Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zaległy czynsz po rodzicach

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 21.05.2009

Niedawno zmarł mój ojczym, a ojciec mojego brata. Dowiedzieliśmy się, że rodzice od około 10 lat nie płacili czynszu. Od dawna był wyrok o eksmisję, ale gmina nie miała lokalu socjalnego. Z rodzicami mieszkał mój brat (ja nie mieszkałam tam nigdy). Teraz spółdzielnia straszy brata, że będzie odpowiadał za całość długu z odsetkami. Czy brat rzeczywiście musi płacić? Zaległości są od 1998 r., a brat stał się pełnoletni dopiero w 2004 r.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaległy czynsz po rodzicach

Czy niepełnoletnie dziecko odpowiada za długi czynszowe po śmierci rodziców?

Jeżeli chodzi o odpowiedzialność Pani brata za zapłatę należności związanych z zamieszkiwaniem z rodzicami, to nie odpowiada on – stosownie do art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych – za opłaty mieszkaniowe należne spółdzielni za okres, w którym był niepełnoletni i/lub pozostawał na utrzymaniu ojca.

 

Pani brat, zamieszkując nadal w mieszkaniu, odpowiada za zobowiązania wobec spółdzielni za okres od chwili, w której stał się samodzielny (przestał być na utrzymaniu rodziców). Od tej odpowiedzialności trudno się będzie uwolnić – brat zamieszkuje i korzysta z mieszkania. Będzie odpowiadał za zobowiązania wobec spółdzielni do czasu, kiedy opuści lokal.

 

Jeżeli spółdzielnia wystąpi przeciwko bratu o zapłatę należności i w pozwie wskaże, że domaga się od brata zapłaty należności za okres, kiedy brat był niepełnoletni lub był na utrzymaniu rodziców, to od tych zaległości będzie się mógł uchylić, zgłaszając w sprzeciwie od nakazu zapłaty zarzut co do swojej niepełnoletności i życia na utrzymaniu rodziców w okresie, za który spółdzielnia domaga się zapłaty zaległości.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

W opisanej w pytaniu sytuacji Pani brat odpowiada za długi spółdzielni z drugiego tytułu. Pani brat odpowiada za wszystkie długi wobec spółdzielni, jakie obciążały jego ojca. Odpowiedzialność ta wynika z odpowiedzialności za długi spadkowe.

 

Z chwilą śmierci ojca syn stał się jego spadkobiercą i nabył spadek po ojcu (chyba że ojczym pozostawił testament, w którym pominął Pani brata).

 

Stosownie do art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób.

 

Z chwilą śmierci Pani ojczyma jego prawa i obowiązki (w tym długi) przeszły na jego spadkobierców. Spadkobiercami ustawowymi są w pierwszej kolejności małżonek i dzieci.

 

Pani brat ma jednak możliwość uchylenia się od odpowiedzialności za długi spadkowe wchodzące w skład spadku po ojcu.

Odrzucenie spadku po zadłużonych rodzicach

Jako spadkobierca Pani brat może odrzucić spadek po ojcu. Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca traci prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku. Jeżeli Pani brat odrzuci spadek, to będzie traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

 

W przypadku odrzucenia spadku Pani brat nie będzie odpowiadał za długi spadkowe, ale też nie nabędzie majątku, który ewentualnie pozostawił jego ojciec w spadku (aktywa spadku).

 

Jako że spadkobierca, który odrzucił spadek, jest traktowany tak, jakby nie dożył otwarcia spadku, to jeżeli ma dzieci, to one zostaną powołane do spadku. Jeżeli nie ma dzieci, do spadku zostanie powołane rodzeństwo ojczyma, ewentualnie jego rodzice.

 

Osoby, które zostaną powołane do spadku na skutek odrzucenia spadku przez Pani brata, również mogą odrzucić spadek po Pani ojczymie.

Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Spadkobierca może też przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca odpowiada za długi spadkowe, ale tylko do wartości stanu czynnego spadku. Jeżeli więc Pani brat złoży oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, to będzie odpowiadać za długi spadkowe tylko do wysokości uzyskanych w drodze spadku korzyści. Jeżeli wierzyciele (np. spółdzielnia) wystąpią przeciwko Pani bratu z roszczeniem o zapłatę długów wchodzących w skład spadku, to brat nie będzie odpowiadać za nie swoim majątkiem, tylko odpowie za nie do wysokości nabytych w drodze spadku korzyści (aktywów spadku).

 

Oświadczenie o odrzuceniu spadku lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza należy złożyć w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o powołaniu do spadku. W przypadku Pani brata będzie to dzień, w którym dowiedział się o śmierci ojca.

 

Oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć przed sądem (ustnie lub pisemnie z podpisem urzędowo poświadczonym) lub przed notariuszem.

Niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w terminie 6 miesięcy

Niezłożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku lub o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza w terminie 6 miesięcy od dnia śmierci ojca spowoduje, że Pani brat przyjmie spadek wprost, co oznacza, że za długi spadkowe odpowiadać będzie całym swoim majątkiem.

 

Warto w przypadku Pani brata sprawdzić, czy spółdzielnia nie pozwała go o zapłatę razem z jego rodzicami i czy sąd nie wydawał nakazów zapłaty również przeciwko niemu. Jeżeli tak było, a Pani brat nie wiedział nic o tych postępowaniach, a co więcej – pozwy obejmowały okresy, w których za zapłatę należności Pani brat nie był odpowiedzialny (niepełnoletność, utrzymanie rodziców) – to istnieją szanse (ale niewielkie), aby wznowić te postępowania.

 

Pani jako pasierbica ojczyma nie dziedziczy po nim, tak więc nie odpowiada Pani za długi spadkowe ojczyma – nie zamieszkiwała też Pani z rodzicami w okresie, w którym powstały te długi.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 10 - IX =

»Podobne materiały

Odrzucenie spadku po siostrzeńcu

Dwa lata temu zmarł syn mojej siostry, pozostawiając niespłacone kredyty. Jego rodzice nie żyją. Jego małżonka i dzieci odrzucili spadek, o czy dowiedziałem się wczoraj (telefon od małżonki siostrzeńca). Siostrzeniec ma 4 rodzeństwa (małżeństwa z dziećmi). Nie mam żadnej wiedzy, co postanowią odnośn

 

Debet na karcie kredytowej zmarłego

Mój tata miał bankową kartę kredytową. Niedawno zmarł, zostawiając debet na tej karcie. Bank wymaga ode mnie aktu zgonu i karty informacyjnej z pogotowia oraz dokumentu potwierdzającego moje prawo do nabycia spadku. Czy w momencie gdy przyjmę spadek, będę musiała ten debet spłacać? Czy to normalne,

 

Czy pasierb musi odrzucić spadek?

Zmarł mój mąż. W związku z tym, że miał długi, ja i nasz wspólny syn odrzuciliśmy spadek. Czy drugi syn (męża pasierb) również musi odrzucić spadek? Jeżeli tak, to w którym momencie syn musi odrzucić spadek w sytuacji, jeżeli żyje męża matka i bracia?

 

Jak daleko sięga dziedziczenie długu?

Przed 3 laty zmarł mój wujek (brat mojej matki), który miał jakieś długi. Ostatnio dowiedziałem się, że cała rodzina: żona wujka, jego dzieci, rodzeństwo i ich dzieci (a zatem linia spadkowa identyczna do mojej) już zrzekli się spadku po zmarłym. Czy według naszego prawa pokolenie rodzeństwa zmarłej

 

Odrzucenie spadku a polisa OC za pozostawiony samochód

Niedawno zmarł mój mąż, zostawił po sobie długi, więc wraz z dziećmi odrzuciłam po nim spadek. Sprawa odrzucenia przez dalszą rodzinę potrwa jeszcze przez kilka lat. Po mężu pozostał samochód o wartości ok. 10 tys. zł i przyszedł na nazwisko męża blankiet do zapłaty w OC. Kto i czy powinien opł

 

Zrzeczenie się spadku przez osobę przebywającą w zakładzie karnym

Niedawno zmarła moja mama, chcę odrzucić po niej spadek, bo miała długi. Mój syn przebywa w zakładzie karnym. Jak on ma się zrzec dziedziczenia po babci? Ma też dwoje dzieci i ograniczone prawa rodzicielskie. Co ma robić?

 

Liczna rodzina i spadek z długami

Dwa lata temu zmarł mój wujek, brat mojego ojca. Jego żona i córka od dawna nie żyją. Stryj ożenił się ponownie z wyjątkowo nieznośną kobietą. Nazaciągała go na kredyty, a miał dobrą górniczą emeryturę. Gdy zmarł, przejęła jego emeryturę i mieszkanie, ale długów się zrzekła. Teraz cała, liczna rodzi

 

Czy można zrzec się spadku bez rozprawy sądowej?

Czy można zrzec się spadku notarialnie (bez rozprawy sądowej)? Jeśli tak, to czy każdy ze spadkobierców może to zrobić u innego notariusza? Jaki okres czasu musi upłynąć od śmierci (w tym wypadku ojca), by były anulowane jego długi? Czy spadku może zrzec się jeden ze spadkobierców (gd

 

Odpowiedzialność za zapłatę czynszu

Jestem głównym najemcą mieszkania komunalnego. Oprócz mnie w lokalu są niestety zameldowani moja siostra i jej dwoje pełnoletnich dzieci. Wszyscy odmawiają dokładania się do czynszu (żadne z nich nie pracuje ani nie ma majątku). Wydaje mi się, że oni też powinni ponosić odpowiedzialność za zapłatę c

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »