Mamy 10 605 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo odciąć ciepłą wodę za brak zapłaty za szkodę?

Autor: Filip Syrkiewicz • Opublikowane: 12.04.2018

Moja wspólnota mieszkaniowa odcięła mi ciepłą wodę, powołując się na regulamin i zapisy o zadłużeniu. Tyle że ja nie mam żadnych zaległości czynszowych, ale wspólnota obarcza mnie kosztem zniszczonej pompy i czujnika, czyli szkód powstałych wskutek działań najemców lokalu będącego moją własnością. Pompa uległa uszkodzeniu, bo po prostu nie zadziałał czujnik. Dodam, że to wspólnota podgrzewa wodę w kotłowni. Mój ubezpieczyciel odmówił pokrycia roszczenia wspólnoty, powołując się na Kodeks cywilny i winę najemców. Odcinając mi ciepłą wodę, wspólnota próbuje wymusić na mnie pokrycie kosztów nowej pompy, czujnika i robocizny. Czy ma prawo do takich działań?

Filip Syrkiewicz

»Wybrane opinie klientów

Rewelacja!!! Wszystko bardzo klarownie wytłumaczone. Korzystałem z usług nie jednego prawnika, ale tak przygotowane pismo i objaśnienia jakie otrzymałem wprawiło mnie w zdumienie. Wszystko na najwyższym poziomie!!! Polecam serdecznie i dziękuję całemu zespołowi ePorady24, a w szczególności Panu Karolowi Jokielowi.
Zbyszek
Żadna opinia nie wyrazi mojej wdzięczności dla zespołu ePorady. Moja sprawa wydawała mi się tak skomplikowana, że nie do rozwiązania. Nie wiedziałem, od której strony ją zacząć. Szperając w internecie, natrafiłem na ePorady i okazało się, że moją sprawę można zacząć od strony, której absolutnie bym się nie spodziewał.
Jestem bardzo zadowolony z obrotu sprawy, która mnie dotyczy. Z tak znikomych danych, które przekazałem, otrzymałem pismo tak profesjonalnie napisane, jakby zespół ePorady był moim bardzo dobrym znajomym i znał mój problem tak dobrze jak ja. Dziękuję bardzo i będę polecał wszystkim korzystanie z waszych usług.
Henryk
Bardzo, bardzo dziękuję!!! W ciągu dwóch dni otrzymałam więcej wiadomości na temat mojej sprawy niż w ciągu 2 miesięcy od dwóch adwokatów!!!! Do tej pory dowiadywałam się tylko, jakie prawa ma osoba, która naraziła mnie na ogromne szkody, i jakie konsekwencje grożą mi, jeżeli nie będę respektować tych praw. Nawet odpowiedź na dodatkowe pytanie nastąpiła szybciej i była bardziej wyczerpująca niż trwająca od tygodnia dyskusja na ten temat z moim pełnomocnikiem (teraz byłym). O kosztach nie mówiąc. BARDZO POLECAM!!!
Małgorzata
Widziałem już wiele pozwów, ale sporządzony przez prawnika z eporady24.pl jest prawdziwym majstersztykiem i wyrazem profesjonalizmu. Jasno, konkretnie, przy minimum słów, maksimum treści. Do tego relacja jakości do ceny również znajduje swoje uzasadnienie. Z pełnym przekonaniem wygranej sprawy zanoszę pozew do sądu. Nikomu nie należy życzyć sądowych spraw, ale gdyby zaszła potrzeba, z pełnym przekonaniem mogę polecić eporady24.pl.
Jacek
Powiem tak: cuda załatwiane są od ręki! Na sprawie w sądzie sędzina była zaskoczona tak profesjonalnym i rzeczowym przygotowaniem, a wszystko dzięki ePorady24! Zakończyłem sprawę i wygrałem!!!! Polecam ten serwis i serdecznie dziękuję. Tak sprawnej obsługi mógłby pozazdrościć każdy inny serwis! Prawnicy są na najwyższym poziomie!!! Polecam z całego serca!!!
Zbyszek

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że właściciele lokali podjęli uchwałę, na mocy której przewidzieli możliwość odcięcia dopływu wody podgrzewanej przez wspólnotę do lokali, których właściciele posiadają zaległości wynikające z utrzymania nieruchomości wspólnej. Z opisu nie wynika natomiast, jakiego rodzaju zadłużenia stanowią podstawę do zatrzymania przez wspólnotę przesyłu wody ciepłej do lokalu.

 

W pierwszej kolejności wymaga podkreślenia, że w orzecznictwie ugruntowany jest pogląd, zgodnie z którym wyłączne uprawnienie do odcinania dopływu wody oraz zamykania przyłącza kanalizacyjnego przysługuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu. Pogląd taki jest konsekwencją ram prawnych wyznaczonych przez art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.), stosownie do którego podmiotem posiadającym ustawowe umocowanie do kontroli wykonywania umowy jest wyłącznie przedsiębiorca świadczący usługi z zakresu dostawy wody i odbioru ścieków.

 

Nie ulega zatem wątpliwości, że nie jest możliwe podejmowanie i egzekwowanie przez wspólnotę uchwał przyznających jej kompetencję do odcinania dopływu wody zimnej oraz zamykania przyłącza kanalizacyjnego. Działanie takie należy oceniać w kategoriach rażącego naruszenia prawa, uzasadniającego usunięcie takiej uchwały z obrotu prawnego.


Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Zarówno w orzecznictwie, jak i literaturze przedmiotu zarysował się natomiast spór co do możliwości stosowania takich środków przymusu w odniesieniu do infrastruktury, którą odbywa się dostawa wody ciepłej podgrzewanej przez wspólnotę.

 

W obowiązującym stanie prawnym brak jest bowiem regulacji, które zabraniałyby wprost korzystania przez wspólnoty z takich instrumentów oddziaływania na właścicieli lokali, zwłaszcza w sytuacji, gdy dostawa określonych mediów należy do zadań tejże wspólnoty.

 

Z drugiej zaś strony należy zauważyć, że istotą kompetencji wspólnoty mieszkaniowej jest zapewnienie prawidłowego zarządzania nieruchomością oraz reprezentacja interesów właścicieli lokali na zewnątrz. W konsekwencji właściciele lokali nie są wyposażeni w prawo do podejmowania uchwał ingerujących w sferę odrębnej własności. Działania wspólnoty w opisanym przypadku należałoby zatem oceniać jako wykraczające poza jej ustawowe kompetencje.

 

Stanowisko takie znajduje swój wyraz m.in. w wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 2 lipca 2015 r. – sygn. akt I C 63/15, w konkluzji którego wskazano, iż wspólnocie przysługują alternatywne środki przymusu, do których należy m.in. prawo do wystąpienia przed sąd z roszczeniem o zapłatę.

 

Pogląd taki wyrażony został na tle analogicznego stanu faktycznego, tj. w przypadku pozbawienia jednego z właścicieli lokali dostępu do wody cieplej.

 

Nie można również tracić z pola widzenia, iż roszczenie wspólnoty o odszkodowanie – obejmujące wartość uszkodzonych urządzeń należących do wspólnego użytku wszystkich mieszkańców – nie zostało przez Panią uznane.

 

W tym stanie rzeczy ewentualne zobowiązanie Pani do pokrycia kosztów niezbędnych napraw, bądź zakupienia nowego sprzętu powinno odbywać się na drodze postępowania sądowego, w toku którego sąd powinien również uwzględnić argumenty przemawiające za wyłączeniem Pani odpowiedzialności za powstałe szkody.

 

Nawet w przypadku, gdyby szkody takie były następstwem zawinionego działania lub zaniechania Pani najemców, mogłaby Pani wystąpić do nich z roszczeniem o zapłatę sumy odpowiadającej zasądzonej kwocie.

 

Podsumowując, w mojej ocenie brak jest normatywnych podstaw do odcięcia dopływu wody cieplej, także w przypadku, gdy jej podgrzewanie stanowi zadanie wspólnoty, zaś uchwałę przyznającą wspólnocie taką kompetencję należy oceniać jako naruszającą prawo. W tym zakresie członkowi wspólnoty może przysługiwać powództwo o jej unieważnienie.

 

Z daleko idącej ostrożności, rekomenduję ustalenie, w odniesieniu do jakiego rodzaju zadłużenia wspólnota umocowana jest do odcięcia dopływu wody. Abstrahując od prawnych podstaw takich ograniczeń, nie sposób jest bowiem dostrzec jakiejkolwiek zależności pomiędzy dostawą wody a zaległością wynikającą ze stwierdzonych szkód w nieruchomości wspólnej. Należy także zauważyć, że uprawnienia do zatrzymania dopływu wody w przypadku zawinionego uszkodzenia infrastruktury nie przewiduje także art. 8 cyt. wyżej ustawy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

wersja do druku drukuj

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dwa + III =

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

»Podobne materiały

Dokumenty wspólnoty

Jestem pełnomocnikiem właściciela mieszkania upoważnionym do głosowania i w związku z tym prokurent wspólnoty mieszkaniowej (tak samo jak zarząd tej wspólnoty) odmawia mi wglądu do dokumentów wspólnoty. Czy to zgodne z prawem?

Ogródek przydomowy we wspólnocie

Mam zamiar kupić mieszkanie wraz z prawem wyłącznego korzystania do przynależnego do niego ogródka przydomowego (ogródek jest na mapie osiedla). Czy ogródek ten stanowi część wspólną terenu wspólnoty? Czy będę go mogła zagospodarować po swojemu?

Pomieszczenia przynależne

W skład wspólnoty wchodzą lokale mieszkalne i użytkowe. Pod budynkiem znajdują się 24 miejsca postojowe, które wykupiło 23 właścicieli (jeden ma dwa). W aktach notarialnych stanowisko postojowe zostało określone jako pomieszczenie przynależne do mieszkania, zwiększając jego powierzchnię stanowiącą podstawę do wyliczenia procentowego udziału we wspólnocie i procentowego udziału w działce. Obecnie większość właścicieli chce zmienić użytkowanie gruntu, na którym stoi blok, w prawo własności. Tymczasem trzech współwłaścicieli robi problem, chcąc doprowadzić do wyłączenia garażu ze wspólnoty. Reszta nie chce się na to zgodzić. Co powinniśmy zrobić? Czy musimy dokonać zmiany udziałów?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »