Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie o zwrot kwoty stanowiącej bezpodstawne wzbogacenie

Autor: Eliza Rumowska • Opublikowane: 04.01.2017

Przebywam od pewnego czasu za granicą. Dwa miesiące temu sprzedałem moje mieszkanie w Polsce. Po przelaniu przez kupującego pieniędzy na wskazany przeze mnie rachunek bankowy okazało się, że jest on zamknięty. Zanim tę sytuację udało się wyjaśnić, musiałem wracać do pracy. Wydałem więc w banku polecenie, by całą kwotę za sprzedane mieszkanie przelano na konto moich rodziców. Teraz rodzice odmawiają mi zwrotu pieniędzy. Co mogę w tej sytuacji zrobić? Chodzi o kwotę 160 tys. zł!


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Nie ukrywam, że duże znaczenie będzie miał opis transakcji, którym opatrzył Pan ten przelew na konto rodziców. Jeżeli jest tam jednoznacznie wskazane, że są to Pana pieniądze za sprzedane mieszkanie, to sprawa będzie znacznie prostsza. Jednak przy opisach bardziej enigmatycznych typu „zasilenie konta”, „przelew” czy „pieniądze przekazane” – wymagane będą inne dowody pośrednie.

 

Generalnie musi Pan wystosować wezwanie do rodziców o zwrot tejże kwoty, bo stanowi ona ich bezpodstawne wzbogacenie. Podstawa prawna zawarta jest w Kodeksie cywilnym:

 

„Art. 405. [Bezpodstawne wzbogacenie]

Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Art. 406. [Obowiązek wydania korzyści]

Obowiązek wydania korzyści obejmuje nie tylko korzyść bezpośrednio uzyskaną, lecz także wszystko, co w razie zbycia, utraty lub uszkodzenia zostało uzyskane w zamian tej korzyści albo jako naprawienie szkody.

Art. 407. [Przejście obowiązku na osobę trzecią]

Jeżeli ten, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, rozporządził korzyścią na rzecz osoby trzeciej bezpłatnie, obowiązek wydania korzyści przechodzi na tę osobę trzecią.

Art. 408. [Rozliczenie nakładów]

§ 1. Zobowiązany do wydania korzyści może żądać zwrotu nakładów koniecznych o tyle, o ile nie znalazły pokrycia w użytku, który z nich osiągnął. Zwrotu innych nakładów może żądać o tyle, o ile zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania; może jednak zabrać te nakłady, przywracając stan poprzedni.

§ 2. Kto czyniąc nakłady wiedział, że korzyść mu się nie należy, ten może żądać zwrotu nakładów tylko o tyle, o ile zwiększają wartość korzyści w chwili jej wydania.

§ 3. Jeżeli żądający wydania korzyści jest zobowiązany do zwrotu nakładów, sąd może zamiast wydania korzyści w naturze nakazać zwrot jej wartości w pieniądzu z odliczeniem wartości nakładów, które żądający byłby obowiązany zwrócić.

Art. 409. [Wygaśnięcie obowiązku]

Obowiązek wydania korzyści lub zwrotu jej wartości wygasa, jeżeli ten, kto korzyść uzyskał, zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony, chyba że wyzbywając się korzyści lub zużywając ją powinien był liczyć się z obowiązkiem zwrotu.

Art. 410. [Świadczenie nienależne]

§ 1. Przepisy artykułów poprzedzających stosuje się w szczególności do świadczenia nienależnego.

§ 2. Świadczenie jest nienależne, jeżeli ten, kto je spełnił, nie był w ogóle zobowiązany lub nie był zobowiązany względem osoby, której świadczył, albo jeżeli podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty, albo jeżeli czynność prawna zobowiązująca do świadczenia była nieważna i nie stała się ważna po spełnieniu świadczenia.

Art. 411. [Wyłączenie zwrotu świadczenia]

Nie można żądać zwrotu świadczenia:

1) jeżeli spełniający świadczenie wiedział, że nie był do świadczenia zobowiązany, chyba że spełnienie świadczenia nastąpiło z zastrzeżeniem zwrotu albo w celu uniknięcia przymusu lub w wykonaniu nieważnej czynności prawnej;

2) jeżeli spełnienie świadczenia czyni zadość zasadom współżycia społecznego;

3) jeżeli świadczenie zostało spełnione w celu zadośćuczynienia przedawnionemu roszczeniu;

4) jeżeli świadczenie zostało spełnione, zanim wierzytelność stała się wymagalna.

Art. 412. [Przepadek na rzecz Skarbu Państwa]

Sąd może orzec przepadek świadczenia na rzecz Skarbu Państwa, jeżeli świadczenie to zostało świadomie spełnione w zamian za dokonanie czynu zabronionego przez ustawę lub w celu niegodziwym. Jeżeli przedmiot świadczenia został zużyty lub utracony, przepadkowi może ulec jego wartość.

Art. 413. [Świadczenie z gry lub zakładu]

§ 1. Kto spełnia świadczenie z gry lub zakładu, nie może żądać zwrotu, chyba że gra lub zakład były zakazane albo nierzetelne.

§ 2. Roszczeń z gry lub zakładu można dochodzić tylko wtedy, gdy gra lub zakład były prowadzone na podstawie zezwolenia właściwego organu państwowego.

Art. 414. [Obowiązek naprawienia szkody]

Przepisy niniejszego tytułu nie uchybiają przepisom o obowiązku naprawienia szkody.”

 

Jeżeli rodzice nie wykonają tego wezwania, to niestety – pozostaje droga sądowa. Wówczas trzeba liczyć się z tym, że przed sądem – w razie niezbyt jednoznacznego opisu transakcji (przelewu) – będą potrzebne także inne dowody, takie jak dokument wskazujący na sprzedaż lokalu i otrzymanie zapłaty, ewentualni świadkowie.

 

Mam jednak nadzieję, że wezwanie przedsądowe ze wskazaniem podstaw prawnych pozwoli na realizację Pana roszczeń bez konieczności pozywania do sądu osób bliskich. Oczywiście takie wezwanie możemy dla Pana przygotować.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • II plus 8 =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki