Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki jest termin na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 15.03.2016

Kiedy upływa termin na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej? Czy jest to dzień dostarczenia do pracodawcy sprzeciwu, czy wysłania Pocztą Polską?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 112 Kodeksu pracy (K.p.) w przypadku gdy zastosowanie kary porządkowej (upomnienia, nagany lub kary pieniężnej) nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Jest to procedura wewnątrzzakładowa, więc sprzeciw adresowany jest do pracodawcy. Pracodawca ma 14 dni na uwzględnienie bądź odrzucenie sprzeciwu. Nieodrzucenie sprzeciwu w tym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

 

Siedmiodniowy termin, w którym pracownik może wnieść skutecznie sprzeciw, jest obliczany na podstawie ogólnych zasad liczenia terminów uregulowanych w Kodeksie cywilnym (K.c.). Kodeks pracy odsyła bowiem poprzez art. 300 do Kodeksu cywilnego w sprawach nienormowanych przepisami prawa pracy, jeśli regulacje cywilistyczne nie są sprzeczne z zasadami prawa pracy.

 

Skoro prawo pracy nie zawiera ogólnych unormowań co do liczenia terminów, należy w tym przypadku posiłkować się art. 111 K.c., zgodnie z którym termin liczony w dniach należy obliczać z pominięciem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, które uznaje się za początek danego terminu (w tym przypadku dzień doręczenia pisma z naganą). Termin liczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia (o godzinie 24.00). Tym samym w przypadku gdy pracownik otrzymał informację o nałożeniu kary porządkowej (nagany) na przykład 23 czerwca w poniedziałek, to termin na wniesienie odwołania upływa dnia 30 czerwca (w kolejny poniedziałek). Wykładnia ta pozostaje w zgodzie z wyrokiem SN z 17 listopada 2004 (II PK 64/04). Gdyby termin upływał w dniu ustawowo wolnym od pracy, wówczas termin upłynie dopiero dnia następnego.

 

Zgodnie z art. 61 K.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

 

Oznacza to, że odwołanie wysłane pocztą powinno dotrzeć do pracodawcy przed upływem 7 dni (czyli przed końcem 30 czerwca, jak w przykładzie wyżej), aby pracodawca mógł się z tym odwołaniem w odpowiednim terminie zapoznać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • V + IX =

»Podobne materiały

Zatrudnienie kobiety w ciąży

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Teraz (tj. we wrześniu) chciałbym zatrudnić kobietę w ciąży. Czy mogę zatrudnić taką pracownicę? Z jakimi kosztami powinienem się liczyć, jeśli osoba ta pójdzie na zwolnienie lekarskie (np. od listopada)? Czy ZUS może zakwestionować umowę o pracę? Do kt

 

Jednoczesne wniesienie pozwu rozwodowego i wniosku o ustalenie rozdzielności majątkowej

Dostałem pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną, ponieważ z żoną mieszkamy osobno już trzy lata. W tym samym czasie sam złożyłem pozew rozwodowy. Czy mogę wnioskować o odrzucenie pozwu o ustalenie rozdzielności, skoro po rozwodzie automatycznie nasz majątek zostanie podzielony? C

 

Koszty sądowe w sprawie o zadośćuczynienie

Mój ojciec stara się o zadośćuczynienie w wysokości 100 000 zł po śmierci swojej żony, która zginęła w wyniku wypadku drogowego. Tata ma opłacić 5000 zł kosztów sądowych. Czy ta kwota w razie niewygrania sprawy przepada? Czy zmniejsza się ona, jeśli zadośćuczynienie będzie niższe?

 

Hipoteka przymusowa na wspólnej działce

Jestem właścicielem 7/8 nieruchomości, jest to niezabudowana działka o wartości ok. 60 tys. zł. Pozostała część (1/8) należy do mojej siostry, która ma zobowiązania pieniężne względem urzędu celnego dwukrotnie przewyższające wartość całej tej działki – jej udziały są obciążone hipoteką przymus

 

Poświadczenie nieprawdy we wniosku o kredyt

Pomagałam w prowadzeniu sklepu spożywczego mojej teściowej, jednak nie byłam w nim zatrudniona. Zajmowałam się między innymi dostawami towarów, urlopami pracowników itp. W 2010 r. zatrudniliśmy do pracy znajomą na 1/2 etatu. Miała ona problemy finansowe i prosiła o wypisanie druku na pożyczkę. Wpisa

 

Brak tachografu i tarczek a kontrola BAG w Niemczech

Zostałem zatrzymany w Niemczech przez „policję autostradową”, która zażądała ode mnie tachografu i tarczek. Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą (kupno-sprzedaż samochodów) i jechałem z podpiętą lawetą (a na niej były zakupione samochody), więc pojazd przekraczał 3,5 t

 

Zaginiony akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego

W 2002 r. zdobyłem stopień nauczyciela mianowanego, akt nadany przez wiceprezydenta miasta. W sekretariacie szkoły, w której pracuję, dowiedziałem się niedawno, że nie ma mojego aktu nadania stopnia zawodowego, jest tylko zaświadczenie, że go posiadam. Usłyszałem, że takie dokumenty są niszczon

 

Zakaz konkurencji a wspólne PKD

Pracuję w firmie windykacyjnej obsługującej tzw. pakiety wierzytelności masowych nabywane na podstawie cesji od banków itd. Mój pracodawca nie prowadzi windykacji spraw zleconych przez klientów. W umowie z pracodawcą jest zapis dotyczący zakazu konkurencji: w okresie zatrudnienia Pracownik nie może

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »