.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Wynajem mieszkania w Polsce przez brytyjskiego rezydenta

• Opublikowano: 16-10-2022 • Autor: Marcin Sądej

Jestem brytyjsklm rezydentem podatkowym i mieszkam w Anglii od 30 lat. Otrzymałam mieszkanie od rodziców w Polsce jako darowiznę. Chcę to mieszkanie wynająć. W którym kraju muszę zapłacić podatek za wynajem mieszkania?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wynajem mieszkania w Polsce przez brytyjskiego rezydenta

Rezydencja podatkowa

W pierwszej kolejności należy odnieść się do kwestii rezydencji podatkowej. Na gruncie prawa polskiego zagadnienie to reguluje ustawa PIT. Zgodnie z art. 3 ust. 1–1a „ustawy osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym”.

 

Natomiast z przedstawionego przez Panią opisu stanu faktycznego wynika, że żaden z powyższy warunków nie jest spełniony, ponieważ na stałe mieszka Pani za granicą i nie przebywa Pani w Polsce dłużej niż 183 dni. W rezultacie na gruncie prawa polskiego ma Pani status nierezydenta.

Podatek dochodowy w Polsce

Jak stanowi art. 3 ust. 2a ustawy „osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy)”. Natomiast w myśl art. 3 ust. 2b pkt 4 ustawy „za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości”.

 

Opodatkowanie dochodu z najmu nieruchomości położonej w Polsce znajduje również potwierdzenie w polsko–brytyjskiej umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. W art. 13 tejże umowy czytamy, że „dochód, osiągany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii z majątku nieruchomego (włączając dochód z gospodarstwa rolnego lub leśnego) położonego w Polsce, może być opodatkowany w Polsce. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się do dochodu osiągniętego z bezpośredniego użytkowania, dzierżawy lub innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego”.

 

Podsumowując powyższe, w zakresie przepisów prawa polskiego jest Pani traktowana jako nierezydent, który ma jednak obowiązek opodatkować w Polsce przychód z wynajmu nieruchomości położonej w Polsce.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Opodatkowanie najmu podarowanej nieruchomości

W zakresie wynajmu nieruchomości osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą korzystać albo z zasad ogólnych albo też z podatku zryczałtowanego. W przypadku zasada ogólnych stawka podatku wynosi 17% lub 32% od nadwyżki ponad 85 528 zł rocznego dochodu. Na zasadach ogólnych można uwzględnić koszty podatkowe. Rozliczenia dokonuje się na formularzu PIT–36 składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowych. Trzeba również pamiętać o obowiązku wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek do 20. dnia miesiąca następującego.

 

W przypadku podatku zryczałtowanego stawka podatku wynosi 8,5%, a od nadwyżki ponad 100 000 zł 12,5%. W przypadku ryczałtu podatek jest płatny od przychodu, więc nie ma możliwości uwzględnienia żadnych kosztów podatkowych. Również w tym przypadku należy wpłacać ryczałt miesięcznie w trakcie roku. Następnie po zakończeniu roku w terminie do końca lutego roku następnego należy złożyć PIT–28.

 

Nierezydenci składają zeznanie podatkowe do wyspecjalizowanych urzędów skarbowych ustalonych w danym województwie w którym prowadzony jest wynajem i w którym położona jest wynajmowana nieruchomość. Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych są to:

 

„1) w województwie dolnośląskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław–Psie Pole;

2) w województwie kujawsko–pomorskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;

3) w województwie lubelskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie;

4) w województwie lubuskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;

5) w województwie łódzkim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź–Śródmieście;

6)w województwie małopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków–Śródmieście;

7) w województwie mazowieckim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście;

8) w województwie opolskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu;

9) w województwie podkarpackim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;

10) w województwie podlaskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;

11) w województwie pomorskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;

12) w województwie śląskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach;

13) w województwie świętokrzyskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;

14) w województwie warmińsko–mazurskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie;

15) w województwie wielkopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań–Nowe Miasto;

16) w województwie zachodniopomorskim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie”.

 

Podsumowując, wynajem nieruchomości znajdującej się w Polsce podlega opodatkowaniu w Polsce.

Brak ryzyka podwójnego opodatkowania

Nie jest wykluczone, że taki dochód ma Pani również obowiązek wykazać w kraju swojej aktualnej rezydencji. W tym jednak zakresie należałoby przeanalizować przepisy kraju, w którym Pani mieszka. Dodatkowo zapewne nie dojdzie do podwójnego opodatkowania, ponieważ zastosowanie znajdzie odpowiednia metoda unikania wynikająca z umowy międzynarodowej. Obecnie z Wielką Brytanią wiąże Polskę metoda proporcjonalnego odliczenia, co oznacza, że zapewne od podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii będzie Pani mogła odliczyć podatek zapłacony w Polsce.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marcin Sądej

Prawnik, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończone studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Współpracuje z kancelariami doradców podatkowych oraz biurami rachunkowymi. Na co dzień zajmuje się obsługą prawną spółek handlowych. Publikuje artykuły o tematyce podatkowej. Udziela porad z zakresu prawa podatkowego, handlowego oraz cywilnego.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • siedem minus 0 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu