Mamy 11 676 opinii naszych Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Indywidualne Porady Prawne

Masz podobny problem?
Opisz nam go i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy należy mi się renta z powodu uszczerbku na zdrowiu?

Autor: Marta Handzlik-Rosuł • Opublikowane: 21.10.2016

Orzeczono mi jako nauczycielowi akademickiemu 15% stałego uszczerbku na zdrowiu (problemy fonacyjne). Napisano, iż jestem częściowo niezdolna do pracy do przez rok. Z powodu niemożności prowadzenia zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) sama zrezygnowałam z pracy po 43 latach pracy w zawodzie. Jestem już w wieku emerytalnym (rok urodzenia 1952). O rozpatrzenie spraw wniosłam dwa lata przed złożeniem wymówienia. Czy przy sumarycznym uszczerbku na zdrowiu 30% nie należy mi się choć częściowa renta? Bardzo swoją pracę lubiłam i zrezygnowałam z niej tylko z powodów zdrowotnych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy (dla pracownika w wieku powyżej 30 lat jest to 5-letni okres),
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

 

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

  • została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
  • spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz
  • legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

 

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła – w znacznym stopniu – zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji.

 

Skoro więc ma Pani orzeczoną częściowa niezdolność do pracy, powinna Pani – aby uzyskać rentę – złożyć do ZUS-u odpowiednie wnioski.

 

Ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty szkoleniowej następuje na podstawie wniosku (druk ZUS Rp-1R) osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika, zgłoszonego na piśmie lub ustnie do protokołu.

 

Wniosek może być zgłoszony bezpośrednio w organie rentowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, który zobowiązany jest wydać decyzję.

 

Podsumowując – spełnia Pani warunki, aby otrzymać rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jednak bez odpowiedniego wniosku ZUS nie zajmie się tą sprawą. Jeśli takie wniosek Pani złożyła, a nie dostała Pani na niego odpowiedzi, powinna Pani wystosować do ZUS-u stosowne pismo z prośbą o podanie przyczyn nierozpatrzenia wniosku.

 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

 

Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • 7 plus III =

»Podobne materiały

Od kiedy jest wypłacana renta po pozytywnej decyzji sądu?

W maju 2008 r. złożyłem wniosek do ZUS o przyznanie mi renty z powodu całkowitej niezdolności do pracy, odpowiednio udokumentowałem go zaświadczeniami lekarskimi. W postępowaniu orzeczniczym, w I i II instancji decyzja ZUS była dla mnie negatywna. W listopadzie 2008 r. złożyłem więc odwołanie do sąd

 

Renta po zmarłym mężu górniku

Zmarł mój mąż, który miał emeryturę górniczą. Ja zajmowałam się synem, który w chwili śmierci męża nie miał jeszcze skończonych 16 lat (urodził się w 1992 r.). Ja urodziłam się 1965 r. Korzystam z renty rodzinnej. Czy przysługuje

 

Jeśli dostanę premię, czy utracę prawo do renty rodzinnej?

Skończyłem w tym roku studia i od października podjąłem naukę na nowym kierunku. Mam 23 lata i pobieram rentę po ojcu. W czasie wakacji zacząłem też pracować – zarabiam podstawę w ramach progu dozwolonego przez ZUS. Co będzie, jeśli jednorazowo dostanę dużą premię i tym samym znajdę się w dany

 

Składki na OFE a renta rodzinna po śmierci męża

Mam możliwość przejść na zasiłek przedemerytalny, jednak nadal mogę pracować. Opłacam składki na II filar OFE. Mąż namawia mnie na wcześniejszą emeryturę, jednak ta będzie bardzo niska. Czy przynależność do II filaru OFE może być przeszkodą w sytuacji, gdybym przeżyła męża i chciała pobierać po

 

Wyrównanie świadczenia rentowego

Wniosek o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy złożyłem w styczniu 2009 r. Otrzymałem dwukrotnie decyzję odmowną, po czym skierowałem sprawę do sądu i wygrałem. Przyznano mi rentę od 01.01.2010 r. i od tego dnia otrzymałem wyrównanie. Od złożenia wniosku do ZUS minął jednak rok bezowocnyc

 

Podważenie błędnie wydanej opinii biegłego

Biegły wydał opinię medyczną, opierając się na źle odczytanych wypisach szpitalnych (a powinienem dostać rentę). W związku z tym sąd nie wydał korzystnej dla mnie opinii, mimo że to ja mam rację w sprawie. Co powinienem zrobić?

 

Słuchacz szkoły policealnej otrzymujący rentę rodzinną

Jestem słuchaczem szkoły policealnej. Wiem na pewno, że pod koniec obecnego semestru zostanę skreślony z listy słuchaczy, ponieważ ze względu na pracę nie uczęszczam na zajęcia i nie przystąpię do egzaminów. Czy ZUS ma prawo żądać ode mnie zwrotu renty rodzinnej pobieranej przez ten semestr?  

 

Renta socjalna a składki na KRUS

Otrzymuję rentę socjalną z KRUS, a od 20 lat płacę składki na KRUS co trzy miesiące. Co zrobić w tej sytuacji?

 

Renta z ZUS

Z końcem miesiąca rozwiązano ze mną umowę o pracę; wcześniej przebywałem na zwolnieniu lekarskim (choruję na stwardnienie rozsiane). W związku z tym chciałbym starać się o zasiłek chorobowy i rentę z ZUS (przepracowałem 26 lat). Mam jednak wątpliwość: razem z żoną jesteśmy właścicielami 6 ha ziemi.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »