.
Udzieliliśmy ponad 126,8 tys. porad prawnych i mamy 14 401 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Obniżony wymiar czasu pracy pracownicy po macierzyńskim

Moje pytanie dotyczy obniżenia wymiaru czasu pracy pracownicy na podstawie art. 186 K.p. Do końca tego miesiąca pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. Złożyła już wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy i jednocześnie o obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8 etatu od dnia powrotu z urlopu wypoczynkowego. Ze względów organizacyjnych pracodawca nie może przyjąć pracownicy na stanowisko, które piastowała przed urlopem, i chce jej zaproponować równorzędne stanowisko, ale w oddziale w innej miejscowości. Czy dla takiej zmiany wystarczy zastosować porozumienie zmieniające umowę o pracę, zwłaszcza że wypowiedzenie zmieniające nie wchodzi w rachubę – pracownica jest przez rok chroniona? Co może zrobić pracodawca, jeżeli pracownica nie zgodzi się na zmianę miejsca pracy? Do kiedy konkretnie pracownica jest chroniona przed zwolnieniem, czy przez rok od złożenia wniosku, czy od dnia zastosowania obniżonego czasu pracy? Czy za rok, będąc nadal uprawnioną do korzystania z urlopu wychowawczego, pracownica może złożyć kolejny wniosek o obniżenie wymiaru na kolejny rok i czy nadal przez kolejny okres będzie chroniona?


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Obniżony wymiar czasu pracy pracownicy po macierzyńskim

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym

Zgodnie z art. 186(8) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

 

Ochrona określona przepisami prawa pracy rozciąga się również na przypadki zmiany warunków zatrudnienia. Nie wolno zatem pracodawcy wypowiedzieć warunków pracy i płacy pracownikowi w trakcie urlopu wychowawczego.

Podobnie jak w przypadku definitywnego wypowiedzenia umowy o pracę odrębne uregulowania dotyczą pracowników, którzy są zatrudnieni u większych pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Jeżeli bowiem tacy pracodawcy mogą wypowiedzieć definitywnie umowę o pracę, to dopuszczalne jest także wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy z przyczyn nieleżących po stronie pracownika osobom korzystającym z urlopu wychowawczego.

 

Wypowiedzenie warunków pracy i płacy z przyczyn niedotyczących pracowników może być dokonane pracownikom przebywającym na urlopie wychowawczym.

 

Analogicznie jak w przypadku definitywnego wypowiedzenia umowy, z powyższej możliwości nie mogą korzystać pracodawcy zatrudniający mniej niż 20 pracowników.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Podpisanie z pracownicą porozumienia zmieniającego

Rozwiązaniem w tej sytuacji jest przedstawienie pracownicy porozumienia zmieniającego. Jeśli się nie zgodzi – zmienić jej warunki pracy w drodze wypowiedzenia zmieniającego można tylko wówczas, gdy pracodawca zlikwiduje jej stanowisko i gdy zatrudnia powyżej 20 pracowników. W innym wypadku nie ma takiej możliwości i nawet jeśli nie ma stanowiska dla pracownicy, należy traktować ją tak, jakby prace wykonywała i nadal wypłacać jej wynagrodzenie.

 

Ochrona przysługuje jej od momentu rozpoczęcia korzystania z obniżenia wymiaru zatrudnienia w zamian za urlop wychowawczy, a nie od momentu złożenia wniosku. Do czasu rozpoczęcia pracy w obniżonym wymiarze jest ona chroniona przed wypowiedzeniem zmieniającym z tytułu urlopu macierzyńskiego i urlopu wypoczynkowego.

Ochrona przed wypowiedzeniem zmieniającym z tytułu urlopu macierzyńskiego i urlopu wypoczynkowego

Przepis nie precyzuje aspektów organizacyjnych korzystania z tego uprawnienia, w szczególności ustawodawca nie odniósł się do takich pytań, jak to, czy można taki wniosek złożyć wielokrotnie albo czy można wymiennie korzystać z urlopu wychowawczego i z obniżenia wymiaru czasu pracy. Opierając się na treści tej normy – a przede wszystkim na takich jej sformułowaniach, jak „pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego” czy „w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu” – można przyjąć, że organizacja korzystania z przedmiotowego uprawnienia powinna odpowiadać trybowi korzystania z urlopu wychowawczego. A więc w szczególności: okres korzystania z uprawnienia można podzielić na części, lecz nie więcej niż na cztery; równoległe korzystanie przez obojga rodziców (opiekunów) nie może trwać dłużej niż 3 miesiące; pracodawca może odwołać ograniczenie wymiaru czasu pracy, jeśli pracownik trwale przestał sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem; pracownik może zrezygnować z korzystania z ograniczenia wymiaru czasu pracy; po zakończeniu obniżenia wymiaru czasu pracy warunki zatrudnienia pracownika nie powinny być mniej korzystne, niż to wynika z reguły określonej w art. 186(4) K.p.

 

W przepisie tym znajdujemy ponadto argument wskazujący, że tryb korzystania z obniżenia wymiaru czasu pracy jest wzorowany na trybie udzielania i korzystania z urlopu wychowawczego. Ustawodawca wskazuje bowiem, że ochrona trwa przez „łączny” okres 12 miesięcy – co przemawia za uznaniem, że zwolnienia takiego można udzielać wielokrotnie, a czas ochrony w takim wypadku się sumuje.

 

Jeśli jednak po roku korzystania z obniżenia wymiaru zatrudnienia pracownica znów złoży taki wniosek – z kolejnej ochrony już nie skorzysta, gdyż przepis stanowi o łącznym okresie 12 miesięcy, a nie o każdorazowym okresie 12 miesięcy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 2 - sześć =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem.

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu