.
Mamy 12 090 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaki jest termin na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 15.03.2016

Kiedy upływa termin na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej? Czy jest to dzień dostarczenia do pracodawcy sprzeciwu, czy wysłania Pocztą Polską?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 112 Kodeksu pracy (K.p.) w przypadku gdy zastosowanie kary porządkowej (upomnienia, nagany lub kary pieniężnej) nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Jest to procedura wewnątrzzakładowa, więc sprzeciw adresowany jest do pracodawcy. Pracodawca ma 14 dni na uwzględnienie bądź odrzucenie sprzeciwu. Nieodrzucenie sprzeciwu w tym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

 

Siedmiodniowy termin, w którym pracownik może wnieść skutecznie sprzeciw, jest obliczany na podstawie ogólnych zasad liczenia terminów uregulowanych w Kodeksie cywilnym (K.c.). Kodeks pracy odsyła bowiem poprzez art. 300 do Kodeksu cywilnego w sprawach nienormowanych przepisami prawa pracy, jeśli regulacje cywilistyczne nie są sprzeczne z zasadami prawa pracy.

 

Skoro prawo pracy nie zawiera ogólnych unormowań co do liczenia terminów, należy w tym przypadku posiłkować się art. 111 K.c., zgodnie z którym termin liczony w dniach należy obliczać z pominięciem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, które uznaje się za początek danego terminu (w tym przypadku dzień doręczenia pisma z naganą). Termin liczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia (o godzinie 24.00). Tym samym w przypadku gdy pracownik otrzymał informację o nałożeniu kary porządkowej (nagany) na przykład 23 czerwca w poniedziałek, to termin na wniesienie odwołania upływa dnia 30 czerwca (w kolejny poniedziałek). Wykładnia ta pozostaje w zgodzie z wyrokiem SN z 17 listopada 2004 (II PK 64/04). Gdyby termin upływał w dniu ustawowo wolnym od pracy, wówczas termin upłynie dopiero dnia następnego.

 

Zgodnie z art. 61 K.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

 

Oznacza to, że odwołanie wysłane pocztą powinno dotrzeć do pracodawcy przed upływem 7 dni (czyli przed końcem 30 czerwca, jak w przykładzie wyżej), aby pracodawca mógł się z tym odwołaniem w odpowiednim terminie zapoznać.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 8 - 5 =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

porady spadkowe

porady budowlane

porady prawnika odpowiedziprawne.pl

ozdobne poduszki Hampton