Mamy 11 279 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Użyczenie mieszkania

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 08.02.2013

Od roku użyczam mieszkanie znajomym. Zgodnie z umową okres wypowiedzenia trwa 3 miesiące. Lokatorzy płacą tylko stałe kwoty + odpowiednie sumy za zużycie wody, prądu, rachunki za TV, Internet itp. Czy znajomi mogą zasiedzieć moje mieszkanie?

 


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Osoby, które na podstawie umowy użyczenia korzystają z Pana mieszkania, nigdy nie nabędą jakiegokolwiek prawa rzeczowego do tego mieszkania.

 

Nazywanie znajomych lokatorami, jak rozumiem, jest tylko skrótem myślowym. Nie posiadają oni statusu lokatorów, gdyż cechą charakterystyczną umowy najmu jest płacenie czynszu, który stanowi dochód wynajmującego.

 

Pan użycza mieszkanie tytułem darmym, a znajomi uiszczają jedynie koszty związane z eksploatacją lokalu. Należy więc stwierdzić, że stosunek prawny łączący Pana i znajomych jest typowym stosunkiem wynikającym z umowy użyczenia, o której mowa w art. 710 i następnych Kodeksu cywilnego (K.c.).

 

„Art. 710. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy”.

 

„Art. 713. Biorący do używania ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej”.

 

Władanie nieruchomością na podstawie umowy użyczenia stanowi tzw. posiadanie zależne.

 

„Art. 336. Posiadaczem rzeczy jest zarówno ten, kto nią faktycznie włada jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią faktycznie włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo, z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą (posiadacz zależny)”.

 

Użyczenie będące posiadaniem zależnym nie prowadzi do nabycia prawa w drodze zasiedzenia, gdyż zgodnie z art. 172 § 1 K.c. do nabycia prowadzi jedynie posiadanie samoistne.

 

„Art. 172. § 1. Posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie)”.

 

Jak wskazuje orzecznictwo, z posiadaniem samoistnym mamy zatem do czynienia wówczas, gdy po stronie władającego istnieje zarówno rzeczywista możność władania nieruchomością w takim zakresie, jaki odpowiada zakresowi uprawnień właściciela, jak i manifestowana w sposób postrzegalny dla otoczenia wola władania nieruchomością jak właściciel we własnym imieniu.

 

W praktyce może dojść do sytuacji, że w pewnym momencie użytkownik może poczuć się jak posiadacz samoistny i w ten sposób się zachowywać. Ponadto przepis art. 339 K.c. wprowadza domniemanie, że ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym. A zatem właściciel nieruchomości, chcąc zanegować fakt zasiedzenia prawa własności, musi udowodnić, że władający rzeczą jest dzierżycielem, posiadaczem zależnym, a nie posiadaczem samoistnym.

 

Okres nabycia własności Pana mieszkania w drodze zasiedzenia przez Pana znajomych jest długi, bo wynosi aż 30 lat od momentu, w którym zaczęliby się zachowywać jak samoistni posiadacze. Domyślam się, że nie będzie Pan użyczał mieszkania aż tak długo. Gdyby jednak okres użyczenia miał trwać tak długo, warto przed upływem 30 lat dokonać czynności wskazującej, że znajomi władają mieszkaniem tylko jako posiadacze zależni. Można kazać im podpisać nową umowę, np. z innym okresem wypowiedzenia. Fakt podpisania takiej umowy dla sądu byłby dowodem, że znajomi byli posiadaczami zależnymi i jako tacy nie mogli nabyć przez zasiedzenie prawa własności Pana mieszkania.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero + sześć =

»Podobne materiały

Umowa użyczenia pozwalająca na wynajem mieszkania

Ja i żona mamy rozdzielność majątkową. Żona jest właścicielką kilku mieszkań, które wynajmuje w ramach prowadzonej działalności. Ja także mam jedno mieszkanie i chciałbym, by żona je wynajmowała przez swoją firmę. Czy jest możliwa w tej materii umowa np. użyczenia między mną a żoną?

 

Korzystanie z mieszkania na zasadzie użyczenia a zmiana jego właściciela w drodze spadkobrania

Od kilku lat jestem zameldowany w mieszkaniu, którego właścicielem był mój zmarły kilka miesięcy temu dziadek. Niedawno zakończyła się sprawa spadkowa o podział jego majątku pomiędzy spadkobierców, którymi są członkowie najbliższej rodziny. Główną wartością spadku jest właśnie to mieszkanie. Jak wyg

 

Użyczenie lokalu

Zgodnie z testamentem mamy dziedziczę po niej w całości. W skład spadku wchodzi mieszkanie. Chciałbym dokonać użyczenia lokalu na rzecz mojego syna, tak by mógł on wynajmować nieruchomość – przychody z tego tytułu będą należeć do niego. Po uprawomocnieniu się orzeczenia o nabyciu spadku zamier

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
wizytówka Szukamy ambitnego prawnika »