Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sąsiedzi zakłócają ciszę nocną

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 10.03.2009

Moi sąsiedzi, wykazujący oznaki umysłowego upośledzenia, notorycznie zakłócają spokój w bloku – są bardzo uciążliwi i hałaśliwi w nocy. Chciałabym wiedzieć, co w tej sytuacji powinna i co może zrobić policja. Co ja mogę zrobić w tej sprawie i co może zrobić wspólnota mieszkaniowa? Mam wrażenie, że policja idzie po najmniejszej linii oporu i nie podejmuje żadnych konkretnych działań, aby mi i sąsiadom pomóc w tej sytuacji. Interwencje kończą się tylko upomnieniami, bo hałaśliwy sąsiad odmawia przyjęcia mandatu. I co dalej? Uciążliwe zachowanie sąsiadów uniemożliwia wypoczynek i normalne funkcjonowanie całej mojej rodziny.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sąsiedzi zakłócają ciszę nocną

Naruszanie prawa sąsiadów do spokoju i wypoczynku

Zakłócanie spokoju sąsiadom, niezachowywanie ciszy nocnej, a także naruszanie prawa sąsiadów do spokoju i wypoczynku stanowią wykroczenie.

 

Zgodnie z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń: „Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

 

Ponieważ nadmierny hałas stanowi wykroczenie, proponuję za każdym razem wzywać policję, kiedy sąsiedzi nadmiernie hałasują i zakłócają zwłaszcza ciszę nocną. Jeżeli po upomnieniu przez policję sąsiedzi nadal będą zakłócać spokój, policja powinna sporządzić wniosek o ukaranie sąsiadów i złożyć go w sądzie grodzkim. Sąd może orzec wobec tych osób areszt ograniczenie wolności lub grzywnę.

Zgłoszenie wykroczenia polegającego na hałasowaniu

Proszę pamiętać, że po zgłoszeniu wykroczenia polegającego na hałasowaniu, które zakłóca spokój, jest ścigane z urzędu, a policja jest obowiązana podjąć niezwłoczną i skuteczną interwencję. Policja ma obowiązek podjąć interwencję po zgłoszeniu, a także skierować wniosek o ukaranie do sądu grodzkiego, jeżeli stwierdzi hałas zakłócający spokój.

 

Jeżeli policja nie sporządza wniosku o ukaranie sąsiadów, to do sądu grodzkiego może Pani złożyć zawiadomienie o popełnieniu przez sąsiadów wykroczenia z art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń. Po takim pisemnym zawiadomieniu policja powinna wszcząć odpowiednie postępowanie.

Pisze Pani w pytaniu, że sąsiedzi wykazują „oznaki umysłowego upośledzenia”. Jeżeli faktycznie tak jest, to będzie to istotne na ewentualną odpowiedzialność sąsiadów za popełnienie wykroczenia. Zgodnie z art. 17 § 1 Kodeksu wykroczeń bowiem: „Nie popełnia wykroczenia, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem”.

Czy wspólnota mieszkaniowa powinna zareagować na działania uciążliwych sąsiadów?

Wspólnota mieszkaniowa ma również możliwość reakcji na zachowanie Pani sąsiadów.

 

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali wspólnota może wystąpić do sądu z pozwem o sprzedaż lokalu albo ze względu na rażące lub uporczywe wykraczanie przez Pani sąsiadów przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo ze względu na niewłaściwe ich zachowanie, które uniemożliwia korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej.

 

Z tym pozwem wspólnota może wystąpić przeciwko właścicielowi mieszkania niezależnie od tego, czy to właśnie zachowanie tego właściciela uniemożliwia korzystanie z innych lokali, czy też jest to zachowanie osób, którym właściciel np. wynajmuje mieszkanie, czy też członków rodziny właściciela.

 

Tu należy wskazać, że ustawodawca w art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali posługuje się pojęciami nieostrymi: rażące, uporczywe i niewłaściwe. Oceny, czy zachowanie sąsiadów ma taki charakter, dokona sąd orzekający w postępowaniu o przymusową sprzedaż lokalu.

Uchwalenie regulaminu porządku domowego przez wspólnotę mieszkaniową

Jeżeli wspólnota uchwaliła regulamin porządku domowego, odwołanie się do niego może być pomocne w ustaleniu, czy zachowanie właściciela ma charakter rażący lub uporczywy. Jeżeli w Pani wspólnocie mieszkaniowej nie ma jednak takiego regulaminu, to ocena warunkująca uwzględnienie powództwa będzie zależeć od miejscowych zwyczajów oraz zasad współżycia społecznego. Tu należy podkreślić, że mieszkańcy budynków wielorodzinnych powinni korzystać ze swoich mieszkań w taki sposób, by nie utrudniać zamieszkiwania innym mieszkańcom.

Powództwo o przymusową sprzedaż lokalu

Aby wspólnota mogła wystąpić z powództwem o przymusową sprzedaż lokalu, to zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 7 ustawy o własności lokalu potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca na to zgodę.

 

Jeżeli Pani sąsiedzi nie są właścicielami lokalu, a tylko jego najemcami, to w przedstawionej sytuacji może znaleźć zastosowanie art. 13 ust. 1 ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego.

Lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu

Zgodnie z powyższym przepisem, jeżeli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

 

W ewentualnych postępowaniach przed sądami cywilnymi będzie trzeba udowodnić, że zachowanie sąsiadów narusza rażąco porządek domowy i jest dla pozostałych mieszkańców budynku uciążliwe. Jako dowody z pewnością mogą posłużyć zeznania mieszkańców, a także notatki policji z interwencji spowodowanych zachowaniem sąsiadów.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 plus osiem =

21.11.2012

A jak napisać takie zgłoszenie-zawiodomienie?

rut

»Podobne materiały

Pełnomocnictwo procesowe w sprawie o alimenty

Mój pełnoletni wnuk pozwał swojego ojca mieszkającego za granicą o podwyższenie alimentów. W pozwie napisał, że nie zna miejsca pobytu ojca; podał natomiast miejsce zameldowania w Polsce. W związku z tym otrzymałam odpowiednie pismo z sądu – o ustalenie adresu nieznanego z miejsca pobytu i wyr

 

Część mieszkania przeznaczona na działalność firmy a konieczność zwrotu bonifikaty

Wykupiłem z bonifikatą mieszkanie komunalne (ponad cztery lata temu). Chciałbym wydzielić część kuchni na niewielką pracownię, w której umieszczę biurko i komputer. Sprzęt będę wykorzystywać do prowadzenia firmy, która będzie miała siedzibę w tym mieszkaniu. Kuchnia wciąż będzie spełniała swoją funk

 

Odziedziczenie kamienicy i kwestia jej lokatorów

Planuję złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, którego przedmiotem jest kamienica. Wraz z innymi współwłaścicielami chcielibyśmy sprzedać budynek, ale bez lokatorów. Co z umowami najmu z MPGM? Jak będzie wyglądała sytuacja lokatorów mających wyroki sądowe o nakazie eksmisji? Cz

 

Określenie wartości dożywotniego użytkowania

Kilka lat temu w zamian za dożywotnią służebność mieszkania przekazałam synowi w ramach darowizny mieszkanie. Teraz on chciałby je sprzedać. Jak określić wartość dożywotniego użytkowania? Czy zapłacę od tej kwoty podatek?

 

Do kogo należą rośliny posadzone na działce stanowiącej współwłasność?

Jestem współwłaścicielem działki. Od wielu lat sadzę na niej rośliny, drzewa i krzewy – na połowie przeze mnie użytkowanej, zgodnie z uzgodnieniami ustnymi. Nowy współwłaściciel od dłuższego czasu bez mojej zgody wycina i usuwa te rośliny (ignorując zakaz sądu). Do kogo one więc należą? Co mog

 

Wezwanie o zwrot kwoty stanowiącej bezpodstawne wzbogacenie

Przebywam od pewnego czasu za granicą. Dwa miesiące temu sprzedałem moje mieszkanie w Polsce. Po przelaniu przez kupującego pieniędzy na wskazany przeze mnie rachunek bankowy okazało się, że jest on zamknięty. Zanim tę sytuację udało się wyjaśnić, musiałem wracać do pracy. Wydałem więc w banku polec

 

Jak napisać testament wzajemny?

Chcemy z mężem sporządzić wzajemne testamenty, żeby po śmierci jednego z nas drugi małżonek dysponował całością majątku, który stanowi w znaczącej części mieszkanie i skromne oszczędności. Mamy syna, ale chwielibyśmy, żeby żyjący małżonek decydował o wszystkim, czego wspólnie dorobiliśmy się. Nie wy

 

Przeniesienie stopnia wojskowego na odpowiedni stopień w Policji – art. 56 ustawy o Policji

Mam pytanie dotyczące przeniesienia stopnia wojskowego podporucznika na stopień podkomisarza Policji. Otóż kiedy pół roku temu zostałem przyjęty do służby w Policji posiadałem stopień wojskowy starszego kaprala podchorążego. Natomiast stopień podporucznika Wojska Polskiego otrzymałem przed miesiącem

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »