.
Mamy 13 183 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

OC w życiu prywatnym - odmowa wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez dziecko

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 14.09.2021 • Zaktualizowane: 14.09.2021

Posiadam polisę obejmującą OC w życiu prywatnym na wypadek szkody wyrządzonej przeze mnie i bliskie mi osoby. Moje nieletnie dziecko spowodowało szkodę przed wejściem do posesji: podczas parkowania roweru dziecko przewróciło się na samochód sąsiada, uszkadzając karoserię. Ubezpieczyciel podważył jednak zasadność wypłaty odszkodowania sąsiadowi. Pomimo, że dziecko dobrze opanowało jazdę na rowerze i było pod moją opieką, podjechało na tyle blisko samochodu, że poczuwam się jednak do odpowiedzialności za wyrządzoną sąsiadowi szkodę. Czy jest szansa, aby skutecznie odwołać się od decyzji ubezpieczyciela?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

OC w życiu prywatnym - odmowa wypłaty odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez dziecko

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

W myśl art. 822 K.c. – przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. A zatem z istoty umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wynika, iż przeniesienie ryzyka objętego ubezpieczeniem, w tym przypadku ryzyka związanego z odpowiedzialnością cywilną za dziecko poniżej 13 roku życia następuje tylko wtedy, gdy osobie ubezpieczonej można przypisać odpowiedzialność cywilną.

 

Treść łączącej strony umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków umowy nie wskazuje szczególnych zasad odpowiedzialności, przesuwając problem ustalenia zasad ponoszenia odpowiedzialności cywilnej na grunt przepisów Kodeksu cywilnego.

 

Przesłanki odpowiedzialności cywilnej

Konstrukcja odpowiedzialności przewidzianej w art. 427 K.c. opiera się na zespole przesłanek, na który składają się: wyrządzenie szkody przez bezprawne zachowanie nadzorowanego, któremu winy przypisać nie można, istnienie związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem bezpośredniego sprawcy a szkodą, istnienie po stronie zobowiązanego powinności nadzoru, wina w nadzorze oraz związek przyczynowy pomiędzy nienależytym wykonywaniem nadzoru a szkodą. W przepisie nie ma wprost mowy o winie w nadzorze, lecz pozostaje poza sporem, że odpowiedzialność nadzorującego nie została objęta zaostrzonym reżimem, w szczególności odpowiedzialności na zasadzie ryzyka. Nie budzi wątpliwości, że wina należy do przesłanek odpowiedzialności osoby zobowiązanej do nadzoru, a do uwolnienia się od niej jest konieczne przeprowadzenie skutecznej ekskulpacji, wymagające wykazania przez tę osobę, że „zadośćuczyniła obowiązkowi nadzoru” (równoznacznego z wykazaniem zachowania należytej staranności).

 

Wina w nadzorze lub brak nadzoru

Póki nie zostanie wykazane, że opiekun ponosi winę w braku nadzoru – nie ma mowy o odpowiedzialności z tytułu szkody.

 

Dla zwolnienia od odpowiedzialności opiekujący musi wykazać brak winy własnej i innych osób, za które ponosi odpowiedzialność na podstawie określonego stosunku prawnego lub tylko czysto faktycznego, np. w związku ze sprawowanym nad nimi nadzorem, czy powierzeniem im określonych czynności do wykonania.

 

Aby zakład ubezpieczeń wypłacił odszkodowanie, należy wykazać brak nadzoru nad dzieckiem. Należy wykazać wynikający z art. 427 K.c. związek przyczynowy pomiędzy zaniedbaniem opiekuna w nadzorze a szkodą.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć plus 6 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl