Mamy 11 794 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 16.04.2012

Jakiś czas temu sprzedałem mieszkanie. Przed sprzedażą zawarłem ustną umowę z kupującym, że ewentualna niedopłata za ogrzewanie zostanie pokryta właśnie przez niego. Złożyłem oświadczenie do administracji, że wspomniane koszty za ogrzewanie pokrywa kupujący (oświadczenie było bez jego podpisu). Jak się okazało, nabywca mieszkania złożył podobne pismo, lecz wskazał, iż to ja pokrywam ewentualną niedopłatę. Ponadto kupujący miesiąc po nabyciu mieszkania zlecił wykonanie międzyodczytu, o czym nie raczył mnie poinformować. Ostatecznie zostałem obciążony fakturą za ogrzewanie. Zaznaczam, że w akcie notarialnym zostało zapisane, iż wszelkie koszty powstałe po podpisaniu aktu będą pokryte przez kupującego. Natomiast w regulaminie spółdzielni mieszkaniowej widnieje zapis, iż sprzedającego (w momencie sprzedaży mieszkania) można obciążyć za koszty ogrzewania do wartości wpłaconych zaliczek. Już dwa razy odwoływałem się od decyzji administracji – bez skutku. Co jeszcze mogę zrobić?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z przedstawionego stanu faktycznego sprawy wyraźnie wynika, iż na mocy umowy sprzedaży kupujący zobowiązał się do pokrycia wszelkich kosztów powstałych po dniu sprzedaży mieszkania. Taka umowa jest wiążąca jedynie dla stron (kupującego i sprzedającego), ale już nie dla osób trzecich, takich jak spółdzielnia mieszkaniowa. W stosunkach ze spółdzielnią wiąże Pana regulamin, który de facto jest zbieżny z Pana ustaleniami umownymi poczynionymi z kupującym mieszkanie.

 

Skoro w regulaminie spółdzielni wskazane jest, iż sprzedający odpowiada do wysokości zaliczek na opłaty za ogrzewanie, które są jedynie prognozowane (nie zaś oparte o faktyczne zużycie), to w przypadku rozbieżności pomiędzy zaliczkami a faktycznym zużyciem ewentualna nadpłata lub niedopłata będzie obciążać już kupującego i to do niego spółdzielnia powinna wystąpić z roszczeniami, a on ewentualnie może dokonać rozliczeń ze sprzedającym.

 

Niestety w chwili, w której spółdzielnia mieszkaniowa nie kieruje roszczeń do kupującego, a jedynie do sprzedającego – nie ma Pan możliwości złożenia jakiegokolwiek formalnego zażalenia. Może Pan jedynie cierpliwie odpowiadać na pisma administracji, wskazując, iż nie uznaje Pan roszczeń dotyczących rozliczenia ciepła oraz podtrzymuje Pan swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w poprzednich pismach. Dobrze byłoby także załączyć do Pana pism kserokopię aktu notarialnego i regulaminu spółdzielni.

 

Jeżeli to wszystko nie przekona spółdzielni mieszkaniowej, to – aby dochodzić zapłaty faktury za ogrzewanie – zmuszona będzie wystąpić przeciwko Panu na drogę postępowania sądowego i wykazać jednoznacznie, iż do zużycia poszczególnych jednostek ciepła doszło przed dniem sprzedaży mieszkania, co biorąc pod uwagę, iż w dniu sprzedaży nie był przeprowadzony odczyt liczników, może być utrudnione.

 

Gdyby sprawa trafiła jednak do sądu, to powinien Pan w trybie art. 84 Kodeksu postępowania cywilnego poprosić sąd rozpatrujący sprawę o zawiadomienie kupującego o toczącym się postępowaniu. Ułatwi to bowiem Panu ewentualne dochodzenie roszczeń od kupującego, choć kluczowe w tym wypadku będzie wykazanie, kiedy rzeczywiście poszczególne jednostki ciepła zostały zużyte i czy miało to miejsce przed dniem sprzedaży mieszkania, czy też już po tym dniu.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • VIII minus IV =
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

Poduszki