspólnie ze wszystkimi zamieszkałymi pokrywa rachunki za media. Jakie są możliwości wymeldowania lub usunięcia wnuka z jej domu? Czy istnieje możliwość sprzedaży domu razem z nim, gdyby nie opuścił jej domu? Czy nowy właściciel miałby kłopoty z jego usunięciem z domu, wymeldowaniem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymeldowanie i usunięcie wnuka z domu który nadużywa alkoholu

Zameldowanie w domu babci a prawo do zamieszkiwania 

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż zameldowanie nie ma nic wspólnego z prawem do zamieszkiwania wspólnie z Pani mamą. O ile nie została zawarta umowa najmu, względnie wnuk babci nie płaci odstępnego, mamy do czynienia z tzw. umową użyczenia.

 

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

 

Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

 

Zgodnie z art. 715 K.c. jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Wypowiedzenie wnukowi umowy użyczenia przez babcię

Z uwagi na przedstawiony przez Panią stan faktyczny, a w szczególności biorąc pod uwagę zachowanie wnuka wobec Pani mamy, w każdym momencie może ona wypowiedzieć wnukowi umowę użyczenia. Umowa użyczenia winna być wypowiedziana z wyprzedzeniem na 1 miesiąca naprzód. Innymi słowy jeżeli mama złoży wnukowi wypowiedzenie do końca lipca, do końca sierpnia będzie zmuszony opuścić zajmowany lokal. Później będzie jej przysługiwało prawo wystąpienia do sądu z pozwem o eksmisję.

Meldunek a prawo do lokalu

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, że meldunek w żaden sposób nie wpływa na prawo do lokalu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

 

„Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany”.

 

Reasumując, Pani mamy prawem jest wypowiedzenie wnukowi umowy użyczenia, która choć z braku zachowania formy pisemnej obowiązuje w dniu dzisiejszym. W przypadku nieopuszczenia lokalu w terminie przysługuje mamie uprawnienie do żądania wydania lokalu poprzez jego opuszczenie ze wszystkimi prawami i rzeczami reprezentującymi wnuka.

 

Stan opisany w pkt od 1 do 6 będzie oceniany na dzień sprawy, a nie na dzień dzisiejszy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • jeden - jeden =

»Podobne materiały

Wypadek samochodowy i dobrowolne poddanie się karze

Pracuję jako kierowca. W zeszłym tygodniu miałem wypadek samochodowy (byłem sprawcą tego wypadku). Nic mi się nie stało, ale kierowca drugiego auta pojechał do szpitala i nie mam żadnych wiadomości dotyczących jego stanu zdrowia. Policja przekazała sprawę prokuraturze, nie udzielając mi żadnych info

 

Postawienie ogrodzenia 20 cm od granicy działki

Czy sąsiad może postawić sobie „ozdobny murek” (to jego określenie) w odległości 20 cm od granicy działki, na wysokość 140 cm? Mam obawy, czy murek jest dobrze zbudowany i bezpieczny. Z sąsiadem nie mogę dojść do porozumienia.

 

Bezprawna rozbiórka części budynku

Jestem właścicielem murowanego budynku gospodarczego, który częściowo stał na sąsiedniej działce. Pod moją nieobecność sąsiad dokonał bezprawnej rozbiórki części budynku stojącej na jego działce. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

 

Pełnomocnik w spółce cywilnej

Dwóch wspólników spółki cywilnej udzieliło doradcy podatkowemu pełnomocnictwa do reprezentowania spraw spółki przed WSA. Sąd wezwał doradcę do złożenia dokumentu zaświadczającego umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo. Czy to zgodne z prawem? Czy pełnomocnik w spółce cywilnej musi udowadnia

 

Reklamacja używanego towaru zakupionego na Allegro

Zakupiłem na Allegro używane opony za pobraniem. W opisie była informacja „prawie nowe”, tak też wyglądały na dołączonych zdjęciach. Po otwarciu przesyłki okazało się, że opony mają poważne wady – w zakładzie wulkanizacyjnym powiedziano mi, że nadają się jedynie do utylizacji. Podc

 

Żądanie wydania rzeczy kilka lat po eksmisji

Kilka lat temu tata został eksmitowany (znęcanie się fizyczne i psychiczne, alkohol) z mieszkania, gdzie jest współwłaścicielem. Po nakazie eksmisji oczywiście został wymeldowany z mieszkania. Po upływie kilku lat od eksmisji zgłasza się po swoje rzeczy pozostawione i grozi, że wejdzie po nie do mie

 

Wypowiedzenie umowy użyczenia i eksmisja dorosłego dziecka

Mieszkam pod jednym dachem z młodszym synem (20 lat), starszym synem (22 lata) i jego partnerką. Starszy syn jest na czwartym roku studiów, nie pracuje, dostaje stypendium naukowe. Niestety, jest źródłem problemów, nie szanuje domowników, lekceważy nas; jego dziewczyna bez niczyjej zgody zamieszkała

 

Ślub z Ukrainką

Chcę wziąć ślub z Ukrainką. Oboje jesteśmy już starszymi ludźmi. Jakich dokumentów potrzebuję? Ślub będzie na Ukrainie.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »