.
Mamy 13 789 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Korekta daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

Autor: Wioletta Dyl

Otworzyłem 3 lata temu jednoosobową działalność gospodarczą, gdzie moim kontrahentem został, i nadal jest, zleceniodawca zagranicy. Zerknąłem ostatnio na łączący nas kontrakt i stwierdziłem, że daty się nie zgadzają. Wynika z nich, że działalność powinienem założyć miesiąc wcześniej. Stało się tak, bo on bardzo nalegał, żebym zaczął pracę jak najszybciej, a nie wiedziałem, że trzeba będzie założyć działalność, nawet jak się nie przewiduje uzyskiwania stałych zarobków. Tak czy owak z kontraktu wynika, że współpracę z tym pracodawcą rozpocząłem miesiąc wcześniej. Chciałbym całą to sytuację odkręcić, zapłacić zaległe składki ZUS i przesunąć datę rozpoczęcia działalności, ale nie wiem, jak się robi taką korektę. Czy powinienem udać się do urzędu skarbowego i zgłosić „czynny żal”? Jeśli chodzi o podatek dochodowy, to sytuacja jest w pełni uregulowana, jedyne nieuregulowane opłaty, to te składki ZUS, które powstaną w wyniku przesunięcia daty rozpoczęcia działalności.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Korekta daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

Świadczenie usług w ramach umowy-zlecenia, oskładkowanie

Skoro Pana kontrakt został podpisany na miesiąc wcześniej przed założeniem przez Pana działalności, to ten miesiąc należałoby traktować pod kątem art. 750 Kodeksu cywilnego (K.c.). W myśl tego przepisu do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Także z punktu widzenia ZUS tego rodzaju kontrakt zakwalifikowany zostałby dla celów ubezpieczenia społecznego tak jak umowa-zlecenie. Osoba wykonująca taką umowę podlega zatem ubezpieczeniom społecznym na zasadach określonych dla zleceniobiorców, a zatem obowiązkowo ubezpieczeniom:

 

  • emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu,
  • ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z działalności

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne, a przystąpienie do niego może nastąpić tylko na wniosek ubezpieczonego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla Pana stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany z tytułu zawartej umowy. Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

 

„Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się: (…)

8) przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, (…).”

 

Przychód uzyskany z takiej umowy zalicza się do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, nawet gdy tego rodzaju umowa została zawarta w ramach działalności gospodarczej.

 

Jak z tego wynika, korekta momentu rozpoczęcia działalności nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia ww. przepisów, bo i tak podatek PIT Pan zapłacił, a co do ZUS –  większe będzie zamieszanie z powodu Pana obecnego naliczania, niż to jest warte.

 

Zgłoszenie zmian w ewidencji działalności gospodarczej

Co do ewentualnej korekty rozpoczęcia działalności, gdyby bardzo Pan się uparł, aby tego dokonać. Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Według ustawy wniosek o wpis do ewidencji zawiera wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, a przedsiębiorca jest obowiązany zgłaszać organowi ewidencyjnemu zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, w zakresie danych zawartych we wniosku, powstałe po dniu dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian (art. 7b ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 7d ust. 1 p.d.g.).

 

Zatem korekta na wcześniejszy okres rozpoczęcia działalności nie jest dopuszczalna także z powodu przedawnienia (upływu terminu na dokonanie takiej poprawki).

 

Faktyczny dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej

Trzeba pamiętać, że wpis do ewidencji działalności gospodarczej ma charakter jedynie deklaratoryjny i stanowi podstawę prawną możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wpisu do ewidencji nie należy utożsamiać z podjęciem samej działalności (tak wyrok WSA w Warszawie z dnia 23.01.2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 709/06 opubl. Legalis nr:96759). Zgłoszenie i wpis do ewidencji działalności gospodarczej stanowi tylko podstawę rozpoczęcia działalności gospodarczej w rozumieniu jej legalizacji i nie jest zdarzeniem ani czynnością, które bezwzględnie czasowo wiąże się z podjęciem takiej działalności. (tak też wyrok WSA w Warszawie z dnia 20.11.2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 1444/07 opubl. Legalis nr: 272007). W judykaturze SN przyjmuje się również jednolicie, że obowiązek ubezpieczenia wynika z faktycznego rozpoczęcia działalności i jej prowadzenia na podstawie wpisu do ewidencji (rejestru), natomiast kwestie związane z jej formalnym zarejestrowaniem i wyrejestrowaniem mają znaczenie wyłącznie w sferze dowodowej, nie przesądzają natomiast same w sobie o podleganiu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (por. np. wyroki z 31.03.2000 r., II UKN 457/99, OSNAPiUS Nr 18/2001, poz. 564; z 21.06.2001 r., II UKN 428/00, OSNAPiUS Nr 6/2003, poz. 158; z 25.11.2005 r., I UK 80/05, OSNP Nr 19-20/2008, poz. 309; z 23.03.2006 r., I UK 220/05, OSNP Nr 5-6/2007, poz. 81).

 

Zatem na Pana miejscu zostawiłabym sprawę w obecnym stanie. Gdyby w przyszłości ZUS dopatrzył się braku opłacenia składek (mało prawdopodobne) za ten jeden miesiąc uzyskania przychodu z działalności wykonywanej osobiście (umowa-zlecenie) zawsze zostaje wniosek o umorzenie czy rozłożenie na raty.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziewięć - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl