.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Postawienie ogrodzenia 20 cm od granicy działki

• Autor: Łukasz Poczyński

Czy sąsiad może postawić sobie „ozdobny murek” (to jego określenie) w odległości 20 cm od granicy działki, na wysokość 140 cm? Mam obawy, czy murek jest dobrze zbudowany i bezpieczny. Z sąsiadem nie mogę dojść do porozumienia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Postawienie ogrodzenia 20 cm od granicy działki

Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia lub zgłoszenia?

Z pytania wynika, że sąsiad postawił na swojej działce mur pełniący funkcję ogrodzenia o wysokości 1,40 m.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa ogrodzeń.

Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga jedynie zgłoszenia właściwemu organowi (w praktyce jest to właściwy wydział architektury i budownictwa).

 

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że posadowienie muru przez sąsiada nie wymagało ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych.

 

Obecnie wymagania, jakim powinny odpowiadać ogrodzenia działek, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jakie są ograniczenia w budowie ogrodzenia posesji?

Ograniczenia, z jakimi musi liczyć się właściciel grodzący swą posesję, są niewielkie. Przede wszystkim musi respektować podstawowy zakaz: ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Nie można więc np. wznosić ogrodzenia o konstrukcji grożącej zawaleniem. Zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach na wysokości mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów. Ich umieszczanie na większej wysokości jest dozwolone.

 

Żadnych innych wymagań czy ograniczeń, gdy chodzi o ogrodzenia, przepisy nie narzucają. Właściciele działek mogą budować ogrodzenia o dowolnej wysokości i szerokości, o dowolnym wyglądzie. Nie powinny one przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy lub placu bądź innej linii ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Rozporządzenie określa tylko wymagania dotyczące furtek i bram.

 

Jak wynika z powyższego, sąsiad korzysta z dość dużej swobody, jeśli chodzi o kwestię posadowienia muru.

 

Mimo niedogodności, jaką stanowi dla Pana sąsiedztwo opisanego muru, należy z przykrością stwierdzić, że w chwili obecnej nie dysponuje Pan skutecznymi środkami prawnymi, aby wpłynąć na zaistniałą sytuację.

 

Dodam jeszcze, że ogrodzenie najdalej może znajdować się w osi granicy działek. Natomiast nie ma prawnych przeszkód, aby znajdowało się bliżej, jeśli tylko nie przekracza granicy nieruchomości należącej do sąsiada i nie wchodzi na Pana działkę.

 

Jednocześnie informuję, że gdyby mur sąsiada faktycznie się zawalił, to będzie Panu przysługiwać odszkodowanie za poniesione z tego tytułu ewentualne szkody na Pana działce.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Łukasz Poczyński

Absolwent prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu. Aktualnie pracuje w dziale prawnym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w związku z pracą w dwóch kancelariach radcowskich. Interesuje się głównie prawem gospodarczym i handlowym oraz prawem upadłościowym i naprawczym.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu