.
Mamy 11 988 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wymeldowanie i usunięcie wnuka z domu który nadużywa alkoholu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 06.11.2020

Razem z moją mamą, właścicielką domu, mieszka jej pełnoletni wnuk. Wnuk nadużywa alkoholu, awanturuje się i wygraża, że pozbawi wszystkich życia. Stosuje przemoc psychiczną. Mama czuje się zagrożona i chciałaby, by wyprowadził się z jej domu. Wnuk jest zameldowany w jej domu od urodzenia. Wspólnie ze wszystkimi zamieszkałymi pokrywa rachunki za media. Jakie są możliwości wymeldowania lub usunięcia wnuka z jej domu? Czy istnieje możliwość sprzedaży domu razem z nim, gdyby nie opuścił jej domu? Czy nowy właściciel miałby kłopoty z jego usunięciem z domu, wymeldowaniem?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wymeldowanie i usunięcie wnuka z domu który nadużywa alkoholu

Zameldowanie w domu babci a prawo do zamieszkiwania 

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż zameldowanie nie ma nic wspólnego z prawem do zamieszkiwania wspólnie z Pani mamą. O ile nie została zawarta umowa najmu, względnie wnuk babci nie płaci odstępnego, mamy do czynienia z tzw. umową użyczenia.

 

Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

 

Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jeżeli poczynił inne wydatki lub nakłady na rzecz, stosuje się odpowiednio przepisy o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

 

Zgodnie z art. 715 K.c. jeżeli umowa użyczenia została zawarta na czas nieoznaczony, użyczenie kończy się, gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo gdy upłynął czas, w którym mógł ten użytek uczynić.

Wypowiedzenie wnukowi umowy użyczenia przez babcię

Z uwagi na przedstawiony przez Panią stan faktyczny, a w szczególności biorąc pod uwagę zachowanie wnuka wobec Pani mamy, w każdym momencie może ona wypowiedzieć wnukowi umowę użyczenia. Umowa użyczenia winna być wypowiedziana z wyprzedzeniem na 1 miesiąca naprzód. Innymi słowy jeżeli mama złoży wnukowi wypowiedzenie do końca lipca, do końca sierpnia będzie zmuszony opuścić zajmowany lokal. Później będzie jej przysługiwało prawo wystąpienia do sądu z pozwem o eksmisję.

Meldunek a prawo do lokalu

Wyraźnie przy tym podkreślić należy, że meldunek w żaden sposób nie wpływa na prawo do lokalu. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

 

„Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

1) kobiety w ciąży,

2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,

3) obłożnie chorych,

4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej,

5) osoby posiadającej status bezrobotnego,

6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały

– chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany”.

 

Reasumując, Pani mamy prawem jest wypowiedzenie wnukowi umowy użyczenia, która choć z braku zachowania formy pisemnej obowiązuje w dniu dzisiejszym. W przypadku nieopuszczenia lokalu w terminie przysługuje mamie uprawnienie do żądania wydania lokalu poprzez jego opuszczenie ze wszystkimi prawami i rzeczami reprezentującymi wnuka.

 

Stan opisany w pkt od 1 do 6 będzie oceniany na dzień sprawy, a nie na dzień dzisiejszy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem - dwa =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe spadek.info

porady budowlane prawo-budowlane.info

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton