Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pomówienie w pracy

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 19.01.2009

Jestem pracownikiem firmy ubezpieczeniowej od około 2 lat i ciszę się w niej bardzo dobrą opinią. Niestety, jest w biurze osoba, która utrudnia mi życie. Owa pani napisała m.in. pismo do dyrekcji z oskarżeniem, że naruszam obowiązki pracownicze. Kobieta ta wymyśla niestworzone historie na mój temat i opowiada je wszystkim w biurze. Bardzo proszę o poradę, co mogę zrobić w tej sytuacji.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pomówienie w pracy

Pomówienie przez współpracownika

Z opisu w pytaniu wynika, że w Pana sytuacji doszło prawdopodobnie do popełnienia przestępstwa pomówienia.

 

Zgodnie z art. 212 § 1 Kodeksu karnego: „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku”.

Na czym polega pomówienie?

Jak jest to przyjęte w doktrynie prawa, pomówienie może polegać bądź na podaniu pewnych informacji – choćby w postaci podejrzenia lub powtarzania pogłoski (czy to umyślnie zmyślonej przez pomawiającego, czy rzeczywiście krążącej), bądź w postaci skonkretyzowanego zarzutu.

 

Rozpowiadanie przez osobę, o której pisze Pan w pytaniu, o cechach, jakich Pan nie posiada (np. homoseksualizm), a także rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących Pana postępowania (np. o naruszeniu obowiązków pracowniczych, niehigienicznym trybie życia, prowadzeniu niemoralnego trybu życia), z pewnością mogło narazić Pana na utratę zaufania u pracodawców, a także poniżyć Pana wśród współpracowników.

 

Należy pamiętać, że to, czy dany czyn jest przestępstwem pomówienia, nie zależy od tego, czy pomówienie wywołało skutki wskazane w Kodeksie karnym, a więc poniżenie w opinii publicznej lub utratę zaufania potrzebnego na danym stanowisku, w zawodzie lub w prowadzonej działalności.

Prywatny akt oskarżenia za rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przez współpracownika

Ściganie przestępstwa pomówienia odbywa się w drodze oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że konieczne jest sporządzenie własnego aktu oskarżenia. W prywatnym akcie oskarżenia wystarczy wskazać osobę oskarżoną, zarzucany jej czyn oraz dowody potwierdzające oskarżenie. Dowodami w sprawie mogą być zeznania świadków, a także dokumenty – choćby pismo pomawiające Pana, skierowane do dyrekcji.

 

Zgodnie z art. 488 § 1 Kodeksu postępowania karnego policja – na żądanie pokrzywdzonego – przyjmuje ustną lub pisemną skargę i w razie potrzeby zabezpiecza dowody, po czym przesyła skargę do właściwego sądu. Sąd może zlecić policji wykonanie określonych czynności dowodowych i przekazanie ich wyników do sądu.

Jaka jest opłata za wniesienie prywatnego aktu oskarżenia?

Opłata od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł. Uiszcza się ją z chwilą wniesienia prywatnego aktu oskarżenia lub po wezwaniu przez sąd oskarżyciela do wpłaty tej kwoty.

 

Pierwsza rozprawa ma charakter posiedzenia pojednawczego, na którym sędzia wzywa strony do zawarcia ugody na określonych warunkach. Jeśli ugoda nie zostanie zawarta, sprawę kieruje się na rozprawę, podczas której przeprowadza się wszystkie czynności procesowe. W razie pojednania postępowanie się umarza.

 

Niestawienie się oskarżyciela prywatnego i jego pełnomocnika na posiedzenie pojednawcze bez usprawiedliwionej przyczyny uważa się za odstąpienie od oskarżenia. Wtedy również postępowanie się umarza.

Powództwo o ochronę dóbr osobistych

Proszę pamiętać, że swoich praw może Pan również dochodzić w postępowaniu cywilnym w drodze powództwa o ochronę dóbr osobistych, do których zalicza się również cześć człowieka. Podstawą takiego roszczenia będzie art. 24 § 1 i § 2 Kodeksu cywilnego w związku z art. 23 K.c.

 

Jako pokrzywdzony, którego dobra osobiste naruszono, może Pan żądać od osoby, która dopuściła się tego naruszenia, m.in. zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. W razie gdyby wskutek naruszenia Pana dóbr osobistych poniósł Pan szkodę majątkową, może Pan żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

 

Należy pamiętać, że w postępowaniu o ochronę dóbr osobistych ciężar dowodu będzie spoczywał na Panu.

 

Jeżeli chciałby Pan wystąpić również z powództwem cywilnym przeciwko osobie, która dopuściła się pomówienia, to najkorzystniej będzie wnieść właściwy pozew już po wydaniu wyroku w ewentualnej sprawie karnej. Zgodnie z art. 11 Kodeksu postępowania cywilnego ustalenia wydanego w postępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI - I =

»Podobne materiały

Długi po zmarłym – uchylenie się od skutków niedotrzymania terminu odrzucenia spadku na skutek błędu

Moja mama w zeszłym roku pochowała brata, który mieszkał sam w mieszkaniu komunalnym, nie miał dzieci ani żony. Po jego śmierci mama, nie wiedząc o tej konieczności, nie dokonała odrzucenia spadku, a po ośmiu miesiącach od pogrzebu mama otrzymała od zarządcy domów komunalnych wezwanie do zapłaty dłu

 

Oszukany w nocnym klubie

Odwiedziłem pewien klub nocny, gdzie panie zaproponowały mi prywatny taniec, stawiałem im też drinki. Musiały zauważyć, że byłem mocno wstawiony i to wykorzystały. Po powrocie do domu stwierdziłem, że zostałem oszukany. Zamiast 400 złotych wydałem całe 3000 zł. Czy jest jakiś sposób, żeby odzyskać t

 

W jakim trybie starać się o zadośćuczynienie za pobicie?

Zostałem pobity, w wyniku czego miałem operację – rekonstrukcję kości twarzy. Jestem na zwolnieniu lekarskim od 2 tygodni. Otrzymałem z sądu postanowienie o skierowaniu sprawy do postępowania mediacyjnego. Sprawca podejrzany jest o czyn z art. 157 § 1 K.k. i art. 217 § 1. W jakim try

 

Wypadek na pasach i umorzenie sprawy

W styczniu miałem wypadek. Przechodząc przez przejście dla pieszych na zielonym świetle (kilka pasów ruchu w jedną stronę) musiałem ominąć autobus, który, z powodu korka, zatrzymał się na pasach. Skrajem przejścia obszedłem autokar i – kiedy wyszedłem zza niego – uderzył we mnie samochód

 

Dom na granicy i kłopotliwy sąsiad

Od kilku lat mamy kłopot z mieszkającą po sąsiedzku ciotką. W ścianie budynku stojącego metr od naszej posesji znajduje się pięć okien. Był to kiedyś dom moich pradziadków, który z czasem został rozbudowany, ale żadne z moich rodziców nie wyraziło zgody na wstawienie okien. Problem w tym, że nie moż

 

Głuche telefony a odpowiedzialność karna

Co mogę zrobić w sytuacji, gdy dostaję od kilku tygodni kilka razy dziennie głuche telefony, oczywiście od zastrzeżonego numeru? Czy mogę zgłosić sprawę na policji lub w prokuraturze? Czy tej osobie grozi odpowiedzialność karna, jeżeli ją zidentyfikuję?

 

Stary wyrok a pozwolenie na broń myśliwską

W przeszłości byłem skazany za posiadanie broni, zastraszanie i pobicie. Dostałem wyrok półtora roku, po czym na mój wniosek tę karę mi zawieszono. Obecnie mam „czyste konto”, ale przy kontroli drogowej funkcjonariusz policji zapytał mnie, co kiedyś miałem, że byłem karany. Chciałbym zap

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »