Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie przestępstwa z art. 284 § 2, art. 286 § 1, art. 297 § 1, art. 300 § 1, art. 276, art. 297 § 2

Autor: Łukasz Obrał • Opublikowane: 18.05.2009

Prokurator stawia mi zarzuty popełnienia przestępstwa w 1997 i 1998 r. Śledztwo wszczęto w marcu 1999 r. Kiedy ulega przedawnieniu takie postępowanie i kto ma wystąpić o przedawnienie? Zarzuty postawiono mi z następujących artykułów: 1) art. 284 § 2 w związku z art. 294 § 1; 2) art. 286 § 1 przy zastosowaniu art. 91 § 1 w związku z art. 294 § 1; 3) art. 297 § 1 w związku z art. 11 § 2; 4) art. 300 § 1 w związku z art. 12; 5) art. 276; 6) art. 297 § 2.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie przestępstwa z art. 284 § 2, art. 286 § 1, art. 297 § 1, art. 300 § 1, art. 276, art. 297 § 2

Po ilu latach ustaje karalność przestępstwa?

Stosownie do art. 101 § 1 Kodeksu karnego karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

 1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, 

 2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

 2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności powyżej 5 lat,

 3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

 4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki. 

 

Jeżeli chodzi o przestępstwo z art. 276 K.k., to jako że jest to czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia do lat 2, to karalność tego przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od daty jego popełnienia.

 

Co do przestępstwa z art. 284 § 2 w zw. z art. 294 § 1 K.k., to czyn stanowił występek zagrożony karą przekraczającą 5 lat (do 10 lat). Przedawnienie karalności tego przestępstwa ustaje po upływie 15 lat od daty jego popełnienia.

 

Art. 286 § 1 K.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 K.k. w zw. z art. 294 § 1 K.k. – zagrożenie karą pozbawienia wolności ponad 5 lat (do 15 lat). Przedawnienie karalności tego przestępstwa ustaje po upływie 15 lat od daty jego popełnienia.

 

Art. 297 § 1 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. – zagrożenie karą pozbawienia wolności do 5 lat. Przedawnienie karalności tego przestępstwa ustaje po upływie 10 lat od daty jego popełnienia.

 

Art. 297 § 2 K.k. – zagrożenie karą pozbawienia wolności do 5 lat. Przedawnienie karalności tego przestępstwa ustaje po upływie 10 lat od daty jego popełnienia.

 

Art. 300 K.k. § 1 K.k. w zw. z art. 12 K.k. – zagrożenie karą pozbawienia wolności do 3 lat. Przedawnienie karalności tego przestępstwa ustaje po upływie 5 lat od daty jego popełnienia.

 

Jednak ze względu na to, że w Pana przypadku prokurator wszczął przeciwko Panu postępowanie, będzie miał zastosowanie przepis art. 102 K.k.

 

Stosownie do tego przepisu, jeżeli w okresach przedawnienia karalności przewidzianych w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa określonego w § 1 pkt 1–3 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach – z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

 

Tak więc w Pana przypadku przedawnienie karalności przestępstw nastąpi:

  • art. 276 K.k. – po upływie 10 lat od jego popełnienia (tu nastąpiło już przedawnienie karalności),
  • art. 284 § 2 w zw. z art. 294 § 1 K.k. – po upływie 25 lat od jego popełnienia,
  • art. 286 § 1 K.k. przy zastosowaniu art. 91 § 1 K.k., w zw. z art. 294 § 1 K.k. – po upływie 25 lat od jego popełnienia,
  • art. 297 § 1 K.k. w zw. z art. 11 § 2 K.k. – po upływie 20 lat od daty jego popełnienia,
  • art. 297 § 2 K.k. – po upływie 20 lat od jego popełnienia,
  • art. 300 K.k. § 1 K.k. w zw. z art. 12 K.k. – po upływie 10 lat od daty jego popełnienia (tu nastąpiło już przedawnienie karalności).

 

Niektóre z przestępstw popełnił Pan przed wejściem w życie Kodeksu karnego (przed 1 września 1998 r.).

 

Według poprzednio obowiązującego Kodeksu karnego (art. 105 § 1) karalność przestępstwa ustawała, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

  • 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię,
  • 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą lat 5,
  • 5 – gdy chodzi o pozostałe występki.

 

Jednak zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554) do czynów popełnionych przed wejściem w życie Kodeksu karnego stosuje się przepisy tego kodeksu o przedawnieniu i zatarciu skazania, chyba że termin przedawnienia już upłynął (art. 15).

 

Do przedawnienia przestępstw popełnionych pod rządami starego Kodeksu karnego stosuje się więc przepisy obecnie obowiązującego Kodeksu karnego.

 

W przypadku popełnionych przez Pana przestępstw z art. 276 K.k. i 300 K.k. § 1 K.k. w zw. z art. 12 K.k. nastąpiło przedawnienie karalności.

W jaki sposób następuje przedawnienie karalności przestępstwa?

Przedawnienie następuje z mocy prawa. Przedawnienie karalności powoduje zakaz wszczęcia postępowania i konieczność umorzenia postępowania już wszczętego w sprawie przestępstwa, które się przedawniło. Przedawnienie nie następuje na wniosek – jak już wspomniałem, następuje ono z mocy prawa.

 

Zwrócę jeszcze uwagę na art. 4 § 1 K.k. karnego: „Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy”.

 

Ze względu na powyższy przepis w Pana przypadku mogą zaistnieć inne terminy przedawnienia. Jeżeli bowiem popełnił Pan niektóre z przestępstw przed wejściem w życie Kodeksu karnego, to mogą zostać zastosowane przepisy względniejsze dla sprawcy, np. dotyczące ewentualnego wymiaru kary (ale nie te dotyczące przedawnienia).

 

Jednak w celu dokładnego wskazania, w przypadku których przestępstw mogłoby to mieć zastosowanie, należałoby bardzo dokładnie poznać okoliczności popełnienia tych przestępstw, czas ich popełnienia, kwalifikację według starego Kodeksu karnego, jaką zastosował organ prowadzący postępowanie i wiele innych okoliczności związanych z popełnionymi przestępstwami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • I + IV =

»Podobne materiały

Zdolność do pracy pracownika po operacji

Pracownik (stanowisko: elektryk) miał operację (by-passy). Wrócił do pracy, przynosząc orzeczenie lekarskie o zdolności do pracy. W uwagach jest jednak napisane: „przeciwwskazana ciężka praca fizyczna, wskazane ograniczenie wysiłku”. Co to znaczy? Czym może skutkować, jeśli np. pracownik

 

Wyrobienie paszportu dziecku bez zgody sądu rodzinnego

Jestem pięć lat po rozwodzie. Potrzebuję wyrobić dziecku nowy paszport, bo zdjęcie w obecnym jest już nieaktualne. Ojciec dziecka od dwóch lat się z nami nie kontaktuje, nie odpowiada na moje wiadomości z prośbą o kontakt w sprawie paszportu. Wyrok dał mu prawo do decydowania o istotnych sprawach dz

 

Kiedy następuje przedawnienie karalności?

W 1993 r. popełniłem przestępstwo z art. 210 § 2 Kodeksu karnego. Podczas zdarzenia ukradłem też samochód, w którym uległem wypadkowi. Sąd nie wydał wyroku, nie udało się ustalić mojej poczytalności przed i w trakcie przestępstwa. Kiedy następuje przedawnienie karalności? Co przerywa bieg okres

 

Niesłuszne oskarżenie o posiadanie narkotyków

Zostałem posądzony o posiadanie narkotyków (amfetaminy). Osobą, która doniosła na policję, jest mój ojciec. Kiedy rzekomo znalazł w moich rzeczach ten narkotyk, ja już z nim nie mieszkałem. Nasze stosunki od lat były złe, ojciec wiele razy groził mi i rodzeństwu, znęcając się nad nami fizycznie i ps

 

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Znajomy zatrzymał się u mojej córki z powodu problemów rodzinnych. W tym czasie córka musiała wyjechać na kilka dni. Podczas jej nieobecności znajomy zdewastował mieszkanie córki i ukradł cenne przedmioty, które następnie zastawił w lombardzie. Na część tych cennych przedmiotów córka posiada paragon

 

Zabranie prawa jazdy w UK a wyrobienie nowego prawa jazdy w Polsce

Zabrano mi w UK prawo jazdy na okres 26 miesięcy przez prowadzenie pod wpływem alkoholu. Czy w Polsce mogę wyrobić nowe prawo jazdy, żeby podczas urlopu prowadzić samochód w UE?

 

Rozliczenie zarobku płaconego przez PayPal

Pewna amerykańska firma chce, żebym pracował dla niej zdalnie raz na jakiś czas. Będą mi wysyłali zarobki poprzez platformę PayPal na podstawie mojego EU VAT ID. Zastanawiam się, jak rozliczyć taki przychód, który zacznę otrzymywać. Jedyna umowa, którą będę podpisywał, to NDA.

 

Zmiana danych w umowie najmu

Prowadzę działalność gospodarczą we własnym lokalu, do tej pory podnajmowałam część mojego lokalu i wystawiałam na to fakturę, ponieważ jestem VATowcem. Moja działalność stała się niestety nieopłacalna i chcę cały lokal wynająć innemu najemcy. Z końcem roku kończę działalność. Czy mogę sporządzić no

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »