Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieaktywny numer VIES firmy ze Słowenii a faktura z zerowym VAT-em

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 19.09.2017

Firma w Słowacji na stronie VIES wyświetla „numer VAT nieaktywny”, czyli jest poprawny, ale niezarejestrowany do transakcji wewnątrzunijnych (DIC: 1036224475). Właściciel słowacki twierdzi, że jest nową firmą, w tej chwili zwolniony z VAT-u,dopóki nie przekroczy limitu wysokości obrotu do zwolnienia, z tego też powodu nie może się rejestrować w VAT-UE, bo konsekwencją rejestracji według prawa słowackiego stanie się płatnikiem VAT bez zwolnienia. Ja z kolei dopóki VIES nie pokaże aktywnego numeru, muszę opodatkować swoją fakturę VAT-em krajowym i rozliczyć VAT w Polsce, nie mogę wystawić faktury z stawką VAT zerową. Słowak twierdzi, że mam wystawić mu fakturę ze stawką VAT zerową, ponieważ on jest zwolniony z VAT-u u siebie, limit obrotu i wejście w VAT rozliczają w skali roku. Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jedną z czynności opodatkowanych podatkiem VAT jest wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (dalej: WDT). Przez WDT rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu dostawy towarów na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ustawowych warunków.

 

Wśród wspomnianych warunków wyróżnia się również takie, które dotyczą nabywcy towarów w ramach WDT. Aby można było mówić o WDT nabywca towarów, musi być:

 

  1. podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, lub
  2. osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

 

W przypadku niespełnienia powyższego warunku nie wystąpi WDT nie znajdzie zastosowania stawka 0% i w rezultacie taką dostawę należy uznać za dostawę krajową i opodatkować właściwą stawką podatku.

 

Z przepisów powyższych wynika, że koniecznym warunkiem jest, aby nabywca był zidentyfikowany na potrzeby transakcji. Trzeba jednak zauważyć, że powyższe przepisy są nie do końca zgodne z regulacjami unijnymi, ponieważ dyrektywa VAT nie wprowadza dodatkowych kryteriów technicznych, od których spełnienia zależałoby prawo do zastosowania stawki zero proc. Polskie przepisy ustawy o VAT zawierają zatem surowsze wymagania niż przepisy unijne.

 

Jak wskazuje analiza wyroków TSUE, wprowadzenie dodatkowych wymagań formalnych w postaci konieczności posiadania właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych wykracza poza zakres przepisów unijnych. Trybunał podkreśla, że dysponowanie numerem identyfikacyjnym jest wyłącznie wymogiem formalnym, który nie może podważyć prawa do zastosowania 0% stawki VAT, jeżeli materialne przesłanki zaistnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej zostały spełnione (np. wyroki TSUE C-273/11 z 6 września 2012 r. oraz C-587/10 z 27 września 2012 r.). Potwierdzają to również organy skarbowe w licznych interpretacjach.

 

Trzeba jednak zaznaczyć, że nadal istnieje ryzyko zakwestionowania takiej transakcji jako WDT przez kontrolę podatkową. W takim przypadku trzeba wykazać, że nabywca rozliczył podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jeżeli zatem słowacka firma nie ma numeru VAT-UE, ale rozlicza WNT i odprowadzi podatek od tej transakcji, może Pan zastosować stawkę 0% do tej transakcji, ponieważ zostanie zachowana zasada neutralności podatku VAT.

 

Trzeba też podkreślić dość dziwną argumentację spółki słowackiej, ponieważ w myśl przepisów unijnych (na podstawie których zostały opracowane regulacje m.in. polskie i słowackie) uzyskanie numeru VAT-UE nie powoduje utraty zwolnienia. Podmioty zwolnione również mogą dokonywać transakcji WNT i odprowadzać z tego tytułu podatek.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 minus X =

»Podobne materiały

Działalność gospodarcza tłumacza i umowy z wydawnictwami

Jestem tłumaczem przysięgłym i prowadzę działalność gospodarczą związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi. Prowadzę PKPiR oraz płacę podatek VAT. Zawieram także umowy z wydawnictwami na tłumaczenie książek – z tego tytułu otrzymuję honorarium lub umowę na udzielenie licencji na wydanie tłum

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »