Mamy 11 498 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Postawienie ogrodzenia 20 cm od granicy działki

Autor: Łukasz Poczyński • Opublikowane: 16.04.2010

Czy sąsiad może postawić sobie „ozdobny murek” (to jego określenie) w odległości 20 cm od granicy działki, na wysokość 140 cm? Mam obawy, czy murek jest dobrze zbudowany i bezpieczny. Z sąsiadem nie mogę dojść do porozumienia.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postawienie ogrodzenia 20 cm od granicy działki

Czy budowa ogrodzenia wymaga pozwolenia lub zgłoszenia?

Z pytania wynika, że sąsiad postawił na swojej działce mur pełniący funkcję ogrodzenia o wysokości 1,40 m.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie wymaga budowa ogrodzeń.

Ponadto zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m wymaga jedynie zgłoszenia właściwemu organowi (w praktyce jest to właściwy wydział architektury i budownictwa).

 

W świetle powyższych przepisów należy stwierdzić, że posadowienie muru przez sąsiada nie wymagało ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych.

 

Obecnie wymagania, jakim powinny odpowiadać ogrodzenia działek, określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Jakie są ograniczenia w budowie ogrodzenia posesji?

Ograniczenia, z jakimi musi liczyć się właściciel grodzący swą posesję, są niewielkie. Przede wszystkim musi respektować podstawowy zakaz: ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Nie można więc np. wznosić ogrodzenia o konstrukcji grożącej zawaleniem. Zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach na wysokości mniejszej niż 1,8 m ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów. Ich umieszczanie na większej wysokości jest dozwolone.

 

Żadnych innych wymagań czy ograniczeń, gdy chodzi o ogrodzenia, przepisy nie narzucają. Właściciele działek mogą budować ogrodzenia o dowolnej wysokości i szerokości, o dowolnym wyglądzie. Nie powinny one przekraczać granicy działki oraz linii rozgraniczającej ulicy lub placu bądź innej linii ustalonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Rozporządzenie określa tylko wymagania dotyczące furtek i bram.

 

Jak wynika z powyższego, sąsiad korzysta z dość dużej swobody, jeśli chodzi o kwestię posadowienia muru.

 

Mimo niedogodności, jaką stanowi dla Pana sąsiedztwo opisanego muru, należy z przykrością stwierdzić, że w chwili obecnej nie dysponuje Pan skutecznymi środkami prawnymi, aby wpłynąć na zaistniałą sytuację.

 

Dodam jeszcze, że ogrodzenie najdalej może znajdować się w osi granicy działek. Natomiast nie ma prawnych przeszkód, aby znajdowało się bliżej, jeśli tylko nie przekracza granicy nieruchomości należącej do sąsiada i nie wchodzi na Pana działkę.

 

Jednocześnie informuję, że gdyby mur sąsiada faktycznie się zawalił, to będzie Panu przysługiwać odszkodowanie za poniesione z tego tytułu ewentualne szkody na Pana działce.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X - cztery =

»Podobne materiały

Betonowe ogrodzenie między sąsiadami

Mam działkę na wsi. Sąsiad bez mojej zgody wymienił ogrodzenie między działkami na pełne z płyt betonowych o wysokości ok. 2 m. Pozostawił też starą, zniszczoną podmurówkę na mojej działce. Płot powoduje spore zacienienie mojej działki (jest wąska), co wpływa na obniżenie jej wartości. Rozmowy

 

Postawienie nowego budynku w miejscu starego

Na działce mojego sąsiada (bardzo blisko granicy z moją posesją) od 30 lat stoi budynek gospodarczy. Teraz sąsiad chciałby go zburzyć i wybudować w tym samym miejscu budynek mieszkalny, w dodatku poszerzony o kilka metrów. Chciałabym się dowiedzieć, czy sąsiad może tak po prostu postawić nowy budyne

 

Budowa ogrodzenia bez zgłoszenia

Ojciec wykonał ogrodzenie bez uprzedniego zgłoszenia. Część uzgodnień zostało wykonanych, ale nie złożono kompletu dokumentów zgłoszeniowych. Od strony drogi krajowej wykonano bramę wjazdową, która podobno stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. Niestety zostało wszczęte postępowanie w nadzorze bu

 

Budowa domu w granicy działki

Jestem właścicielem działki, na której znajdował się budynek usytuowany w granicy, dobudowany do domu sąsiada. Z powodu długoletniego nieużytkowania i zniszczeń został on rozebrany. Ze względu na małe rozmiary działki chciałbym w tym samym miejscu postawić nowy budynek. Niestety sąsiad nie

 

Dojście do brzegu rzeki przez działkę

Mam działkę, która przylega do brzegu rzeki. Przygotowałem operat wodnoprawny i wystąpiłem o pozwolenie wodnoprawne na budowę pomostów. Planuję wykonanie przystani z pomostami do cumowania łodzi. Dowiedziałem się, że nie wolno mi grodzić i blokować pasa minimum 1,5 m od rzeki. Czy to wiąże się też z

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »