.
Mamy 12 973 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przedawnienie przestępstwa z art. 284 § 2, art. 286 § 1, art. 297 § 1, art. 300 § 1, art. 276, art. 297 § 2

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 18.05.2009

Prokurator stawia mi zarzuty popełnienia przestępstwa w 1997 i 1998 r. Śledztwo wszczęto w marcu 1999 r. Kiedy ulega przedawnieniu takie postępowanie i kto ma wystąpić o przedawnienie? Zarzuty postawiono mi z następujących artykułów: 1) art. 284 § 2 w związku z art. 294 § 1; 2) art. 286 § 1 przy zastosowaniu art. 91 § 1 w związku z art. 294 § 1; 3) art. 297 § 1 w związku z art. 11 § 2; 4) art. 300 § 1 w związku z art. 12; 5) art. 276; 6) art. 297 § 2.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie przestępstwa z art. 284 § 2, art. 286 § 1, art. 297 § 1, art. 300 § 1, art. 276, art. 297 § 2

Po ilu latach ustaje karalność przestępstwa?

Stosownie do art. 101 § 1 Kodeksu karnego karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, 

 2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

 2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat,

 3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

 4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki. 

 

Jeżeli chodzi o przestępstwo z art. 276 K.k., to jako że jest to czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia do lat 2, to karalność tego przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od daty jego popełnienia.

 

Co do przestępstwa z art. 284 § 2 w zw. z art. 294 § 1 K.k., to czyn stanowił występek zagrożony karą przekraczającą 5 lat (do 10 lat). Przedawnienie karalności tego przestępstwa ustaje po upływie 15 lat od daty jego popełnienia.

 

Art. 286 § 1 K.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 K.k. w zw. z art. 294 § 1 K.k. – zagrożenie karą pozbawienia wolności ponad 5 lat (do 15 lat). Przedawnienie karalności tego przestępstwa ustaje po upływie 15 lat od daty jego popełnienia.

 

Art. 297 § 1 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. – zagrożenie karą pozbawienia wolności do 5 lat. Przedawnienie karalności tego przestępstwa ustaje po upływie 10 lat od daty jego popełnienia.

 

Art. 297 § 2 K.k. – zagrożenie karą pozbawienia wolności do 5 lat. Przedawnienie karalności tego przestępstwa ustaje po upływie 10 lat od daty jego popełnienia.

 

Art. 300 K.k. § 1 K.k. w zw. z art. 12 K.k. – zagrożenie karą pozbawienia wolności do 3 lat. Przedawnienie karalności tego przestępstwa ustaje po upływie 5 lat od daty jego popełnienia.

 

Jednak ze względu na to, że w Pana przypadku prokurator wszczął przeciwko Panu postępowanie, będzie miał zastosowanie przepis art. 102 K.k.

 

Stosownie do tego przepisu, jeżeli w okresach przedawnienia karalności przewidzianych w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1–3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

 

Tak więc w Pana przypadku przedawnienie karalności przestępstw nastąpi:

  • art. 276 K.k. – po upływie 10 lat od jego popełnienia (tu nastąpiło już przedawnienie karalności),
  • art. 284 § 2 w zw. z art. 294 § 1 K.k. – po upływie 25 lat od jego popełnienia,
  • art. 286 § 1 K.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 K.k., w zw. z art. 294 § 1 K.k. – po upływie 25 lat od jego popełnienia,
  • art. 297 § 1 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. – po upływie 20 lat od daty jego popełnienia,
  • art. 297 § 2 K.k. – po upływie 20 lat od jego popełnienia,
  • art. 300 K.k. § 1 K.k. w zw. z art. 12 K.k. – po upływie 10 lat od daty jego popełnienia (tu nastąpiło już przedawnienie karalności).

 

Niektóre z przestępstw popełnił Pan przed wejściem w życie Kodeksu karnego (przed 1 września 1998 r.).

 

Według poprzednio obowiązującego Kodeksu karnego (art. 105 § 1) karalność przestępstwa ustawała, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

  • 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię,
  • 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą lat 5,
  • 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

 

Jednak zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554) do czynów popełnionych przed wejściem w życie Kodeksu karnego stosuje się przepisy tego kodeksu o przedawnieniu i zatarciu skazania, chyba że termin przedawnienia już upłynął (art. 15).

 

Do przedawnienia przestępstw popełnionych pod rządami starego Kodeksu karnego stosuje się więc przepisy obecnie obowiązującego Kodeksu karnego.

 

W przypadku popełnionych przez Pana przestępstw z art. 276 K.k. i 300 K.k. § 1 K.k. w zw. z art. 12 K.k. nastąpiło przedawnienie karalności.

W jaki sposób następuje przedawnienie karalności przestępstwa?

Przedawnienie następuje z mocy prawa. Przedawnienie karalności powoduje zakaz wszczęcia postępowania i konieczność umorzenia postępowania już wszczętego w sprawie przestępstwa, które się przedawniło. Przedawnienie nie następuje na wniosek – jak już wspomniałem, następuje ono z mocy prawa.

 

Zwrócę jeszcze uwagę na art. 4 § 1 K.k. karnego: „Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy”.

 

Ze względu na powyższy przepis w Pana przypadku mogą zaistnieć inne terminy przedawnienia. Jeżeli bowiem popełnił Pan niektóre z przestępstw przed wejściem w życie Kodeksu karnego, to mogą zostać zastosowane przepisy względniejsze dla sprawcy, np. dotyczące ewentualnego wymiaru kary (ale nie te dotyczące przedawnienia).

 

Jednak w celu dokładnego wskazania, w przypadku których przestępstw mogłoby to mieć zastosowanie, należałoby bardzo dokładnie poznać okoliczności popełnienia tych przestępstw, czas ich popełnienia, kwalifikację według starego Kodeksu karnego, jaką zastosował organ prowadzący postępowanie i wiele innych okoliczności związanych z popełnionymi przestępstwami.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 4 minus I =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl