.
Mamy 13 116 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Kara dla nieletniego za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 02.06.2008

Mój szesnastoletni syn jadąc rowerem został zatrzymany przez patrol policji. Badanie alkomatem wykazało 0,23‰ alkoholu w wydychanym powietrzu. Sporządzono protokół i sprawę przekazano do sądu grodzkiego i rodzinnego. Chciałabym się dowiedzieć jaka kara grozi za takie wykroczenie? Według policji, zakaz dotyczyć będzie nie tylko rowerów, ale także (w przyszłości) innych pojazdów.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kara dla nieletniego za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu

Jaka kara grozi nieletniemu za jazdę na rowerze pod wpływem alkoholu?

Przeciwko Pani synowi toczy się postępowanie o popełnienie wykroczenia z art. 87 § 2 Kodeksu wykroczeń, za które grozi kara aresztu do 14 dni albo grzywna, przy czym kara aresztu może zostać warunkowo zawieszona na okres próby, jeśli zajdą ku temu przesłanki. Nadto sąd, jeśli uzna Pana syna za winnego popełnienia tego czynu musi orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdu. Orzeczenie zakazu jest obligatoryjne i tylko w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – odstąpić od jego wymierzenia.

Czy sąd może odstąpić od wymierzenia kary osobie małoletniej?

Zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary lub odstąpienie od jej wymierzenia jest dla sprawcy jednakże nagrodą szczególnego rodzaju, a zatem powinno mieć miejsce w sytuacjach wyjątkowych, a mianowicie wówczas jeżeli sprawca, który odnosząc się z należnym szacunkiem dla prawa i z reguły stosując się do ustawowych dyspozycji popełni wykroczenie przypadkowo, a nadto kierowały nim szlachetne pobudki. Sąd, orzekając zakaz prowadzenia pojazdów jest zobowiązany określić rodzaj pojazdu, którego dotyczy zakaz. Jakie będą to pojazdy zadecyduje sąd opierając się na okolicznościach popełnionego wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; one będą wskazywać, czy niebezpieczeństwo takie występuje tylko w razie prowadzenia jednego rodzaju pojazdów, w przypadku Pani syna – rowerów, czy kilku rodzajów, na przykład rowerów, samochodów osobowych i motocykli, czy wreszcie wszelkich pojazdów.

Na jaki okres sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów osobie małoletniej?

Należy pamiętać, iż zakres przedmiotowy zakazu zależy od niebezpieczeństwa jaki może stwarzać udział sprawcy w ruchu w charakterze prowadzącego pojazd. Zakres ten powinien być proporcjonalny do niebezpieczeństwa; im wyższy jego stopień, tym szerszy zakres. Myślę, że w przypadku Pani syna stopień niebezpieczeństwa nie był nadzwyczaj duży.

 

Należy też wiedzieć, że zakaz prowadzenia pojazdów będzie orzeczony na określony czas tj. w granicach od sześciu miesięcy (minimalny czas trwania zakazu) do 3 lat (maksymalny czas trwania).

 

Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów nie jest uzależnione od tego czy sprawca posiada uprawnienie do prowadzenia pojazdów. Aktualne jest stanowisko Sądu Najwyższego, że zakaz ten „nie może ograniczać się tylko do tych osób, które mają pozwolenie na prowadzenie pojazdów, lecz dotyczy także osób, które w chwili popełnienia przestępstwa nie miały wymaganego pozwolenia. Osoby te pozbawione będą możliwości uzyskania takiego pozwolenia przez określony w orzeczeniu sądowym czas”.

Skazanie za prowadzenie roweru pod wpływem alkoholu a wpis do kartoteki karnej

Możliwe jest także podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób przez jego publikację w prasie lub jego ogłoszenie w zakładzie pracy, uczelni, miejscu zamieszkania ukaranego, w szkole lub w innym właściwym miejscu lub w inny podobny sposób, jeżeli może to mieć znaczenie wychowawcze. Niestety ukaranie za wykroczenie spowoduje wpis do kartoteki karnej. Zatarcie ukarania nastąpi po upływie 2 lat od wykonania kary (tzn. po upływie tego okresu wpis z kartoteki zostanie usunięty).

 

W ewentualnej obronie należy podnieść fakt, iż Pani syn nieznacznie przekroczył granicę od której ustawa nakazuje uznać, iż osoba jest „w stanie po użyciu alkoholu”. Stan po użyciu alkoholu zachodzi bowiem, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰. Okolicznością łagodzącą będzie również młody wiek Pani syna. Sąd wymierzając karę będzie miał przede wszystkim na względzie, żeby sprawcę wychować. Jeśli zaś chodzi o postępowanie przed sądem rodzinnym, to uważam, iż sąd rodzinny może ustanowić nad synem dozór kuratora.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VI + 2 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl