.
Mamy 12 503 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynagrodzenie za zastępstwa w szkole

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 09.03.2017

Jestem nauczycielem bibliotekarzem w zespole szkół. Często mam zastępstwa, za które otrzymuję wynagrodzenie, ale jest to stawka o około 10 zł niższa w porównaniu z nauczycielem, który ma „zwykły” etat. Jakie wynagrodzenie powinnam otrzymywać za godziny doraźnych zastępstw?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

 

Zgodnie z przepisami stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową są różne u nauczycieli posiadających ten sam stopień awansu zawodowego, ale zajmujących różne stanowiska – jak to ma miejsce w przypadku nauczyciela bibliotekarza z pensum 30 godzin i nauczyciela przedmiotowca z pensum 18 godzin. Wynika to z różnej tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć na poszczególnych stanowiskach.

 

Jednakże przepisy prawa nie nakazują wypłaty wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw według pensum zastępującego nauczyciela. W doktrynie przyjmuje się raczej, że wypłaca się wynagrodzenie według pensum nauczyciela zastępowanego. Tak więc nauczyciel – bibliotekarz realizujący zajęcia w zastępstwie nieobecnego nauczyciela, którego tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć jest niższy, powinien mieć wypłacone wynagrodzenie za te zajęcia stosownie do tego niższego wymiaru, czyli według wyższej stawki za jedną godzinę przeliczeniową.

 

Przyjęcie innego rozwiązania przez pracodawcę narusza podstawową zasadę prawa pracy – zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, wynikającą z art. 183c ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), zgodnie z którą pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

 

Słowem – Pani pracodawca narusza prawo, płacąc Pani za godzinę doraźnego zastępstwa wynagrodzenie z Pani pensum, a nie z pensum zastępowanego nauczyciela.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • dziesięć - siedem =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »