.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Rozwiązanie najmu okazjonalnego z powodu braku płatności

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 03.01.2022 • Zaktualizowane: 03.01.2022

Wynajęłam na dwa lata mieszkanie rodzinie z dziećmi w ramach najmu okazjonalnego. Mam wszystko, co się z tym wynajmem wiąże: umowę, poddanie się eksmisji spisane u notariusza, zgłoszenie do urzędu skarbowego i opłacony podatek za pierwszy miesiąc najmu. W kolejnym miesiącu wynajmujący nie zapłacili czynszu ani mediów. Nie chce im dłużej wynajmować, bo mnie oszukują i chcę wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego z powodu braku płatności. Po kilku rozmowach telefonicznych wynajmujący stwierdzili, że się wyprowadzą za dwa tygodnie, za trzy dni mamy się w tej sprawie spotkać. Obawiam się, że nie będą się chcieli wyprowadzić ani regulować płatności. Czy w moim interesie jest podpisać z nimi rozwiązanie umowy z dniem wyprowadzki, czy tez lepiej jest nic nie podpisywać do chwili, kiedy się nie wyprowadzą?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie najmu okazjonalnego z powodu braku płatności

Umowa najmu okazjonalnego

Aby udzielić Pani pełnej odpowiedzi na zadane pytanie, powinienem mieć do analizy Państwa umowę najmu okazjonalnego, bowiem to właśnie w niej można znaleźć wiele haczyków, o które to my możemy się zaczepić. Wskazać należy, że takim haczykiem jest np. wpłata kaucji. Często dzieje się tak, że w umowie zastrzeżono kaucję, a najemca jej nie wpłaca, i wtedy de facto nie dochodzi do zawarcia umowy, a tym samym od razu można wezwać najemcę do opuszczenia lokalu. Zakładam, że w Pani przypadku tak nie jest.

Wskazanie lokalu zastępczego przy umowie najmu okazjonalnego

Najem okazjonalny może zatem być zawierany tylko z osobami, które mogą wskazać lokal zastępczy, w którym będą mogły zamieszkać w przypadku opróżnienia lokalu zajmowanego na podstawie umowy o najem okazjonalny. Do umowy powinno być dołączone nadto oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, wskazanego przez najemcę będącego stroną umowy najmu okazjonalnego, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy w lokalu wskazanym w oświadczeniu, a nie wiem, czy takie Pani również posiada.

 

Na żądanie wynajmującego załącza się to ostatnie oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym. Nadto umowa najmu taka wymaga zarejestrowania w urzędzie skarbowym w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia najmu. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu wskazanym przez najemcę, ten ostatni jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w art. 19a ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 19d ust. 5 ustawy.

 

W świetle art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 777). W świetle art. 1046 § 51, wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego nie wynika prawo dłużnika do pomieszczenia tymczasowego, komornik usunie dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe. Komornik powinien zwrócić się o wskazanie noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Rozwiązanie umowy najmu

Analizując Pani przypadek, należy wskazać, że w przypadku gdy najemca nie dokonuje płatności za najem, powinno zależeć nam na jak najszybszym rozwiązaniu tej umowy. W sytuacji, gdy najemca nie chce jej rozwiązać, my możemy to zrobić, ale dopiero wtedy, gdy zaległości płatności przekroczą 3 miesiące. Dlatego w mojej ocenie, jeśli najemca chce rozwiązać umowę najmu okazjonalnego już teraz, to nie ma na co czekać, tylko skorzystać z tej opcji, a nie czekać odpowiednio 3 miesiące zaległości oraz kolejny miesiąc, w którym musimy wyznaczyć mu termin na wyrównanie zaległości płatności.

 

To zadłużenie jednomiesięczne, które aktualnie powstało, będzie dalej wymagalne mimo rozwiązania umowy najmu i będzie mogła Pani dochodzić płatności należności przed sądem, więc ja bez żadnych obaw bym tę umowę najmu okazjonalnego rozwiązywał. Oczywiście wymagając najlepiej, aby również w dniu rozwiązania umowy najmu się wyprowadzili. Tak byłoby najkorzystniej. Jeśli nie, to w sytuacji, gdy najpierw rozwiążą Państwo umowę najmu, później będzie Pani mogła przeprowadzić całą procedurę egzekucyjną i to już bez czekania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć + 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl