.
Mamy 13 359 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Emerytura górnicza – okres ochrony przedemerytalnej górnika

Autor: Irena Sawa

Pracuję w kopalni, w sumie wraz z „dniówkami” (1.8) mam 25 lat pracy pod ziemią. Przysługuje mi więc prawo odejścia na emeryturę z ukończeniem 50 lat. Właśnie skończyłem 49 lat, czyli brakuje mi tylko roku, a tymczasem na naszej kopalni coraz głośniej mówi się o prywatyzacji różnych działów, w tym także mojego, oraz o zwolnieniach. W związku z tym chciałbym zapytać, czy pracodawca może mi wręczyć wypowiedzenie, zmienić warunki płacy i pracy, które by mi uniemożliwiły uzyskanie uprawnień do wcześniejszej emerytury? Czy okres ochronny przed emeryturą jest dla mnie taki sam jak dla innych grup zawodowych? Nadmieniam, że zakład nie jest w likwidacji, a pozostałe działy nie są prywatyzowane.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odnosząc się do treści pytania, wyjaśniam, iż w chwili obecnej korzysta Pan z ochrony przedemerytalnej, zatem rozwiązanie umowy oraz jej wypowiedzenie jest wobec Pana nieskuteczne.

 

UZASADNIENIE

 

Kodeksowa zasada ochrony szczególnej

 

Zgodnie z treścią art. 39 Kodeksu pracy – pracodawca nie może skutecznie rozwiązać ani wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego.

 

Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.) powszechnym wiekiem emerytalnym jest: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

 

O zakazie więc wypowiedzenia umowy z art. 39 K.p. decyduje data kalendarzowa, w której zostały spełnione wszystkie wymagania zawarte w treści art. 39 Kodeksu pracy.

 

Zatem zakaz z treści art. 39 K.p. obowiązuje, jeżeli w dacie rozwiązania umowy lub wypowiedzenia umowy o pracę pracownik osiągnął ochronny wiek „przedemerytalny”, tj. posiada ukończone 61 lat życia – mężczyźni i 56 lat – kobiety.

 

Ochrona określona w przepisie powyższym przysługuje pracownikowi, któremu brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego w dniu wręczenia mu wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy.

 

Odnosząc się do treści powyższych przepisów prawa stwierdzić należy, że ochrona przedemerytalna obejmuje okres 4 lat do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego (powszechnego wieku emerytalnego) – ten jednak przepis prawa w stosunku do Pana ma zupełnie inne zastosowanie, ponieważ odnosi się do ustawowego wieku emerytalnego przewidzianego dla grupy zawodowej – górników.

 

Ochrona przedemerytalna w przypadku niektórych grup zawodowych, w tym górników

 

Przepis art. 39 Kodeksu pracy wprowadza zakaz wypowiadania umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury wraz z osiągnięciem tego wieku.

 

Nabycie prawa do emerytury ustawa uzależnia od dwóch przesłanek: wieku i stażu pracy (okresu składkowego i nieskładkowego).

 

W przypadku emerytur górniczych 4-letni zakaz wypowiedzenia umowy należy liczyć wstecz od osiągnięcia minimalnego wieku emerytalnego przewidzianego przez ustawę dla górników (tzw. obniżony wiek emerytalny) – to 50 lat i 25 lat pracy pod ziemią.

 

Dla Pana okres ochronny, tzw. okres ochrony przedemerytalnej rozpoczął się po ukończeniu 46 roku życia i trwa do czasu ukończenia 50 roku życia. Zatem wypowiedzenie umowy przez pracodawcę w czasie ochrony przedemerytalnej jest dotknięte wadą prawną i podlega uchyleniu przez sąd pracy.

 

Reasumując, prywatyzacja czy też restrukturyzacji zakładu pracy, a w związku z tym likwidacja stanowiska pracy w stosunku do Pana nie ma mocy prawnej. W Pana sytuacji moc prawną posiada tylko rozwiązanie umowy z uwagi na całkowitą likwidację lub upadłość zakładu pracy. Reorganizacja (przekształcenie formy prawnej pracodawcy) zapewnia dalszą pracę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + trzy =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl