Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Fałszywe oskarżenia i pomówienia – jak się przed nimi bronić?

Autor: Katarzyna Ostrowska • Opublikowane: 09.02.2010

Jak bronić się przed fałszywymi oskarżeniami i pomówieniami kierowanymi wobec mnie i mojej rodziny ze strony poprzedniego partnera mojej żony?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Fałszywe oskarżenia i pomówienia – jak się przed nimi bronić?

Fot. Fotolia

Jak bronić się przed fałszywymi oskarżeniami i pomówieniami?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w sytuacji, gdy Pan oraz Pana rodzina stają się ofiarą nieprawdziwych oskarżeń i pomówień, ma Pan możliwość dochodzenia swoich praw zarówno w procesie cywilnym, jak i karnym.

Zgodnie z art. 24 § 1 Kodeksu cywilnego „ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne.

 

W razie dokonanego naruszenia można także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie.

Żądanie zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie dóbr osobistych

Na zasadach przewidzianych w kodeksie można również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny”.

 

Na podstawie zacytowanego przepisu może Pan skierować pismo do osoby, która swoimi fałszywymi oskarżeniami i pomówieniami narusza Pana dobre imię, z wezwaniem do zaprzestania takich działań. W piśmie takim można zaznaczyć, że w razie niezaniechania obrażających Pana działań zostanie wszczęte postępowanie sądowe w tej sprawie.

Skierowanie sprawy do sądu cywilnego przeciwko osobie naruszającej dobra osobiste

Jeżeli po otrzymaniu pisma nie ustaną obraźliwe dla Pana pomówienia, należałoby rozważyć skierowanie sprawy do sądu cywilnego.

W postępowaniu cywilnym może Pan wnioskować, aby sąd zakazał dalszych naruszeń Pana dóbr osobistych oraz aby osoba, która się ich dopuściła, złożyła oświadczenie, w którym wycofa się z wcześniejszych pomówień.

Rekompensata za szkody moralne

Ma Pan również prawo żądać zadośćuczynienia pieniężnego będącego rekompensatą za szkody moralne, których doznał Pan w związku z fałszywi oskarżeniami.

Może Pan również zażądać, aby osoba, która Pana zniesławia, zapłaciła pewną sumę pieniędzy na rzecz organizacji pożytku publicznego, np. na PCK, Caritas itd.

Przestępstwo zniesławienia

Oprócz przedstawionej powyżej drogi procesu cywilnego może Pan dochodzić swoich praw na podstawie przepisów Prawa karnego.

Zgodnie z art. 212 § 1 Kodeksu karnego „kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku”.

 

Według art. 212 § 4 tegoż kodeksu przestępstwo jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Oznacza to, że pokrzywdzony (Pan) osobiście lub przez pełnomocnika wnosi do sądu karnego akt oskarżenia.

W procesie karnym sąd bada, czy zachowanie oskarżonej osoby nosi znamiona przestępstwa zniesławienia, a następnie prowadzi postępowanie dowodowe, które ma wyjaśnić, czy opinie wyrażane przez osobę oskarżoną mogły poniżyć pokrzywdzoną osobę w opinii publicznej lub narazić ją na utratę zaufania potrzebnego do wykonywanego przez nią zawodu, zajmowanego stanowiska lub prowadzenia działalności.

Jakie konsekwencje może ponieść osoba oskarżona o zniesławienie?

Jeżeli sąd uzna, że zaszły takie okoliczności, wobec oskarżonej osoby może zostać orzeczona kara więzienia do roku lub grzywna.

 

Biorąc pod uwagą powyższe wyjaśnienia, powinien Pan rozważyć, które rozwiązanie będzie dla Pana dogodniejsze. Należy podkreślić, że nie są to wyjścia wykluczające się.

 

Może Pan na drodze cywilnej podejmować działania prowadzące do zaprzestania krzywdzących Pana pomówień (skierować pismo, ewentualnie zawnioskować do sądu cywilnego o wydanie orzeczenia zakazującego dalszych pomówień), jednocześnie może Pan wnieść do sadu karnego akt oskarżenia, którego skutkiem będzie ukaranie osoby wysuwającej wobec Pana fałszywe oskarżenia.

 

Jeśli jest Pan zainteresowany dalszą pomocą, to informuję, że świadczymy również usługi w zakresie przygotowania pism reprezentacji przedsądowej oraz sądowej.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć + 9 =

»Podobne materiały

Co zrobić, aby były mąż alkoholik nie roztrwonił wspólnego majątku?

Jestem po rozwodzie z orzeczeniem o winie męża alkoholika. Ciągle jednak mieszkamy razem we wspólnie wybudowanym domu. Po rozwodzie jest z nim jeszcze gorzej: stracił pracę i codziennie pije, do mnie odnosi się okropnie, kilka razy musiałam z domu z dziećmi uciekać. Ale nie chcę stracić domu, bo to

 

Opieka nad chorym na schizofrenię bratem

Czy jako siostra chorego na schizofrenię paranoidalną brata, który nie jest osobą ubezwłasnowolnioną, odpowiadam prawnie za jego czyny, za jego zdrowie, wydatki, ewentualne zobowiązania finansowe oraz czy mam obowiązek prawny sprawowania nad nim opieki? Nadmieniam, że jest to osoba w wieku 42 lat, k

 

Ustalenie opiekuna prawnego dla wujostwa

Mam ciocię i wujka oboje po dziewięćdziesiątce. Ja i mój brat jesteśmy siostrzeńcami cioci i sprawujemy nad obojgiem faktyczną opiekę. Wujek ma daleko posuniętą demencję, nikogo nie poznaje. Mieszkają sami, nie wychodzą w ogóle z domu. Ja przyjeżdżam codziennie i dbam o ich codzienne potrzeby. Obawi

 

Wezwanie do zaprzestania naruszeń dóbr osobistych

Żona wydzwania do mojego szefa, do pracy z oszczerstwami i pomówieniami na mój temat. Opowiada o mnie niestworzone rzeczy, całkowicie nie prawdziwe. Czuję się bezradny, proszę o pomoc?

 

Zakaz zbliżania się

Pewien człowiek grozi, że mnie pobije. Przez niego nie mogę normalnie funkcjonować. Co robić? Najlepiej byłoby, gdyby ten człowiek dostał zakaz zbliżania się do mojej osoby.  

 

Jak nie stracić prawa jazdy za jazdę po alkoholu?

Zostało mi zatrzymane prawo jazdy podczas rutynowej kontroli, miałem 0,33 mg alkoholu. Nie zgodziłem się na poddanie karze, choć wiem że nie powinienem jechać po alkoholu. Chcę spróbować w sądzie aby nie stracić prawa jazdy. Mam niepełnosprawne dziecko, z żoną pracujemy na zmiany. Odebranie prawa ja

 

Status rolnika ryczałtowego

Nie posiadam na własność gospodarstwa rolnego, ale mają je moi rodzice. Czy nie posiadając wykształcenia rolniczego i gospodarstwa rolnego na własność, gdy wydzierżawię grunt rolny lub rodzice ten grunt mi użyczą pod uprawę roślin ozdobnych, mogę już być rolnikiem ryczałtowym i korzystać ze zwolnien

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »