.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nowe obowiązki a brak dodatkowego wynagrodzenia

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 14.05.2009

Jestem instruktorem terapii i zastępcą kierownika. Przez najbliższy rok pełnię ponadto obowiązki kierownika. Z tego tytułu nie mam żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Czy w związku z dodatkowym pełnieniem obowiązków kierownika nie należy się dodatkowe wynagrodzenie lub dodatek?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nowe obowiązki a brak dodatkowego wynagrodzenia

Czy pracodawca powinien przyznać dodatkowe wynagrodzenie pracownikowi po powierzeniu mu dodatkowych funkcji?

Nie ma żadnego przepisu, który wprost przy powierzeniu dodatkowych funkcji pracownikowi nakazywałby przyznanie dodatkowego wynagrodzenia. Niemniej taki obowiązek możemy wyinterpretować za pomocą wykładni językowej z art. 78 Kodeksu pracy, który nakazuje tak ustalać wynagrodzenie za pracę, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

 

Tym samym skoro zwiększyły się Pana obowiązki pracownicze i jakość świadczonej pracy, to przysługuje Panu roszczenie o wyższe wynagrodzenie. Powyższe znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Mianowicie:

  • W uchwale z 30.12.1986 r. (III PZP 42/86) Sąd Najwyższy orzekł, iż: „Wynagrodzenie jest to świadczenie konieczne, o charakterze przysparzająco-majątkowym, które pracodawca jest zobowiązany wypłacać okresowo pracownikowi w zamian za wykonaną pracę, świadczoną w ramach stosunku pracy, odpowiednio do rodzaju, ilości i jakości pracy”.
  • W wyroku 9.12.1999 r. (I PKN 403/99): „Przejęcie obowiązków innego pracownika bez uzgodnienia z pracodawcą nie uzasadnia roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia”, ale przeciwnie – przejęcie obowiązków innego pracownika z woli pracodawcy uzasadnia roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia.

Zmiana warunków pracy bez zmiany treści umowy o pracę

Nadto uważam, że powierzenie pracownikowi nowych obowiązków winno być odzwierciedlone w dotychczasowej umowie o pracę na zasadzie porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego. Z tym że należy pamiętać, iż zmiana warunków pracy będzie prawidłowa, a tym samym możliwa, tylko wówczas, gdy pracownik ze wszystkich swoich obowiązków, w tym z dodatkowych, będzie mógł się wywiązać w granicach obowiązujących go norm czasu pracy. Zmiana wysokości płacy również powinna zostać wyrażona w umowie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VII - 1 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl