.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Jaki jest termin na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej?

Kiedy upływa termin na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej? Czy jest to dzień dostarczenia do pracodawcy sprzeciwu, czy wysłania Pocztą Polską?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jaki jest termin na wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej?

Wniesienie sprzeciwu od kary porządkowej (upomnienia, nagany lub kary pieniężnej)

Zgodnie z art. 112 Kodeksu pracy (K.p.) w przypadku gdy zastosowanie kary porządkowej (upomnienia, nagany lub kary pieniężnej) nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może w ciągu siedmiu dni od zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Jest to procedura wewnątrzzakładowa, więc sprzeciw adresowany jest do pracodawcy. Pracodawca ma 14 dni na uwzględnienie bądź odrzucenie sprzeciwu. Nieodrzucenie sprzeciwu w tym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem.

Siedmiodniowy termin, w którym pracownik może wnieść skutecznie sprzeciw, jest obliczany na podstawie ogólnych zasad liczenia terminów uregulowanych w Kodeksie cywilnym (K.c.). Kodeks pracy odsyła bowiem poprzez art. 300 do Kodeksu cywilnego w sprawach nienormowanych przepisami prawa pracy, jeśli regulacje cywilistyczne nie są sprzeczne z zasadami prawa pracy.

Termin w którym pracownik może wnieść sprzeciw od kary porządkowej

Skoro prawo pracy nie zawiera ogólnych unormowań co do liczenia terminów, należy w tym przypadku posiłkować się art. 111 K.c., zgodnie z którym termin liczony w dniach należy obliczać z pominięciem dnia, w którym nastąpiło zdarzenie, które uznaje się za początek danego terminu (w tym przypadku dzień doręczenia pisma z naganą). Termin liczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia (o godzinie 24.00). Tym samym w przypadku gdy pracownik otrzymał informację o nałożeniu kary porządkowej (nagany) na przykład 23 czerwca w poniedziałek, to termin na wniesienie odwołania upływa dnia 30 czerwca (w kolejny poniedziałek). Wykładnia ta pozostaje w zgodzie z wyrokiem SN z 17 listopada 2004 (II PK 64/04). Gdyby termin upływał w dniu ustawowo wolnym od pracy, wówczas termin upłynie dopiero dnia następnego.

 

Zgodnie z art. 61 K.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią. Odwołanie takiego oświadczenia jest skuteczne, jeżeli doszło jednocześnie z tym oświadczeniem lub wcześniej.

 

Oznacza to, że odwołanie wysłane pocztą powinno dotrzeć do pracodawcy przed upływem 7 dni (czyli przed końcem 30 czerwca, jak w przykładzie wyżej), aby pracodawca mógł się z tym odwołaniem w odpowiednim terminie zapoznać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 1 - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu