.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Zwolnienie najemcy lokalu z opłaty za śmieci

• Opublikowano: 11-08-2022 • Autor: Radca prawny Wioletta Dyl

Chciałbym zapytać o opłatę odnośnie wywozu śmieci. Czy jeśli taka opłata naliczana przez wspólnotę, w której wynajmuję lokal użytkowy, ale w ogóle nie korzystam z śmietnika oraz nie wyrzucam śmieci, to jestem zobowiązany do opłaty za śmieci? Chciałbym zrezygnować z tej miesięcznej opłaty. Czy jest jakaś podstawa prawna, która zwolniłaby mnie jako najemcę lokalu z opłaty za śmieci?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zwolnienie najemcy lokalu z opłaty za śmieci

Opłata za gospodarowanie odpadami

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec – w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. budynek mieszkalny z lokalami usługowymi), opłata stanowi sumę opłat obliczonych dla poszczególnych części nieruchomości (art. 6j ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), tj.:

 

  • dla części, na której zamieszkują mieszkańcy – iloczyn liczby gospodarstw domowych oraz stawki opłaty w wysokości 85 zł;
  • dla części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. lokale usługowe w budynku) – iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników, liczby ich opróżnień oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (obliczone łącznie dla wszystkich lokali w tej części nieruchomości).

Zwolnienie z ponoszenia opłat

Wobec właściciela nieruchomości (tutaj WM) opłata ta powstaje z mocy samego prawa, jest oderwana od faktycznej ilości wytwarzanych odpadów i ma publicznoprawny charakter. Natomiast obowiązek jej uiszczenia jest związany z samym posiadaniem nieruchomości, a nie z faktem powstawania odpadów czy ich odbieraniem (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Ol 113/18). Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wynika bowiem, że nie jest to opłata za usługę, ale danina publiczna. Należy też jednak pamiętać, że  zobowiązanym do ponoszenia opłaty jest podmiot faktycznie władający nieruchomością. Zatem jeżeli lokal w  nieruchomości jest pusty, to można zwolnić się z obowiązku ponoszenia opłaty za odpady składając stosowne oświadczenie do WM. Może Pan więc złożyć do zarządcy w swojej WM, że nie wytwarza Pan odpadów i wnosi o zwolnienie z ponoszenia opłat. Na mocy bowiem art. 12 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 1994 r. Nr 85, poz. 388 ze zm) możliwe jest zróżnicowanie opłat we wspólnocie obejmującej lokale użytkowe, jednak z zachowaniem warunków wynikających z art. 12 ust. 3 ww ustawy. Generalnie wpłaca Pan zaliczki na koszty zarządu WM tak samo jak wszyscy pozostali, w tym również opłatę śmieciową, bo to też, jako opłata publicznoprawna, jest koszt zarządu.

 

„Art. 14. Na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali”.

 

Lokale użytkowe zresztą płacą od ilości produkowanych śmieci. Pan jako właściciel lokalu użytkowego musi zadeklarować, ile śmieci wyrzuca, i taką ilość zarządca wpisze do deklaracji zbiorczej dla budynku. Wobec zaś Pana oświadczenia, iż nie produkuje żadnych śmieci (pod odpowiedzialnością karną), zarządca nie powinien Panu naliczać opłaty.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu