.
Mamy 12 842 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Sprzedaż mieszkania z zameldowaną osobą

Autor: Katarzyna Bereda • Opublikowane: 01.07.2021 • Zaktualizowane: 01.07.2021

Jesteśmy z moją żoną właścicielami mieszkania (akt notarialny) w którym mieszka i jest zameldowany syn mojej żony. Syn mojej żony mieszka ze swoją żoną, dzieci nie mają. Mieszkanie jest w kredycie, który jest na nas oboje. Syn nie miał zdolności finansowych do wzięcia kredytu i w związku z tym my mu pomogliśmy. Wszystkie umowy, tj. ze spółdzielnią mieszkaniową, umowa na gaz i prąd, są na mnie. Miesięczna rata kredytu wynosi około 2,5 tys. zł. Przez cały dotychczasowy okres kredytowania występują problemy z robieniem miesięcznych opłat. Ja jestem zmuszony zakładać pieniądze i robić te opłaty. Ostatnio są problemy z opłatami za gaz, prąd i czynsz, nie mówiąc już o najważniejszym kredycie. Musieliśmy się zapożyczyć, żeby na bieżąco robić te opłaty. Oboje jesteśmy emerytami i brakuje nam pieniędzy. Oprócz kredytu muszę spłacać zaciągnięty dług. Syn jest nam już winny około 50 tysięcy zł. Chcemy sprzedać to mieszkanie, żeby pozbyć się długu, ale on nie chce się wymeldować. Proszę o poradę, w jaki sposób zmusić go do wymeldowania. A może da się sprzedać mieszkanie z zameldowaną osobą? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż mieszkania z zameldowaną osobą

Obowiązek meldunkowy

W pierwszej kolejności wskazuję, iż obowiązek meldunkowy jest jedynie obowiązkiem administracyjnym, a nie cywilnym i co do zasady zameldowanie osoby nie przeszkadza w sprzedaży mieszkania.

 

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż jest Pan właścicielem nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 33 ustawy o ewidencji ludności:

 

„1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

3. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu”.

Wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż Pana syn zapewne dobrowolnie sam nie złoży powyższych deklaracji. Dlatego też ustawodawca przewidział okoliczność, która omija zgodę osoby zameldowanej.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 35 ustawy „organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się”. Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż jeżeli chce Pan wymeldować powyższego lokatora – syna – wystarczy, aby udał się Pan do odpowiedniego miejscowo urzędu gminy lub miasta i wymeldował niechcianego lokatora, okazując akt własności nieruchomości.

 

Do tej czynności nie jest potrzebna zgoda niniejszej osoby, bowiem przepis mówi wprost o osobie, która opuściła miejsce pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Proszę we wniosku wskazać na chęć sprzedaży mieszkania i jego opróżnienie w zakresie sprzedaży mieszkania.

Opróżnienie lokalu z zamieszkującej osoby

Co do zasady jeżeli syn tam dalej mieszka, to największym dla Pana problemem nie będzie wymeldowanie syna – bowiem, jak wskazałam, jest to obowiązek administracyjny – a opróżnienie lokalu z syna, a więc dobrowolne wyprowadzenie się syna. Należy bowiem podnieść, iż jeżeli syn nie będzie chciał dobrowolnie opuścić Pana nieruchomości, konieczne będzie postępowanie w przedmiocie eksmisji. Proszę jednak obecnie udać się do urzędu gminy i przy okazaniu aktu własności nieruchomości wskazać na konieczność wymeldowania syna, wypełniając odpowiedni wniosek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 + cztery =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl