Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pieniądze przekazywane dziecku na studia są darowizną?

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 25.09.2018

Od 2016 r. dostawałam przelewy z konta taty na mój rachunek w różnych kwotach, niekiedy w tytule tata pisał, że to na opłatę za studia, niekiedy po prostu „przelew własny”. Obliczyłam, że ostatni przelew z ubiegłego miesiąca na kwotę 1000 zł przekroczył sumę 10 tys. zł. Czy w tym przypadku muszę zgłosić te pieniądze do urzędu skarbowego? Czy kwoty związane z pokrywaniem dziecku kosztów studiów są również uznawane za darowizny i podlegają opodatkowaniu? Dodam, że mam już swoje dziecko, studiuję zaocznie.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy pieniądze przekazywane dziecku na studia są darowizną?

Fot. Fotolia

Co do zasady, darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Proszę jednak pamiętać, że nie każde środki pieniężne przekazywane przez rodziców dzieciom stanowią darowizny. Z treści art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że na rodzicach ciąży obowiązek alimentacyjny względem dziecka, jeżeli nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie, a dochody z majątku dziecka nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania, lub dziecko jest wprawdzie w stanie utrzymać się samodzielnie, ale znajduje się w niedostatku. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi ponadto, że oboje rodzice obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może polegać na osobistych staraniach o wychowanie dzieci i na pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Przelewy, które Pani otrzymała od rodziców na opłaty za studia, stanowią wypełnienie powyższego obowiązku alimentacyjnego, a nie darowiznę. Przez umowę darowizny bowiem darczyńca, zgodnie ze swoją wolą i bez istnienia jakiegokolwiek obowiązku prawnego, nieodpłatnie obdarowuje inną osobę. Skoro zaś obowiązek alimentacyjny jest przewidziany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, to jego wykonanie nie może być dobrowolną darowizną. Wobec powyższego są to świadczenia alimentacyjne, które pozostają poza zakresem podatku od spadków i darowizn.

 

Zakres świadczeń alimentacyjnych należnych dziecku od rodziców z tytułu obowiązku alimentacyjnego obejmuje także wydatki o charakterze naukowym i oświatowo-wychowawczym, a więc między innymi środki na uzyskanie wykształcenia.

 

Trzeba również wskazać, że ustawa o podatku od spadków i darowizn nie przewiduje opodatkowania świadczeń o charakterze alimentacyjnym.

 

Potwierdzenie powyższej tezy znajduje się również w wyroku NSA z dnia 21 maja 1997 r. I SA/Wr 646/96:

 

„Jeżeli istnieje tytuł nakładający obowiązek świadczenia (umowny lub ustawowy), nie można uznać dobrowolności wykonania świadczenia. Stąd też świadczenie spełnione w wykonaniu obowiązku umownego lub ustawowego nie może być uznane za świadczenie w wykonaniu umowy darowizny. Zakres świadczeń alimentacyjnych należnych dziecku od rodziców z tytułu obowiązku alimentacyjnego obejmuje także wydatki o charakterze naukowym i oświatowo-wychowawczym, a więc między innymi środki na uzyskanie wykształcenia średniego i studiów wyższych. W takiej zaś sytuacji kwota przekazana przez skarżącego na dziecko, które pozostaje na jego utrzymaniu w związku z dalszą nauką, nie stanowi darowizny, lecz jest jedynie wykonaniem obowiązku alimentacyjnego.”

 

Podsumowując, otrzymane od rodziców środki pieniężne nie stanowią darowizny. Nie ma Pani zatem obowiązku zgłaszania faktu ich otrzymania do urzędu skarbowego. Otrzymanie tych kwot nie podlega również opodatkowaniu.

 

Fakt, że ma Pani dziecko, nie ma na to wpływu, gdyż wciąż otrzymane kwoty można uznać za świadczenie alimentacyjne.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 - jeden =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »