.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zwolnienie pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim w ramach zwolnień grupowych

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 12.06.2021 • Zaktualizowane: 12.06.2021

Sprawa dotyczy poprawności zwolnienia pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim w ramach zwolnień grupowych. Zatrudnienie na dzień rozpoczęcia zwolnień wynosiło 28 pracowników. Z tej liczby 9 osobom skończyły się umowy na dzień rozpoczęcia zwolnień grupowych, 6 osób otrzymało porozumienia zmieniające, a 13 osób podlegało zwolnieniom grupowym. Powodem zwolnień było nieoczekiwane rozwiązanie przez kontrahenta umowy i w związku z tym 21 stanowisk pracy zostało zlikwidowanych, bo po rozwiązaniu umowy takiej działalności już nie prowadzono i w nowej strukturze nie było takich stanowisk. W związku z tym uzgodniono (z przedstawicielami pracowników) regulamin zwolnień – w tym rozwiązanie umów w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Pracownik, którego pytanie dotyczy, w dniu rozpoczęcia zwolnień od 6 miesięcy i 10 dni był na zwolnieniu lekarskim. Wysłano do niego wypowiedzenie umowy w drodze wypowiedzenia przez pracodawcę (list zwykły). List nie wrócił ani nie było kontaktu z tą osobą. Czy zatem wypowiedzenie jest skuteczne?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwolnienie pracownika będącego na zwolnieniu lekarskim w ramach zwolnień grupowych

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę przesłane pocztą

Przy wysyłce listem zwykłym nie ma żadnego dowodu, że list ten został w ogóle wysłany. Gdyby zastosowano list polecony i adresat go nie odebrał, wówczas można byłoby mówić o doręczeniu zastępczym wobec nieodebrania przesyłki po dwukrotnej awizacji.

 

Nie można tak po prostu stwierdzić, że komuś wysłało się wypowiedzenie, jeżeli nie ma się na to dowodu. Pracodawca nie zadbał tu o swoje interesy. Aby wypowiedzenie umowy o pracę wywarło skutek, musi być doręczone pracownikowi. Wystarczy, że pracownik zaprzeczy, iż list otrzymał.

 

Zwolnienie pracownika w trakcie chorobowego

Jeżeli zaś chodzi o samą dopuszczalność zwolnienia w okresie trwania zwolnienia chorobowego, to ustawa o zwolnieniach grupowych (potoczna nazwa) stanowi w art. 5, że:

 

„1. Przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosuje się art. 38 i 41 Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem ust. 2-4, a także przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, z zastrzeżeniem ust. 5.

(…)

3. Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 Kodeksu pracy, jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.”

 

Przewidziane w art. 53 Kodeksu pracy (K.p.) okresy ochronne, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą, kończą się:

 

  • z upływem 3 miesięcy, w przypadku pracownika zatrudnionego u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy (art. 53 § 1 pkt 1 lit. a K.p.),
  • z upływem łącznego okresu pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz przez pierwsze 3 miesiące pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub w przypadku pracownika, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy albo chorobą zawodową (art. 53 § 1 pkt 1 lit. b K.p.).

 

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikowi nieobecnemu z powodu choroby

Przepisy dotyczące zwolnienia grupowego zezwalają jedynie na wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownikom nieobecnym z powodu choroby, a więc w przypadku zwolnień indywidualnych również jest możliwe wyłącznie wypowiedzenie zmieniające. Nie pozwalają zaś na wypowiedzenie umowy. Wypowiedzenie definitywne pracownikowi nieobecnemu z powodu choroby, zarówno jeżeli zwolnienia mają charakter grupowych, jak i indywidualnych, jest możliwe tylko wówczas, gdy upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (art. 53 K.p.), o którym była mowa wyżej, bądź następuje ogłoszenie likwidacji lub upadłości pracodawcy.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • osiem - pięć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »