.
Udzieliliśmy ponad 128,9 tys. porad prawnych i mamy 14 592 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Konsekwencje pobicia w szkole

• Data: 31-01-2024 • Autor: Radca prawny Małgorzata Rybarczyk

Pobicie w szkole to poważne wydarzenie, które może mieć długofalowe konsekwencje zarówno dla ofiary, jak i sprawców. Nasi klienci napisali, że ich syn jest w 7. klasie szkoły podstawowej. Został pobity przez uczniów innej klasy, którzy mają 13 i 14 lat. Chłopiec ma skręconą rękę i uszkodzenia w brzuchu. Oczywiście jego rodzice byli z nim u lekarza, powiadomili o wszystkim dyrektora i wychowawcę. Teraz będą starali się o ukaranie zdemoralizowanych sprawców. Zastanawiają się jednak, czy w związku z pobiciem w szkole mogą też domagać się od nich (od ich rodziców) odszkodowania. Jaka kwota byłaby właściwa? Czy należy w tej sprawie pozwać też szkołę?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Konsekwencje pobicia w szkole

Powództwo przeciwko sprawcom pobicia w szkole

Bardzo mi przykro z powodu zaistniałej sytuacji, mam jednak nadzieję, iż stan syna naszych klientów ulegnie szybkiej poprawie, a syn zapomni o tym jakże niemiłym dla niego zdarzeniu, jakim jest pobicie w szkole.

Ponieważ sprawcy zdarzenia (pobicia w szkole) są osobami nie tylko niepełnoletnimi, ale także nieletnimi, to postępowanie o ich ukaranie toczyć się będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Niestety ustawodawca nie przewidział dla pokrzywdzonego w sprawach toczących się w oparciu o ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich statusu strony dla osoby pokrzywdzonej, co powoduje de facto ograniczenie uprawnień pokrzywdzonego do wnoszenia środków odwoławczych. Uprawnienia, które może realizować pokrzywdzony samodzielnie w toku postępowania, w praktyce ograniczają się głównie do możliwości uczestniczenia w rozprawie (art. 30 § 6 ustawy), a w toku postępowania wyjaśniającego: zgłaszania wniosków dowodowych (art. 35 § 3), przejrzenia akt sprawy i sporządzenia z nich odpisów (art. 36 § 2), a także złożenia zażalenia na czynności naruszające prawa pokrzywdzonego (art. 38 § 1). Tak faktycznie to osoby pokrzywdzone są w postępowaniu w sprawach nieletnich traktowane jako świadkowie wzywani na rozprawę wyłącznie wtedy, gdy nieletni zeznaje odmiennie.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Odszkodowanie za pobicie w szkole

W związku z powyższym państwo Nowakowie nie mogą wystąpić od razu w tym postępowaniu z powództwem cywilnym przeciwko sprawcom pobicia w szkole o zapłatę odszkodowania dla syna. Wynika to wprost z art. 48 pkt 3 ustawy: „w sprawach nieletnich nie stosuje się przepisów o powództwie cywilnym”. Jeżeli chcą jednak, by sprawcy pobicia w szkole zostali ukarani także finansowo, to mogą złożyć wniosek w sądzie prowadzącym sprawę z wnioskiem o zobowiązanie rodziców sprawców do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego. Jednakże nie ma gwarancji, iż sąd nałoży na rodziców taki obowiązek.

Jeżeli chcą więc dochodzić odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu przez syna, zniszczonych rzeczy syna czy też szkody psychicznej syna, to muszą wystąpić na drogę odrębnego postępowania cywilnego. Odszkodowanie możliwe do uzyskania, w mojej ocenie, to kwota ok. 3000–6000 zł.

Jeżeli nasi klienci chcą ubiegać się o pełnomocnika w postępowaniu cywilnym o zapłatę odszkodowania, to muszą złożyć wraz z pozwem wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu z uwagi na ciężką sytuacje finansową ich rodzinny. Do wniosku takiego należy załączyć wypełniony i podpisany formularz urzędowy o stanie rodzinnym i finansowym. Formularz ten załączam.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Pobicie ucznia w szkole a odpowiedzialność finansowa szkoły

Co do kwestii wypłaty odszkodowania przez szkołę, to są tutaj dwie możliwości. Każda szkoła ma obowiązek posiadania polisy OC. Z polisy tej odszkodowania wypłacane są mniej więcej na zasadzie 1% stwierdzonego uszczerbku na zdrowiu dziecka mnoży się przez kwotę ok. 3000 zł, zależnie jednak od ubezpieczyciela, a także charakteru uszczerbku na zdrowi i jego przewidywanej trwałości. Druga możliwość to NW, polisa ta jest jednak dowolna i nie wszystkie szkoły je wykupują. W przypadku NW szkoda wyliczana jest procent uszczerbku mnożony jest przez 10% całkowitej wartości polisy, tj. polisa na 30 000 zł – 10% wartości to 300 zł, przy uszczerbku 10% wysokość odszkodowania to 3000 zł. W obu polisach procedura jest taka sama. Wypadek należy zgłosić u dyrekcji, zgromadzić jak najobszerniejsza dokumentację lekarską oraz wystosować pisemne wezwanie do zapłaty odszkodowania ze wskazaniem dochodzonej kwoty. Szkoła może sama wypłacić odszkodowanie lub wskaże naszym klientom dane swego ubezpieczyciela i numer polisy, w takiej sytuacji będą oni musieli zwrócić się z wezwaniem do ubezpieczyciela. O wysokości uszczerbku na zdrowia orzeka biegły lekarza lub często sam ubezpieczyciel wskazuje wyliczony przez siebie uszczerbek. Ewentualną decyzję ubezpieczyciela można zawsze zaskarżyć. Jeżeli szkoła posiada obie polisy, to mogą oni dochodzić zapłaty z obu polis jednocześnie.

Jeżeli w szkole jest system monitoringu, to proponuje również, by państwo Nowakowie wystąpili do dyrekcji szkoły o udostępnienie zapisu z kamer z dnia zdarzenia, będzie to dowód w przypadku ewentualnego procesu o odszkodowanie w sprawie o pobicie w szkole.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Przypadek w szkole podstawowej

Ośmioletni Kamil został popchnięty przez starszego ucznia na przerwie, w wyniku czego złamał rękę. Rodzice Kamila po otrzymaniu informacji o wypadku zdecydowali się na zgłoszenie sprawy do dyrekcji szkoły. Następnie na podstawie dokumentacji medycznej i zeznań świadków złożyli wniosek o odszkodowanie zarówno od rodziców sprawcy, jak i od szkoły, powołując się na niezapewnienie bezpiecznego środowiska dla uczniów.

 

Zdarzenie na boisku szkolnym

Trzynastoletnia Julia podczas gry w piłkę na boisku szkolnym, doznała obrażeń twarzy spowodowanych przez nieumyślne uderzenie przez kolegę z klasy. Rodzice Julii po konsultacji z lekarzem i ustaleniu zakresu obrażeń zdecydowali się na rozmowę z dyrekcją szkoły. Wspólnie ustalono, że sprawa zostanie rozwiązana polubownie, a koszty leczenia pokryte będą z polisy ubezpieczeniowej szkoły.

 

Konflikt na korytarzu szkolnym

W liceum doszło do słownego i fizycznego konfliktu między dwoma uczniami, w wyniku którego jeden z nich, 17-letni Jakub, doznał stłuczeń i obrażeń wymagających interwencji medycznej. Po wizycie u lekarza rodzice Jakuba zdecydowali się na skierowanie sprawy na drogę prawną, domagając się odszkodowania od rodziców drugiego ucznia za naruszenie nietykalności cielesnej i uszczerbek na zdrowiu ich syna. 

Podsumowanie

Incydenty przemocy w szkołach są poważnymi zdarzeniami, które wymagają odpowiedniego reagowania zarówno ze strony rodziców poszkodowanych dzieci, jak i instytucji edukacyjnych. Sprawy takie łączą się z kwestiami odszkodowania oraz działań wychowawczych.

Oferta porad prawnych

Jeśli potrzebujesz profesjonalnej pomocy prawnej w związku z przypadkiem przemocy w szkole, skorzystaj z naszych usług porad prawnych online. Oferujemy również wsparcie w przygotowaniu niezbędnych pism i dokumentacji związanych z Twoją sprawą. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228

 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Radca prawny Małgorzata Rybarczyk

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy w łódzkich kancelariach radcowskich oraz na licznych szkoleniach, w tym z zakresu amerykańskiego prawa handlowego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, prawo handlowe (w tym prawo internetowe) oraz międzynarodowe umowy prawne i wymiana handlowa. Obecnie prowadzi własną kancelarię oraz występuje przed sądami, reprezentując naszych klientów.


.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu