Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po rodzicach a brak kontaktu ze spadkobiercą

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 13.04.2018

W spadku po rodzicach został dom, w którym obecnie mieszkam. Mam trzech braci, ale z jednym z nich (jako spadkobiercą) nie ma kontaktu. Dwóch braci pozostałych chce się z zrzec swojej części. Co mam teraz zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek po rodzicach a brak kontaktu ze spadkobiercą

Fot. Fotolia

W sprawie muszą formalnie brać udział wszyscy spadkobiercy. Będzie Pan zobowiązany do ustanowienia dla brata kuratora do zastępowania go w toku sprawy spadkowej. To na sądzie zgodnie z treścią art. 510 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego ciąży obowiązek czuwania nad prawidłowością kręgu uczestników postępowania, to jest nad tym, aby w postępowaniu nieprocesowym brały udział wszystkie osoby zainteresowane w rozumieniu art. 510 § 1. Obowiązek ten sprowadza się między innymi do tego, że w razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie następuje z urzędu. Oznacza to, że sąd, w przypadku bierności stron, jest zobowiązany z urzędu przeprowadzić dochodzenie dla ustalenia adresów zamieszkania uczestników. Przesłanką i warunkiem koniecznym ustanowienia takiego kuratora jest uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu strony nie jest znane. Nie można uznawać za uprawdopodobnienie samego twierdzenia strony, że nie zna aktualnego miejsca zamieszkania (pobytu) uczestnika (wyrok SN z 30.06.1997 r., sygn. akt II CKU 71/97, Prok. i Pr.-wkł. 1997/12/38).

 

W literaturze i w orzecznictwie wskazuje się, że nie można poprzestać nawet na informacji z biura adresowego, ale należy podjąć dalsze czynności jak np. przesłuchać na tę okoliczność przeciwnika strony, dla której ma być ustanowiony kurator, domowników, sąsiadów lub administratora domu itp., uzyskać informację od policji, zbadać dokumenty stanowiące podstawę wpisów w księgach wieczystych itd. (post. SN z 24.09.1998 r., sygn. akt II CKU 61/98, niepubl.; post. SN z 15.12.2010 r., sygn. akt II CZ 150/10, niepubl.). Ustanowienie kuratora bez należytego uprawdopodobnienia, że miejsce pobytu strony nie jest znane, powoduje nieważność postępowania toczącego się z jego udziałem. Jak napisał z kolei Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 listopada 1982 r., wyznaczenie kuratora w trybie art. 143 i art. 144 mimo nieuprawdopodobnienia, że miejsce pobytu uczestnika postępowania jest nieznane powoduje zasadność zarzutu pozbawienia uczestnika możności obrony jego praw (sygn. akt I CR 389/82, niepubl.). 

 

Zgodnie z powyższym jak najbardziej może Pan składać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Co do brata istnieje konieczność powołania kuratora.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 0 - VII =

»Podobne materiały

Sprawa o zniesienie obowiązku alimentacyjnego

Mam sprawę w sądzie o zniesienie obowiązku alimentacyjnego. Moja sytuacja jest następująca. Mam 26 lat, nadal studiuję dziennie i zaocznie, aczkolwiek studia dzienne kończę 30 września. Mieszkam z chłopakiem od 4 lat. Dopóki otrzymywałam stypendium socjalne z uczelni dziennej (tj do czerwca), płacił

 

Sprzedaż domu nabytego umową dożywocia

Nabyłem dom w wyniku umowy dożywocia. Ponieważ stosunki z dożywotnikiem znacznie się pogorszyły, chciałbym sprzedać ten dom. W ten sposób chcę odzyskać pieniądze, które musiałem wydać na utrzymanie domu i dożywotnika oraz spłatę jego zadłużenia. Poza umową dożywocia podpisałem z tą osobą również umo

 

Kupiłem auto z cofniętym licznikiem, co robić?

Przed miesiącem tu w Polsce kupiłem samochód – 8-letnie Audi, wóz był zarejestrowany. Stan licznika w dniu kupna wskazywał przebieg ok. 170 tys. km. Dzisiaj w serwisie samochodowym pan zajmujący się przyjęciem samochodu do naprawy poinformował mnie, że kupiłem auto z cofniętym licznikiem o ok.

 

Niewykonanie instalacji mimo umowy i zapłaty

30 kwietnia podpisałem umowę na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, 4 maja wykonałem przelew na wskazany w umowie numer konta, termin wykonania usługi w umowie jest nieskreślony na 45 dni roboczych, a dokładne wykonanie określa załącznik, w którym to widnieje termin 30 dni od wpłaty zaliczki (był

 

Meldunek a prawo do spadku

Zmarł nasz tata. Jedna z moich sióstr nie jest nigdzie zameldowana. Czy ma ona prawo do otrzymania swojej części spadku (chodzi o mieszkanie)? W jakiej sytuacji nie można otrzymać spadku?

 

Dziedziczenie po byłym mężu bez podziału majątku

Rozwiodłam się bez orzekania o winie. Nie zrobiliśmy podziału majątku. Część majątku jest w USA, część w Polsce. Mąż wyjechał do Stanów, tam się ożenił i tam prowadzi biznes. Mamy 3 dorosłych dzieci, druga żona ma 1 dziecko. Jak wygląda dziedziczenie po śmierci byłego męża jeśli nie zrobiliśmy podzi

 

Kupno praw spadkowych

Jestem zainteresowany zakupem od spadkobierców ustawowych praw i roszczeń do części nieruchomości położonej w Warszawie objętej działaniem dekretu z 26 października 1945 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 279). Czy można nabyć taką nieruchomość, a jeśli tak, to jakie dokumenty będą wymagane do sporządzenia

 

Poczucie dyskryminacji przez dyrektora szkoły

Pracuję w zespole szkół. Jestem nauczycielem dyplomowanym z 20-letnim stażem pracy, mgr matematyki, jestem egzaminatorem egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Moja pani dyrektor uznała, że dla mnie nie ma całego etatu matematyki i uzupełniła etat świetlicą. Cały etat w szkole mają nauczycielki po stu

 

Zaniżona cena samochodu i kontrola urzędu skarbowego

Kupiłem rok temu samochód jako osoba prywatna. Wydano mi fakturę, na której widniała niższa cena, niż ta, którą faktycznie zapłaciłem. Jestem wezwany do urzędu skarbowego w związku z kontrolą komisu. Oczywiście zamierzam mówić prawdę, zwłaszcza że problemy wynikły z braku mojej czujności. Jakie

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »