.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Niedotrzymanie warunków ugody sądowej - jak wyegzekwować ugodę?

Tata zmarł 5 lat temu. Odbyła się sprawa spadkowa, w której mama, syn i córka dziedziczą po 1/6. Mama ma 4/6 i dzieci po 1/6. W lutym 2021 r. odbyła się ugoda sądowa zakończona umorzeniem postepowania, na skutek której nastąpiło przeniesienie współwłasności na mamę poprzez spłatę 100 000 zł na rzecz syna (splata 1/6). Córka zrzekła się swoich udziałów 1/6 na rzecz mamy bez spłaty. Termin zapłaty do końca maja 2021, syn został spłacony. W ugodzie zawarto zapis, że syn z rodziną, w tym małoletnimi dziećmi, wyprowadzą się i wymeldują do końca lipca 2021. Syn straszy, że się nie wyprowadzi, bo nie kupi nic za te pieniądze. Syn i jego żona pracują, prowadzą działalność, dzieci chodzą do prywatnych przedszkoli. Proszę o informację, jak interweniować, gdy syn z rodziną nie wyprowadza się, czyli nie dochowają warunków ugody? Straszą, że nie można ich eksmitować, bo są małe dzieci.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Niedotrzymanie warunków ugody sądowej - jak wyegzekwować ugodę?

Egzekucja warunków ugody

Jeżeli ugoda jest prawomocna i została opatrzona w klauzulę wykonalności, to w dalszej części należy zbadać, czy jest możliwa egzekucja obowiązków z niej wynikających.

 

Jeżeli komornik stwierdzi możliwość wykonania ugody, stanowiącej tytuł wykonawczy, to w pierwszej kolejności na podstawie art. 1046 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego „jeżeli dłużnik ma wydać nieruchomość lub statek albo opróżnić pomieszczenie, komornik sądu, w którego okręgu rzeczy te się znajdują, wezwie dłużnika do dobrowolnego wykonania tego obowiązku w wyznaczonym stosownie do okoliczności terminie, po którego bezskutecznym upływie dokona czynności potrzebnych do wprowadzenia wierzyciela w posiadanie”.

Eksmisja do innego lokalu

Zgodnie natomiast z treścią § 4 powyższej regulacji, „wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika uprawnienie dłużnika do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu lub prawo do lokalu zamiennego, komornik usunie dłużnika do innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym może on zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu, na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie”.

 

Z uwagi na powyższe, jeżeli w ugodzie nie został określony inny lokal, w którym dłużnik/syn mógłby zamieszkać lub dłużnik nie posiada innego lokalu, komornik skieruje go gminy zapytanie o wyznaczenie lokalu socjalnego w celu eksmisji właśnie w to wskazane miejsce. Niestety niniejsza procedura wskazania lokalu trwa bardzo długo, dlatego najlepiej już w ugodzie zadbać o wskazanie miejsca, do którego dłużnik będzie musiał się wyprowadzić.

 

Wierzyciel, czyli mama, również może wskazać odpowiedni lokal w celu wyprowadzki – znacznie skróci to procedurę.

 

Mając na uwadze powyższe, eksmisja syna jest jak najbardziej możliwa, proszę jednak upewnić się, że ugoda jest wykonalna, a także opatrzona w klauzulę wykonalności. Po upływie terminu do opróżnienia lokalu mogą Państwo skierować sprawę w zakresie postępowania egzekucyjnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu