.
Mamy 13 622 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Podpisywanie dokumentów w trakcie zwolnienia lekarskiego

Od czterech lat prowadzę działalność gospodarczą. Obecnie jestem w ciąży i chcę przejść na zwolnienie lekarskie. Nikt u mnie nie pracuje i w związku z tym chyba będę musiała zatrudnić kogoś do wykonywania i podpisywania dokumentacji firmowej (deklaracji podatkowych i faktur VAT). Nie chcę, żeby ZUS odmówił prawa do zasiłku. Jakich formalności wobec ZUS-u muszę dopełnić, jeśli podpiszę umowę-zlecenie (200-300 zł miesięcznie) z osobą, która także prowadzi działalność gospodarczą i opłaca składki w pełnym wymiarze? Czy można zawrzeć z taką osobą umowę o bezpłatne wykonywanie wyżej wymienionych usług? Czy ja mogę podpisywać dokumenty w trakcie zwolnienia lekarskiego? Chodzi np. o dokumentację związaną z rejestracją pojazdu firmowego oraz wniosek o wydanie wypisu do licencji transportowej.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie można na Pani pytanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bowiem od lat orzecznictwo w podobnych sprawach jest niejednolite. Art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.) stanowi, że ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

 

W jednym z najnowszych wyroków Sąd Najwyższy (I UK 186/11, 2012-04-04, LEX nr 1216851) wskazuje: „Wykonywanie pracy zarobkowej w rozumieniu art. 17 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa polega na podjęciu działań stanowiących realizację obowiązków pracowniczych lub wynikających z innego stosunku prawnego obejmującego świadczenie pracy. Pracami takimi (w przypadku prowadzenia działalności pozarolniczej) będzie wykonywanie konkretnych czynności związanych wprost z działalnością gospodarczą, w tym nadzór nad zatrudnionymi pracownikami, obsługa klientów, przyjmowanie i wydawanie materiałów. Nie stanowi więc takiej pracy zarobkowej uzyskiwanie w trakcie korzystania ze zwolnienia lekarskiego dochodów, niepołączonych z osobistym świadczeniem pracy, np. podpisywanie w trakcie zwolnienia lekarskiego dokumentów finansowych, sporządzonych przez inną osobę, oraz formalnoprawne tylko prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli osoba ją prowadząca jest równocześnie pracodawcą i wyłącznie w zakresie jej obowiązków leży nadzór nad działalnością firmy”.

 

W wyroku SN z dnia 6 maja 2009 r. (II UK 359/08, OSNP 2011/1-2/16) czytamy, iż „czynności formalnoprawne podejmowane w okresie niezdolności do pracy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą w związku z posiadanym przez nią statusem pracodawcy nie są pracą zarobkową powodującą utratę prawa do zasiłku chorobowego (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.)”.

 

Natomiast w wyroku z 5 czerwca 2008 r. (III UK 11/08, LEX nr 494137) sąd wskazuje:

 

„1. O zakwalifikowaniu wykonywania określonych czynności jako »pracy« nie decyduje charakter stosunku prawnego, na podstawie którego są one wykonywane, ale rodzaj tych czynności. W pierwszej przesłance art. 17 ust. 1 ustawy z 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa chodzi bowiem nie tylko o wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku zatrudnienia, ale także o wykonywanie różnych czynności na podstawie różnych stosunków prawnych o charakterze cywilnoprawnym, a także prowadzenie własnej działalności gospodarczej, samozatrudnienie.

 

2. Samo podpisywanie faktur i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności w sytuacji, gdy nie ma możliwości jej zawieszenia w okresie pobierania zasiłku, można uznać za działalność, która nie ma zarobkowego charakteru. Nie można jednak uznać za czynności niezwiązane z pracą zarobkową, czynności podjętych przez ubezpieczoną w związku z zatrudnieniem pracownika w ramach prac interwencyjnych. Jest to co prawda zachowanie incydentalne, ale wykraczające poza to, co jest konieczne do »zachowania« działalności gospodarczej”.

 

Powyższe w połączeniu z niejednorodną praktyką kontrolujących daje obraz sprawy niepewny, tj. uzależniony w dużej mierze od kontrolującego i szczegółów danej sprawy. Jak widać, np. zatrudnienie pracownika w okresie przebywania na chorobowym powoduje utratę prawa do świadczenia, ale samo podpisywanie dokumentów związanych np. z rozliczeniem pracownika czy dokumentów, których złożenie do US jest konieczne, nie powinno powodować utraty prawa do zasiłku.

 

Dodam na koniec, że zlecenie prowadzenia określonych spraw innemu przedsiębiorcy w ramach prowadzonej przez niego działalności nie powoduje po Pani stronie konieczności dokonywania z tego tytułu rozliczeń ZUS za tę osobę, a umowa taka nie podlega „oskładkowaniu”; kwota przychodu z niej uzyskana jest elementem przychodu z działalności tejże osoby. Przy świadczeniu nieodpłatnym Pani winna określić jego wartość, która u Pani będzie stanowić przychód do opodatkowania.

Masz podobny problem prawny? Opisz swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (1):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • X + VI =

02.12.2016

To jest chore. Jestem przedsiębiorca na L 4 z kodem B. Chcialabym zatrudnic pracownika, zebym nie musiala zamykac gabinetu. Wyglada na to, ze nie moge! Zatrudniajac pracownika, bede za niego odprowadzac zusy oraz podatek, czy panstwo na tym nie skorzysta?!

mala

.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl