Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spadek po rodzicach a brak kontaktu ze spadkobiercą

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 13.04.2018

W spadku po rodzicach został dom, w którym obecnie mieszkam. Mam trzech braci, ale z jednym z nich (jako spadkobiercą) nie ma kontaktu. Dwóch braci pozostałych chce się z zrzec swojej części. Co mam teraz zrobić?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek po rodzicach a brak kontaktu ze spadkobiercą

Fot. Fotolia

W sprawie muszą formalnie brać udział wszyscy spadkobiercy. Będzie Pan zobowiązany do ustanowienia dla brata kuratora do zastępowania go w toku sprawy spadkowej. To na sądzie zgodnie z treścią art. 510 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego ciąży obowiązek czuwania nad prawidłowością kręgu uczestników postępowania, to jest nad tym, aby w postępowaniu nieprocesowym brały udział wszystkie osoby zainteresowane w rozumieniu art. 510 § 1. Obowiązek ten sprowadza się między innymi do tego, że w razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastępowania zainteresowanego, którego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie następuje z urzędu. Oznacza to, że sąd, w przypadku bierności stron, jest zobowiązany z urzędu przeprowadzić dochodzenie dla ustalenia adresów zamieszkania uczestników. Przesłanką i warunkiem koniecznym ustanowienia takiego kuratora jest uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu strony nie jest znane. Nie można uznawać za uprawdopodobnienie samego twierdzenia strony, że nie zna aktualnego miejsca zamieszkania (pobytu) uczestnika (wyrok SN z 30.06.1997 r., sygn. akt II CKU 71/97, Prok. i Pr.-wkł. 1997/12/38).

 

W literaturze i w orzecznictwie wskazuje się, że nie można poprzestać nawet na informacji z biura adresowego, ale należy podjąć dalsze czynności jak np. przesłuchać na tę okoliczność przeciwnika strony, dla której ma być ustanowiony kurator, domowników, sąsiadów lub administratora domu itp., uzyskać informację od policji, zbadać dokumenty stanowiące podstawę wpisów w księgach wieczystych itd. (post. SN z 24.09.1998 r., sygn. akt II CKU 61/98, niepubl.; post. SN z 15.12.2010 r., sygn. akt II CZ 150/10, niepubl.). Ustanowienie kuratora bez należytego uprawdopodobnienia, że miejsce pobytu strony nie jest znane, powoduje nieważność postępowania toczącego się z jego udziałem. Jak napisał z kolei Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 18 listopada 1982 r., wyznaczenie kuratora w trybie art. 143 i art. 144 mimo nieuprawdopodobnienia, że miejsce pobytu uczestnika postępowania jest nieznane powoduje zasadność zarzutu pozbawienia uczestnika możności obrony jego praw (sygn. akt I CR 389/82, niepubl.). 

 

Zgodnie z powyższym jak najbardziej może Pan składać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Co do brata istnieje konieczność powołania kuratora.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 minus 5 =

»Podobne materiały

Mieszkanie w spadku obciążone kredytem hipotecznym

Po zmarłej matce otrzymałam wspólnie z bratem w spadku mieszkanie (już je przyjęłam). Teraz okazało się, że było ono hipoteką dla kredytu zaciągniętego kilka lat temu przez córkę brata. Nie mogę więc go sprzedać. Czy mogę natomiast żądać jakiś pieniędzy od siostrzenicy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »