Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wynajem użyczonego mieszkania a podatki

Autor: Marcin Sądej • Opublikowane: 19.11.2020

Jeżeli siostra, która jest współwłascielką budynku mieszkalnego, zawarła ze mną umowę użyczenia (opieka nad tym domem) z klauzulą, że mogę ten dom wynajmować, to czy w przypadku wynajmu podatnikiem zryczałtowanego podatku będę ja czy moja siostra? Drugi współwłaściciel, mój brat przebywa, od lat za granicą i z nim takiej umowy nie mam, ale nie ma nic przeciwko temu.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wynajem użyczonego mieszkania a podatki

Umowa użyczenia mieszkania

W zakresie odpowiedzi na pierwsze pytanie na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotna jest treść art. 712 Kodeksu cywilnego, gdzie czytamy, że jeżeli umowa nie określa sposobu używania rzeczy, biorący może rzeczy używać w sposób odpowiadający jej właściwościom i przeznaczeniu. Bez zgody użyczającego biorący nie może oddać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania.

Wynajem użyczonego mieszkania

W konsekwencji możliwa jest sytuacja, w której właściciel użyczy nieruchomość innej osobie, a ta następnie wynajmie nieruchomość osobom trzecim. W tym zakresie należy sporządzić umowę użyczenia, w której należy wskazać, iż użyczający daje prawo biorącemu w używanie do wynajmowania nieruchomości.

 

W tym miejscu zaznaczyć należy, że sama umowa użyczenia pomiędzy członkami najbliższej rodziny jest neutralna podatkowo. Zgodnie bowiem z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy PIT zwalania się od podatku wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Dochód z najmu mieszkania i podatki

W kwestii natomiast dochodu z wynajmu należy odnieść się do przepisów podatkowych. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Jak zatem widać przychód powstaje u tej osoby, która otrzymuje określone środki pieniężne.

Osoba zobowiązana do opłacania podatku od najmu mieszkania

Jeżeli zatem właściciel odda nieruchomości w użyczenie z możliwością wynajmu tychże nieruchomości, to osoba biorąca nieruchomość w użyczenie, a nie właściciel, będzie stroną zawartych umów najmu. Skoro tak, to ona będzie podmiotem, który otrzymuje przychód podatkowy, a więc to Pan będzie podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku. To Pana będzie wiązał z najemcą stosunek prawny wynikający z umowy najmu ze wszelkimi konsekwencjami podatkowymi. Natomiast właścicieli (siostra i brat) będzie wiązała jedynie z Panem umowa użyczenia, która, jak już wspomniałem, w tych okolicznościach jest neutralna podatkowo.

 

Dopuszczalność wynajmu nieruchomości, która została oddana w używanie, potwierdza m.in. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18.04.2008 r., nr ILPB2/415-39/08-2/JK:

 

„Czy osoba bliska, która korzysta z użyczenia może pobierać korzyści z używania obiektu w celu pokrycia kosztów utrzymania i rozliczać przychody z najmu ryczałtem 8,5% na własne nazwisko, bez prowadzenia działalności gospodarczej na własny NIP?

 

W świetle powyższego stwierdzić należy, że wyrażone przez Wnioskodawcę stanowisko, co do możliwości opodatkowania uzyskanych z tytułu najmu przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 8,5% przychodów jest prawidłowe, jednakże po spełnieniu przez Wnioskodawcę zastrzeżeń wynikających z treści ww. przepisów”.

 

Podobnie również interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 09.03.2015 r., nr IBPBII/2/415-1064/12/14/MZM:

 

„W tym miejscu należy wskazać, że umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z art. 710 ustawy - Kodeks cywilny - przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy w zakresie przewidzianym umową i przepisami prawa. Cechą charakterystyczną użyczenia jest nieodpłatność oraz motyw bezinteresowności. Z uwagi na fakt, że z tytułu umowy użyczenia zobowiązanym do spełnienia świadczenia jest tylko użyczający, umowę tę należy uznać za jednostronnie zobowiązującą. Kodeks cywilny nie przewiduje żadnej szczególnej formy zawierania tej umowy i może ona być zawarta w dowolnej formie, np. zwykłej pisemnej, ustnej, aktu notarialnego, czynności konkludentnych (dorozumianych).

 

Umowa użyczenia może przewidywać prawo do wynajmowania użyczonego lokalu przez osobę biorącą lokal w użyczenie. Jeśli ta osoba jest wynajmującym wówczas przychód z najmu jest przychodem osoby biorącej lokal w użyczenie”.

 

Odpowiadając zatem na postawione pytanie: w tych okolicznościach to Pan będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od najmu, ponieważ nieruchomości zostaną Panu oddane w używanie i to Pan będzie stroną umowy najmu z potencjalnymi najemcami.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • zero minus pięć =

»Podobne materiały

Poszerzenie zakresu obowiązków pracownika

Z wykształcenia jestem chemikiem i na takim stanowisku pracuję – w umowie o pracę zapisano „specjalista”, a w tak zwanej stanowiskowej karcie pracy: „specjalista ds. chemicznych”. Pełnię też funkcję wydziałowego społecznego inspektora pracy. Przełożony poinfor

 

Zarząd nieruchomością w imieniu dziecka po przekazaniu jej w formie darowizny

Rodzice zamierzają przekazać w formie darowizny swojemu małoletniemu dziecku (12 lat) kamienicę wielomieszkaniową, która nie ma żadnych obciążeń z wyjątkiem umów najmu, jest rentowna. Czy jako zarządcy będą mogli bez zgody sądu rodzinnego administrować nią w imieniu dziecka? Chodzi o zarząd zwykły n

 

Roszczenie regresowe PZU

We wrześniu 2004 r. mąż spowodował wypadek w stanie nietrzeźwym. Poszkodowany otrzymał z PZU odszkodowanie w wys. 80 000 zł. We wrześniu 2005 r. mąż otrzymał z PZU wezwanie do zapłaty regresu w wys. 40 000 zł. Po ustnych uzgodnieniach z windykatorem PZU wpłacił pierwszą ratę i zobowiązał się spłacać

 

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania

Jakiś czas temu sprzedałem mieszkanie. Przed sprzedażą zawarłem ustną umowę z kupującym, że ewentualna niedopłata za ogrzewanie zostanie pokryta właśnie przez niego. Złożyłem oświadczenie do administracji, że wspomniane koszty za ogrzewanie pokrywa kupujący (oświadczenie było bez jego podpisu). Jak

 

Zwrot pieniędzy przez sklep internetowy za niedostarczony towar

Sprawa dotyczy zwrotu pieniędzy przez sklep internetowy za niedostarczony towar. Zamówiłam w sklepie internetowym ekskluzywny barek. Zapłaciłam przelewem całą kwotę. Gdy po dwóch dniach nie otrzymałam potwierdzenia zakupu, zadzwoniłam do sklepu i okazało się, że barku już nie ma. Poinformowano mnie,

 

Remont mieszkania a zgoda wspólnoty mieszkaniowej

Jestem właścicielem lokalu w budynku, którym zarządza wspólnota mieszkaniowa. Chciałem dokonać remontu mieszkania, polegającego na wyburzeniu ścianek działowych (nie nośnych), wymianie instalacji elektrycznej, zdemontowaniu instalacji gazowej, dlatego powiadomiłem o tym wspólnotę. Otrzymałem informa

 

Najem mieszkania dla pracownika firmy

Sprawa dotyczy najmu mieszkania dla pracownika firmy. Jakie są wady zawierania umowy o wynajem mieszkania między osobą fizyczną (właścicielem, wynajmującym) a firmą (najemcą). Firma chce wynająć mieszkanie w celach mieszkaniowych dla jednego z pracowników. Co powinno znaleźć się w takiej umowie i ja

 

Reklama na elewacji budynku spółdzielni

Jestem właścicielką lokalu użytkowego, który wynajmuję. Budynek w większości należy do spółdzielni mieszkaniowej. Czy spółdzielnia może żądać zapłaty od wynajmującego lokal za szyldy reklamowe powieszone na elewacji budynku nad witrynami jego sklepu? Albo domagać się zgody na wywieszenie reklamy?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »