.
Udzieliliśmy ponad 125,3 tys. porad prawnych i mamy 14 274 opinii Klientów
Zadaj pytanie » Zadaj pytanie »

Czy należy mi się renta z powodu uszczerbku na zdrowiu?

Orzeczono mi jako nauczycielowi akademickiemu 15% stałego uszczerbku na zdrowiu (problemy fonacyjne). Napisano, iż jestem częściowo niezdolna do pracy do przez rok. Z powodu niemożności prowadzenia zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) sama zrezygnowałam z pracy po 43 latach pracy w zawodzie. Jestem już w wieku emerytalnym (rok urodzenia 1952). O rozpatrzenie spraw wniosłam dwa lata przed złożeniem wymówienia. Czy przy sumarycznym uszczerbku na zdrowiu 30% nie należy mi się choć częściowa renta? Bardzo swoją pracę lubiłam i zrezygnowałam z niej tylko z powodów zdrowotnych.


Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki:

 

  • został uznany za niezdolnego do pracy,
  • ma wymagany – stosowny do wieku, w którym powstała niezdolność do pracy - okres składkowy i nieskładkowy (dla pracownika w wieku powyżej 30 lat jest to 5-letni okres),
  • niezdolność do pracy powstała w okresach składkowych (np. ubezpieczenia, zatrudnienia) lub nieskładkowych (np. w okresie pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego), albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

 

Wymóg powstania niezdolności do pracy w określonym ustawą emerytalną czasie nie obowiązuje w stosunku do osoby, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

  • została uznana za całkowicie niezdolną do pracy,
  • spełnia warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego oraz
  • legitymuje się co najmniej 20-letnim (w przypadku kobiety) i 25-letnim (w przypadku mężczyzny) okresem składkowym i nieskładkowym.

 

Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła – w znacznym stopniu – zdolność do pracy zgodnej z posiadanym przez nią poziomem kwalifikacji.

Częściowa niezdolność do pracy a renta

Skoro więc ma Pani orzeczoną częściowa niezdolność do pracy, powinna Pani – aby uzyskać rentę – złożyć do ZUS-u odpowiednie wnioski.

 

Ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty szkoleniowej następuje na podstawie wniosku (druk ZUS Rp-1R) osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika, zgłoszonego na piśmie lub ustnie do protokołu.

 

Wniosek może być zgłoszony bezpośrednio w organie rentowym, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, który zobowiązany jest wydać decyzję.

 

Podsumowując – spełnia Pani warunki, aby otrzymać rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, jednak bez odpowiedniego wniosku ZUS nie zajmie się tą sprawą. Jeśli takie wniosek Pani złożyła, a nie dostała Pani na niego odpowiedzi, powinna Pani wystosować do ZUS-u stosowne pismo z prośbą o podanie przyczyn nierozpatrzenia wniosku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę, wypełniając  formularz poniżej  ▼▼▼. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

O autorze: Marta Handzlik-Rosuł

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy. Jest praktykującym prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i byłym pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Odpowiada na najbardziej złożone pytania prawne. Jest autorką książki Finanse w oświacie. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach, a także licznych artykułów, aktualności i komentarzy.


Komentarze (0):

Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>

  • pięć - VII =
.
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika »

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Paragraf jako alternatywne logo serwisu