Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy pracownik samorządowy może prowadzić działalność gospodarczą?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 16.05.2016

Czy pracując w jednostce samorządowej (w urzędzie pracy) na stanowisku księgowej mogę otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie biura rachunkowego? Informuję również, iż podpisałam umowę o zakazie wykonywania określonych zajęć w czasie trwania stosunku pracy.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

 

Pracownicy samorządowi, z racji wykonywania pracy związanej ze sprawowaniem władzy publicznej, doznają szeregu ograniczeń w zakresie prowadzenia różnego rodzaju działalności, także zarobkowej (przede wszystkim działalności gospodarczej) poza pracą w urzędach lub innych jednostkach samorządowych. Wiąże się to ściśle z podstawowym zakresem obowiązków samorządowca wskazanym w art. 24 ustawy. Do obowiązków tych należy przede wszystkim dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli oraz m.in. przestrzeganie prawa oraz sumienne, sprawne i bezstronne wykonywanie zadań służbowych.

 

Pracownik samorządowy musi pogodzić się z faktem, iż dla pracodawcy publicznego nie jest obojętne to, co dana osoba robi po godzinach i jak ta praca lub działalność prywatna wpływa na wykonywanie obowiązków urzędnika lub pracownika samorządowego.

 

Pierwszym tego typu ograniczeniem wynikającym ze stosunku pracy samorządowca, a rzutującym także na działalność pozasłużbową jest zakaz wykonywania zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych.

 

Zakaz wykonywania określonych zajęć dotyczy pracowników samorządowych, ale tylko tych, którzy są zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych lub kierowniczych urzędniczych.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 u.p.s. Rada Ministrów w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm. – dalej r.w.p.s.) określiła wykaz stanowisk, z uwzględnieniem podziału na stanowiska kierownicze urzędnicze, urzędnicze, pomocnicze i obsługi oraz doradców i asystentów.

 

Wykazy tych stanowisk znajdują się w tabelach znajdujących się w załączniku nr 3 do r.w.p.s. Zauważyć należy, że stanowisko księgowej w urzędzie pracy nie zostało określone jako stanowisko urzędnicze. Tym samym zakaz z art. 30 ustawy nie dotyczy osób zatrudnionych na tym stanowisku.

 

Zgodnie z art. 1011 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

 

Przepis ten przewiduje możliwość zawarcia umowy zakazującej pracownikowi prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy w czasie trwania stosunku pracy. Umowa ta może być zawarta jednocześnie z umową o pracę, a w sensie technicznym może być częścią umowy o pracę. Ma ona jednakże samodzielny byt prawny. Może być tak, że umowa o pracę jest skuteczna, a formalnie będąca jej częścią umowa o zakazie konkurencji okaże się nieważna.

 

Okres obowiązywania tej umowy nie może wykraczać poza czas trwania stosunku pracy. Ustanie stosunku pracy powoduje jej wygaśnięcie.

 

Jeśli podpisała Pani umowę o zakazie konkurencji, to nie może Pani w okresie jej obowiązywania podejmować działań uznawanych za konkurencyjne (opisanych w umowie), w tym własnej działalności gospodarczej. Za złamanie zakazu konkurencji może Pani ponieść konsekwencje wynikające z umowy zawartej z pracodawcą. Niestety bez znajomości treści umowy o zakazie konkurencji nie mogę jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy otwarcie biura rachunkowego będzie stało w sprzeczności z samą umową.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V minus dziesięć =

»Podobne materiały

Status dyrektora sądu

Jaki jest obecnie status dyrektora sądu? Czy w świetle obowiązujących aktów prawnych przysługuje mu dodatek za wieloletnią pracę?

 

Sąsiedzi zakłócają ciszę nocną

Moi sąsiedzi, wykazujący oznaki umysłowego upośledzenia, notorycznie zakłócają spokój w bloku – są bardzo uciążliwi i hałaśliwi w nocy. Chciałabym wiedzieć, co w tej sytuacji powinna i co może zrobić policja. Co ja mogę zrobić w tej sprawie i co może zrobić wspólnota mieszkaniowa? Mam wra

 

Wykluczenie pasierbicy z dziedziczenia po macosze

Jesteśmy małżeństwem od 19 lat. Mąż jest Włochem, w Polsce przebywa na zezwoleniu czasowym. Ja jestem Polką i posiadam obywatelstwo polskie i włoskie. Mieszkamy w Polsce, nie mamy dzieci. Od początku małżeństwa posiadamy rozdzielność majątkową. Po rozpadzie pierwszego małżeństwa mojego męża jego jed

 

Badania lekarskie i psychologiczne po zatrzymaniu prawa jazdy na pół roku

Prawo jazdy miałem zatrzymane w maju 2014 r. Alkomat wykazał 0,11 mg/l. Okres zatrzymania na pół roku minął w listopadzie 2014 r. Sąd nie uwzględnił błędu alkomatu. Prawomocny wyrok wydany był w marcu 2015 r. Prawo jazdy odebrałem 29 marca 2015 r. Dokument został zatrzymany i przetrzymany. Starosta

 

Czy prokurent samoistny może w imieniu spółki zawierać umowy?

W umowie spółki z o.o. do reprezentacji spółki są upoważnieni członkowie zarządu (każdy osobno). a powyżej pewnej kwoty – razem lub z prokurentem. Uchwałą zarządu zostałem powołany na prokurenta samoistnego. I takie są zapisy w KRS. Czy mogę w imieniu spółki zawierać umowy? Jaki jest mój zakre

 

Zaginięcie kas fiskalnych

W 2008 r. spółka nabyła kasy fiskalne, które zostały zarejestrowane w US. Na kasach rejestrowano sprzedaż przez mniej więcej jeden rok. Kasy nie były serwisowane. Następnie kasy fiskalne zaginęły, lecz nie zgłoszono tego faktu do US. Jakie będą konsekwencje, jeśli spółka zgłosi zaginięcie kas i je w

 

Koszty utrzymania grobu

W ziemnym grobie spoczywa kuzyn mojej matki i jej siostra. W 1990 r. zarząd cmentarza „przepisał prawo własności” grobu z matki obu zmarłych na mojego tatę i jego siostrę. Mój tata zmarł. Rozumiem więc, że dysponentką grobu jest ciotka, czyli siostra taty. Ona jednak nie chce ponosić kos

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »