.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Dorabianie do renty po zmarłym ojcu

Otrzymuje rentę rodzinna po zmarłym ojcu w wysokości ok. 1900 zł netto. Nie wiem, jak wygląda kwota brutto. Pracuje na umowę-zlecenie, miesięcznie otrzymuję wynagrodzenie w wysokości ok. 2500 zł. Rentę otrzymuje z jednego miasta, natomiast rozliczam się w urzędzie skarbowym w innym mieście (najbliższym obecnemu miejscu zamieszkania). Dlaczego renta rodzinna nie uległa zmniejszeniu? Czy przez niedopatrzenie ZUS-u mogę ponieść konsekwencje? Ile mogę dorabiać do renty po zmarłym ojcu?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dorabianie do renty po zmarłym ojcu

Progi zarobkowe a wysokość renty po zmarłym ojcu

Przepisy nie zakazują uzyskiwania dodatkowego przychodu, jednak jeśli przekroczy on określony pułap, wówczas przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (tzw. ustawy emerytalnej) wyznaczają określone progi zarobkowe, których przekroczenie powoduje zmniejszenie świadczenia lub nawet zawieszenie ego wypłaty. 

 

Na zmniejszenie wysokości renty wpływa przychód osiągany z tytułu zatrudnienia, służby lub prowadzenia własnej firmy, w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych, ale nie wyższej niż 130% tego wynagrodzenia. Natomiast osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej wspomniane 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie prawa do świadczenia.

 

Zawieszeniu ani zmniejszeniu, bez względu na wysokość osiąganego przychodu, nie podlegają świadczenia osób mających ustalone prawo do emerytury, które ukończyły powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn a także studentów. 

 

W myśl bowiem art. 104 ust. 1 ww. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. A taką działalnością jest zatrudnienie, służba lub inna praca zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Dorabianie do renty przez studenta

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub studentami, do ukończenia 26 lat. Skoro zatem Pani jako student wykonujący pracę na podstawie umowy-zlecenia nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, przychody przez Panią osiągane z tytułu wykonywania tej umowy pozostają bez wpływu na zawieszenie lub obniżenie renty rodzinnej.

 

Nie musi zatem składać Pani żadnych zeznań do ZUS-u. W przypadku, gdyby osiągała Pani przychód oskładkowany, to pracodawca co miesiąc wysyłałby deklaracje do ZUS-u, na których jest określony Pani przychód. Stąd ZUS wiedziałby o tym, czy przekroczyła Pani limit lub nie. Wobec tego, że jest Pani studentką, brak jest oskładkowania i nie ma limitu.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 minus dziewięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu