.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż nieruchomości za granicą - czy trzeba zapłacić podatek w Polsce?

• Autor: Michał Berliński

Jestem obywatelem dwóch państw: Polski i Danii. W Danii mieszkałem niemal od urodzenia, w Polsce mieszkam od trzech lat. Przed 6 laty w Danii kupiłem mieszkanie, które sprzedałem na początku tego roku po to, aby kupić lokal w Polsce, gdyż jestem tu na stałe. Czy spoczywa na mniej jakiś obowiązek podatkowy odnośnie nieruchomości za granicą, którą kupiłem podczas stałego pobytu w Danii, a sprzedałem podczas stałego pobytu w Polsce?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż nieruchomości za granicą - czy trzeba zapłacić podatek w Polsce?

Ustalenie rezydencji podatkowej

Zacznijmy od tego, który kraj był i jest miejscem Pańskiej rezydencji podatkowej. Zgodnie z polskim prawem kwestie związane z ustaleniem rezydencji podatkowej reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 3 ust. 1-1a ustawy PIT – osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

 

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

 

Określenie ośrodka interesów życiowych

Wystarczające jest spełnienie jednej z powyższych przesłanek, aby zostać uznanym za polskiego rezydenta podatkowego. O ile przesłanka przebywania na terenie RP dłużej niż 183 dni w roku jest oczywista, o tyle problemy mogą być z interpretacją warunku posiadania w Polsce ośrodka interesów życiowych, co również może dotyczyć Pana. Jak czytamy w wyroku WSA w Łodzi z 05.10.2017 (I SA/Łd 493/17):

 

„Oceniając, w którym z państw znajduje się centrum życiowych i zawodowych interesów osoby fizycznej, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim związki osobiste i ekonomiczne osoby fizycznej z danym państwem, wśród których istotne są więzi rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczna, kulturalna i wszelka inna działalność, miejsce wykonywania działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem.”

 

Wobec tego osoba, która przeprowadza się na terytorium Polski, może zostać uznana za polskiego rezydenta podatkowego w dwóch sytuacjach:

 

  1. W momencie gdy przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni w roku (nawet jeżeli jej ośrodek interesów życiowych znajduje się w innym kraju).
  2. W momencie gdy na stałe przeniesie swój ośrodek interesów życiowych do Polski (wtedy nie ma znaczenia, jak długo mieszka w kraju, już od dnia przeprowadzki staje się polskim rezydentem podatkowym).

 

Wobec tego trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie nr 1. Jak długo przebywa Pan w tym roku na terenie Polski? A także pytanie 2 – czy w czasie sprzedaży mieszkania był Pan w Polsce tylko zameldowany (jest to czynność techniczna), czy może posiadał Pan tutaj stały ośrodek interesów życiowych wedle powyższej definicji?

 

Jak widać, dopuszczalna jest sytuacja, gdy dana osoba przebywa w Polsce krócej niż 183 dni w roku, a i tak zostanie uznana za polskiego rezydenta podatkowego, jeżeli w RP będzie znajdował się jej ośrodek interesów życiowych. Jeśli więc w owym roku przebywał Pan na terenie Polski krócej niż 183 dni, a także na dzień sprzedaży nie miał Pan w Polsce jeszcze swojego stałego ośrodka interesów życiowych, to wskazać należy, że nie był Pan w chwili sprzedaży nieruchomości polskim rezydentem podatkowym, a co za tym idzie – w żaden sposób sprzedaż nieruchomości nie powinna być wykazywana przed polskim urzędem skarbowym.

 

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Umowa między Polską a Danią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Co jednak w sytuacji, gdy stwierdzi Pan, że Pański ośrodek interesów życiowych w dniu sprzedaży nieruchomości znajdował się już w Polsce. Jeśli nawet uznalibyśmy Pana za polskiego rezydenta podatkowego, to dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości położonej w Danii również nie powinien podlegać opodatkowaniu w Polsce, lecz w kraju położenia nieruchomości. Tak wskazują dalej polskie przepisy. Zgodnie bowiem z art. 4a ustawy PIT – przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

 

W dniu 6 grudnia 2001 r. została sporządzona w Warszawie Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Zgodnie z art. 6 tej umowy: „Dochód osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego), położonego w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie”.

 

Stosowanie metody wyłączenia z progresją

W związku z tym należy wskazać, że transakcję tę można rozliczyć w Danii. W takim przypadku, aby nie doszło do podwójnego opodatkowania, należy zastosować metodę wyłączenia z progresją, o której mówi art. 22. Zgodnie z jego treścią:

 

1. W przypadku Polski podwójnego opodatkowania unika się w następujący sposób:

a) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji może być opodatkowany w Danii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania, z zastrzeżeniem postanowień punktu b) niniejszego ustępu.

b) jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód lub zyski majątkowe, które zgodnie z postanowieniami artykułów 10, 11, 12 lub 13 niniejszej Konwencji mogą być opodatkowane w Danii, Polska zezwoli na odliczenie od podatku od dochodu lub zysków majątkowych tej osoby kwoty równej podatkowi zapłaconemu w Danii. Jednakże takie odliczenie nie może przekroczyć tej części podatku, obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która przypada na dochód lub zyski majątkowe uzyskane w Danii.

 

W związku z tym, jeżeli osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce osiąga dochód, który zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji podlega opodatkowaniu w Królestwie Danii, Polska zwolni taki dochód z opodatkowania. Metoda wyłączenia z progresją jest wariantem metody wyłączenia, która w teoretycznej postaci polega na tym, że państwa (strony umowy) rezygnują z własnego roszczenia podatkowego w stosunku do dochodu, który podlega opodatkowaniu w drugim państwie. Tym samym dochód ze źródeł przychodu położonych za granicą jest zwolniony z opodatkowania w państwie rezydencji.

 

Na marginesie (bowiem nie znam dokładnych dat zakupu i sprzedaży nieruchomości) warto dodać, że sprzedaż mieszkania według polskich przepisów podatkowych po upływie 5 lat kalendarzowych również nie podlega opodatkowaniu. Czas ten liczymy oczywiście do końca roku podatkowego. Zatem jeśli np. kupił Pan nieruchomość w maju 2015 r., to podatku nie zapłaciłby Pan, sprzedając ją po dniu 31.12.2020 r.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Michał Berliński

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Studia ukończył w 2015 roku obroną pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Pracy o temacie „Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy”. Podczas studiów praktykował w kancelariach adwokackich i radcowskich oraz w prokuraturze, udzielał również porad prawnych w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej głównie z zakresu prawa cywilnego oraz rodzinnego. Ukończył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej przy Sądzie Apelacyjnym w Lublinie. W 2018 roku uzyskał pozytywny wynik z egzaminu komorniczego i został powołany na stanowisko asesora komorniczego przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie. Nieprzerwanie od 2015 roku pracuje jako asystent komornika, aplikant, a teraz jako asesor komorniczyi kierownik kancelarii. W 2018 roku ukończył także projekt edukacyjny „Pracownia Liderów Prawa” – program naukowy pod patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości. Specjalizuje się głównie w prawie cywilnym, rodzinnym, postępowaniu cywilnym oraz egzekucyjnym. Interesuje się również prawem pracy, nieruchomości i ich obrotem, a także prawem nowych technologii i rynkiem e-commerce.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 + pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu