Mamy 11 258 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pobicie w szkole

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 07.02.2013

Nasz syn jest w gimnazjum. Został pobity przez uczniów innej klasy, którzy mają 13 i 14 lat. Syn ma skręconą rękę i uszkodzenia w brzuchu. Oczywiście byliśmy u lekarza, powiadomiliśmy o wszystkim dyrektora i wychowawcę. Teraz będziemy starali się o ukaranie zdemoralizowanych sprawców. Czy jednak w związku z pobiciem w szkole możemy też domagać się od nich (od ich rodziców) odszkodowania? Jaka kwota byłaby właściwa? Czy należy w tej sprawie pozwać też szkołę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Bardzo mi przykro z powodu zaistniałej sytuacji, mam jednak nadzieję, iż stan syna ulegnie szybkiej poprawie, a syn zapomni o tym jakże niemiłym dla niego zdarzeniu, jakim jest pobicie w szkole.

 

Ponieważ sprawcy zdarzenia (pobicia w szkole) są osobami nie tylko niepełnoletnimi, ale także nieletnimi, to postępowanie o ich ukaranie toczyć się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia o postępowaniu w sprawach nieletnich.

 

Niestety ustawodawca nie przewidział dla pokrzywdzonego w sprawach toczących się w oparciu o ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich statusu strony dla osoby pokrzywdzonej, co powoduje de facto ograniczenie uprawnień pokrzywdzonego do wnoszenia środków odwoławczych. Uprawnienia, które może realizować pokrzywdzony samodzielnie w toku postępowania, w praktyce ograniczają się głównie do możliwości uczestniczenia w rozprawie (art. 30 § 6 ustawy), a w toku postępowania wyjaśniającego: zgłaszania wniosków dowodowych (art. 35 § 3), przejrzenia akt sprawy i sporządzenia z nich odpisów (art. 36 § 2), a także złożenia zażalenia na czynności naruszające prawa pokrzywdzonego (art. 38 § 1). Tak faktycznie to osoby pokrzywdzone są w postępowaniu w sprawach nieletnich traktowane jako świadkowie wzywani na rozprawę wyłącznie wtedy, gdy nieletni zeznaje odmiennie.

 

W związku z powyższym nie mogą Państwo wystąpić od razu w tym postępowaniu z powództwem cywilnym przeciwko sprawcom pobicia w szkole o zapłatę odszkodowania dla syna. Wynika to wprost z art. 48 pkt 3 ustawy: „w sprawach nieletnich nie stosuje się przepisów o powództwie cywilnym”. Jeżeli chcą Państwo jednak, by sprawcy pobicia w szkole zostali ukarani także finansowo, to mogą Państwo złożyć wniosek w sądzie prowadzącym sprawę z wnioskiem o zobowiązanie rodziców sprawców do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego. Jednakże nie ma gwarancji, iż sąd nałoży na rodziców taki obowiązek.

Jeżeli chcą więc Państwo dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu przez syna, zniszczonych rzeczy syna czy też szkody psychicznej syna, to musza Państwo wystąpić na drogę odrębnego postępowania cywilnego. Odszkodowanie możliwe do uzyskania, w mojej ocenie, to kwota ok. 2000-5000 zł.

 

Jeżeli chcą Państwo ubiegać się o pełnomocnika w postępowaniu cywilnym o zapłatę odszkodowania, to muszą Państwo złożyć wraz z pozwem wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu z uwagi na ciężką sytuacje finansową Państwa rodzinny. Do wniosku takiego należy załączyć wypełniony i podpisany formularz urzędowy o stanie rodzinnym i finansowym. Formularz ten załączam.

 

Co do kwestii wypłaty odszkodowania przez szkołę, to są tutaj dwie możliwości. Każda szkoła ma obowiązek posiadania polisy OC. Z polisy tej odszkodowania wypłacane są mniej więcej na zasadzie 1% stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu dziecka mnoży się przez kwotę ok. 2000 zł, zależnie jednak od ubezpieczyciela, a także charakteru uszczerbku na zdrowi i jego przewidywanej trwałości. Druga możliwość to NW, polisa ta jest jednak dowolna i nie wszystkie szkoły je wykupują. W przypadku NW szkoda wyliczana jest procent uszczerbku mnożony jest przez 10% całkowitej wartości polisy, tj. polisa na 20 000 zł – 10% wartości to 200 zł, przy uszczerbku 10% wysokość odszkodowania to 2000zł. W obu polisach procedura jest taka sama. Wypadek należy zgłosić u dyrekcji, zgromadzić jak najobszerniejsza dokumentację lekarską oraz wystosować pisemne wezwanie do zapłaty odszkodowania ze wskazaniem dochodzonej kwoty. Szkoła może sama wypłacić odszkodowanie lub wskaże Państwu dane swego ubezpieczyciela i numer polisy, w takiej sytuacji będą Państwo musieli zwrócić się z wezwaniem do ubezpieczyciela. O wysokości uszczerbku na zdrowia orzeka biegły lekarza lub często sam ubezpieczyciel wskazuje wyliczony przez siebie uszczerbek. Ewentualną decyzję ubezpieczyciela można zawsze zaskarżyć. Jeżeli szkoła posiada obie polisy, to mogą Państwo dochodzić zapłaty z obu polis jednocześnie.

 

Jeżeli w szkole jest system monitoringu, to proponuje również, by wystąpili Państwo do dyrekcji szkoły o udostępnienie zapisu z kamer z dnia zdarzenia, będzie to dowód w przypadku ewentualnego procesu o odszkodowanie w sprawie o pobicie w szkole.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero plus pięć =

»Podobne materiały

Mobbing w szkole

Jestem ofiarą mobbingu w szkole, w której uczę matematyki. Od kilku lat jestem stale poniżany przez kilkoro innych nauczycieli, którzy sugerują też otwarcie, że nienależycie wypełniam swoje obowiązki, a jednocześnie cedują na mnie wszelkie „niewygodne” zajęcia (np. organizację szkolnej d

 

Kara za atak i pobicie drugiej osoby

Jaką odpowiedzialność karną poniesie osoba, która zaatakowała i pobiła drugą osobę? Jaka kara jej za to grozi? Należy dodać, że wskutek tego ataku osoba poszkodowana spędziła ponad tydzień w szpitalu.

 

Pobicie na dyskotece

Podczas dyskoteki pobiłam się ze znajomą – chwyciłam ją za włosy i uderzyłam mocno w twarz. Ona wezwała policję, a teraz chce zgłosić sprawę do sądu. Nie ma żadnych świadków zdarzenia. Czy mogę ponieść jakieś konsekwencje, a jeśli tak – to jakie?  

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »