.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Sprzedaż mieszkania z zameldowaną osobą

Jesteśmy z moją żoną właścicielami mieszkania (akt notarialny) w którym mieszka i jest zameldowany syn mojej żony. Syn mojej żony mieszka ze swoją żoną, dzieci nie mają. Mieszkanie jest w kredycie, który jest na nas oboje. Syn nie miał zdolności finansowych do wzięcia kredytu i w związku z tym my mu pomogliśmy. Wszystkie umowy, tj. ze spółdzielnią mieszkaniową, umowa na gaz i prąd, są na mnie. Miesięczna rata kredytu wynosi około 2,5 tys. zł. Przez cały dotychczasowy okres kredytowania występują problemy z robieniem miesięcznych opłat. Ja jestem zmuszony zakładać pieniądze i robić te opłaty. Ostatnio są problemy z opłatami za gaz, prąd i czynsz, nie mówiąc już o najważniejszym kredycie. Musieliśmy się zapożyczyć, żeby na bieżąco robić te opłaty. Oboje jesteśmy emerytami i brakuje nam pieniędzy. Oprócz kredytu muszę spłacać zaciągnięty dług. Syn jest nam już winny około 50 tysięcy zł. Chcemy sprzedać to mieszkanie, żeby pozbyć się długu, ale on nie chce się wymeldować. Proszę o poradę, w jaki sposób zmusić go do wymeldowania. A może da się sprzedać mieszkanie z zameldowaną osobą? Co robić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Sprzedaż mieszkania z zameldowaną osobą

Obowiązek meldunkowy

W pierwszej kolejności wskazuję, iż obowiązek meldunkowy jest jedynie obowiązkiem administracyjnym, a nie cywilnym i co do zasady zameldowanie osoby nie przeszkadza w sprzedaży mieszkania.

 

Z opisanego stanu faktycznego wynika, iż jest Pan właścicielem nieruchomości. Zgodnie z treścią art. 33 ustawy o ewidencji ludności:

 

„1. Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

2. Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo

2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

3. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu”.

Wymeldowanie bez zgody osoby zameldowanej

Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż Pana syn zapewne dobrowolnie sam nie złoży powyższych deklaracji. Dlatego też ustawodawca przewidział okoliczność, która omija zgodę osoby zameldowanej.

 

Zgodnie bowiem z treścią art. 35 ustawy „organ gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu wskazanych w art. 28 ust. 2, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się”. Mając powyższe na uwadze, podnoszę, iż jeżeli chce Pan wymeldować powyższego lokatora – syna – wystarczy, aby udał się Pan do odpowiedniego miejscowo urzędu gminy lub miasta i wymeldował niechcianego lokatora, okazując akt własności nieruchomości.

 

Do tej czynności nie jest potrzebna zgoda niniejszej osoby, bowiem przepis mówi wprost o osobie, która opuściła miejsce pobytu i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Proszę we wniosku wskazać na chęć sprzedaży mieszkania i jego opróżnienie w zakresie sprzedaży mieszkania.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opróżnienie lokalu z zamieszkującej osoby

Co do zasady jeżeli syn tam dalej mieszka, to największym dla Pana problemem nie będzie wymeldowanie syna – bowiem, jak wskazałam, jest to obowiązek administracyjny – a opróżnienie lokalu z syna, a więc dobrowolne wyprowadzenie się syna. Należy bowiem podnieść, iż jeżeli syn nie będzie chciał dobrowolnie opuścić Pana nieruchomości, konieczne będzie postępowanie w przedmiocie eksmisji. Proszę jednak obecnie udać się do urzędu gminy i przy okazaniu aktu własności nieruchomości wskazać na konieczność wymeldowania syna, wypełniając odpowiedni wniosek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Adwokat Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu