Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność wytwórcza

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 27.09.2012

Pracuję na etat, zarabiam miesięcznie ok. 2300 zł netto. Czasami szyję ubrania dla znajomych i chciałabym mieć możliwość sprzedawania ich też osobom trzecim. Czy będzie to działalność wytwórcza? Jak ją zarejestrować, jakie warunki trzeba spełnić? Jakie składki będą mnie obowiązywały? Dodam, że chciałabym móc też wykonywać projekty stron internetowych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony przez Panią temat jest bardzo obszerny. Właściwie dotyczy całokształtu zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce.

 

Przedstawię Pani zatem najważniejsze informacje w tym przedmiocie, a w razie potrzeby uszczegółowienia tych informacji służę pomocą.

 

Działalność gospodarcza w Polsce prowadzona jest przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z tą ustawą działalnością gospodarczą jest „zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa”.

 

Skoro zatem chce Pani zajmować się zarobkowo działalnością wytwórczą w sposób zorganizowany i ciągły, to znaczy, że zamierza Pani prowadzić działalność gospodarczą, a taka działalność podlega zgłoszeniu do ewidencji. Żaden przepis prawa nie zabrania łączenia pracy na etacie (na umowę o pracę) z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kwestia uzyskiwanych w ramach umowy o pracę zarobków nie ma tu znaczenia.

 

Aby zatem rozpocząć planowaną przez Panią działalność wytwórczą, musi Pani przede wszystkim dokonać zgłoszenia działalności gospodarczej w ewidencji. Zgodnie z art. 14 wspomnianej ustawy „przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, czyli prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą bez formy spółki prawa handlowego (może bowiem funkcjonować jednoosobowa spółka z o.o., ale ona podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Sądowego). Działalność przez Panią opisana nie wymaga żadnych szczególnych warunków prowadzenia działalności. Nie jest to działalność wymagająca zezwolenia, koncesji, posiadania odpowiedniego wykształcenia czy warunków lokalowych. Może więc Pani spokojnie podjąć się takiej działalności.

 

W związku z tym należy złożyć wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej. Obecnie jest to bardzo uproszczona procedura. Należy zarejestrować działalność za pośrednictwem strony Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod adresem internetowym www.firma.gov.pl. Na stronie tej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kroków, jakie należy podjąć w celu rozpoczęcia działalności. Na tej stronie znajdzie też Pani wyszukiwarkę PKD. Dzięki niej znajdzie Pani interesującą Panią działalność i jej numer.

 

Zgłoszenie działalności za pośrednictwem tej strony powoduje automatyczne zgłoszenie w Urzędzie Statystycznym, który nada Pani firmie nr REGON, oraz w urzędzie skarbowym. Numer identyfikacji podatkowej pozostaje ten sam, który Pani posiada obecnie. Zgłoszenie jest też przekazywane do ZUS, jednak w przypadku tej instytucji należy również osobiście złożyć deklarację ZZA (jak rozumiem, jest Pani osobą zatrudnioną na etacie z zarobkami przekraczającymi minimalną pensję krajową).

 

Jako osoba zatrudniona na umowę o pracę i jednocześnie prowadząca działalność gospodarczą podlega Pani jedynie obowiązkowi opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, która obecnie wynosi 254,55 zł.

 

W kwestii właściwego PKD dla Pani działalności, to tak jak już pisałam, najlepiej skorzystać z wyszukiwarki, która znajduje się na stronach CEDG.

 

Mogę jednak trochę nakierować Panią w poszukiwaniach. Ponieważ planuje Pani usługi krawieckie, to działalność ta opisana jest w następujących kodach PKD:

 

  • 14.11.Z Produkcja odzieży skórzanej,
  • 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej,
  • 14.13.Z,Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej,
  • 14.14.Z Produkcja bielizny,
  • 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży,
  • 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej.

 

Jeśli planowane przez Panią projekty graficzne dotyczą działalności opisanej niżej, to również z tych kodów może Pani skorzystać:

 

  • 74.10.Z – działalność w zakresie specjalistycznego projektowania graficznego,
  • 62.01.Z – projektowanie stron internetowych.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 6 + V =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki